home

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie

W latach 2014–2016 kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się o cenne dzieła. Większość z nich została zakupiona bądź ofiarowana, do Muzeum powracają również zabytki utracone w czasie ostatniej wojny. Na pokazie znajdzie się ponad 200 spośród pozyskanych dzieł, w tym malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, fotografie oraz wyroby rzemiosła artystycznego – poczynając od starożytnych egipskich masek i antycznych naczyń, kończąc na pracach współczesnych twórców. Wybór ten stanowi barwną mozaikę materialną, kulturową i historyczną, a także unaocznia sposób budowania i uzupełniania muzealnych kolekcji. Pokaz można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie od 17 listopada 2016 r. do 12 lutego 2017 r. Muzeum przygotowało program wydarzeń towarzyszących.

 
Juliusz Kossak, „Autokarykatura”, atrament, papier, 1873

 

Prowadzona przez opiekunów zbiorów MNW analiza rynku antykwarycznego i śledzenie życia artystycznego służą wyszukiwaniu prac, które powinny uzupełnić muzealne zasoby i być udostępnione szerokiej publiczności. Wśród zakupionych przy wsparciu państwa i wyspecjalizowanych fundacji dzieł znalazły się prace ważne w dorobku danego twórcy lub stanowiące reprezentatywne przykłady różnych zjawisk w dziejach sztuki, zwłaszcza dzieła artystów polskich lub z Polską związanych. Na szczególną uwagę zasługuje rysunek Jeana Pierre’a Norblina Widok pałacu Pociejów w Warszawie – ukazujący nieistniejący już fragment osiemnastowiecznej Warszawy. Z kolei satyryczny rysunek Juliusza Kossaka Orkiestra artystów z 1856 roku to doskonały komentarz do ówczesnych realiów życia artystycznego. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje o zakupach są prowadzone w Muzeum prace badawcze oraz przygotowywane ekspozycje. Pokłosiem dwóch ostatnich monograficznych wystaw poświęconych Aleksandrowi Gierymskiemu i Oldze Boznańskiej były zakupy ich prac: mistrzowskiej akwareli Gierymskiego Przechadzka w parku (namalowanej w Paryżu między 1891 a 1893) oraz animalistycznego obrazu Boznańskiej Śpiący pies (powstałego przed 1902).

 
Aleksander Gierymski, „Przechadzka w parku”, akwarela, gwasz, ołówek, papier, Paryż, 1891-1893. Zakup w 2015

 
Alina Bondy-Glassowa, „Autoportret”, pastel, tektura, ok. 1898–1900. Zakup w 2015

 

Wśród zakupów największą grupę stanowią dzieła znaczących polskich artystów działających w XX i XXI w., między innymi Leona Chwistka, Alicji Halickiej, Łukasza Korolkiewicza, Marii Pinińskiej-Bereś, Przemysława Mateckiego czy Maurycego Gomulickiego. Kolekcje sztuki europejskiej wzbogacono przykładami prac graficznych wybitnych artystów francuskich: Pierre’a Bonnarda (akwaforta Trottins) oraz Henriego de Toulouse-Lautreca (litografia Miss May Belfort kłaniająca się publiczności). Jednym ze źródeł zakupów cennych zabytków są zbiory prywatne – w ten sposób pozyskano wyjątkową kolekcję fotografii Janusza Przewłockiego, w której znajdują się zdjęcia z najlepszych polskich atelier XIX i początku XX w. Nabyto również unikatowy zespół zdjęć Konrada Brandla, ukazujących barwne życie dziewiętnastowiecznej Warszawy oraz fotografie dokumentujące powstawanie słynnej Panoramy Racławickiej.

 
Edward Trzemeski, „Podhorce. Sala Rycerska (Stołowa) na zamku”, odbitka z negatywu szklanego, papier żelatynowo-srebrowy, karton, ok. 1880. Zakup w 2015

 

Od początków swego istnienia Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogacane było darami osób prywatnych i instytucji. Jedną ze wspanialszych darowizn jest zespół starożytnych artefaktów zebranych przez prof. Wiktora Andrzeja Daszewskiego, archeologa i badacza antyku. Są wśród nich fragmenty zdobionych reliefowo naczyń typu terra sigillata oraz niezwykle ciekawe przykłady ceramiki Gnathia, a także cenne maski mumiowe pochodzące z Egiptu okresu faraońskiego. Dzięki darom osób prywatnych oraz przekazom z Narodowego Banku Polskiego znacznie powiększyła się muzealna kolekcja numizmatyczna. Szczególnie interesującym nabytkiem jest ort gdański z wizerunkiem króla Zygmunta III Wazy wybity w 1623 (dar Muhittina Acar za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Stambule). Zbiory malarstwa XIX wieku wzbogacił wyjątkowy dar Moniki Dillon – obraz Józefa Brandta Żydzi prowadzący konie na targ. Za sprawą daru Leszka i Krystyny Missala z Kanady do kolekcji sztuki nowoczesnej trafiły obrazy Rafała Malczewskiego i Artura Nachta-Samborskiego. Kolekcję malarstwa uzupełniły również dzieła podarowane przez samych artystów: inspirowany sztuką informelu obraz Ireneusza Pierzgalskiego oraz dwa płótna Stefana Gierowskiego. Dzięki ostatnim wystawom w Muzeum Rzeźby w Królikarni do zbiorów trafiły cenne darowizny: rzeźby Marii Papy Rostkowskiej oraz praca Zbigniewa Libery Polski Wunderteam. Rodzina Łukaszewiczów ofiarowała spuściznę po wileńskim malarzu Michale Roubie, obejmującą grafiki, rysunki i projekty.

 
Skyfos z przedstawieniem siedzącego Erosa, technika czerwonofigurowa, glina wypalana, Wielka Grecja, IV-III w. p.n.e.

 


    


Ort gdański; Zygmunt III Waza, srebro, Polska, 1623, mennica: Gdańsk

 

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nierzadko przy wsparciu i zaangażowaniu wielu organizacji i osób prywatnych, do Muzeum powróciły dzieła zaginione w czasie ostatniej wojny. W tej grupie na szczególną uwagę zasługują: Portret młodego mężczyzny z 1728 r. pędzla Krzysztofa Lubienieckiego, malarza urodzonego w Szczecinie, a działającego w Amsterdamie, oraz Chrzest dworzanina królowej etiopskiej autorstwa czynnego na dworze darmstadzkim osiemnastowiecznego malarza niemieckiego Johanna Conrada Seekatza. Wśród zwróconych Muzeum strat wojennych wyróżnia się zespół rysunków artystów polskich (m.in. Aleksandra Orłowskiego, Kazimierza Wojniakowskiego, Juliusza Kossaka, Zygmunta Vogla), pochodzący ze zbioru zakupionego przed wojną od Dominika Witke-Jeżewskiego, znakomitego kolekcjonera sztuki polskiej. Odzyskano także dzieła grafików polskich, m.in. prace Ignacego Łopieńskiego, jednego z odnowicieli grafiki autorskiej w Polsce oraz mistrzowskie litografie Leona Wyczółkowskiego.

 
Johann Conrad Seekatz, „Chrzest dworzanina królowej etiopskiej”, olej, blacha miedziana, XVIII w. Ze zbiorów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, w Muzeum od 1879, zaginiony w czasie drugiej wojny światowej, odzyskany w 2014 dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z amerykańską agencją dochodzeniową Homeland Security Investigations (HSI)

 
Aleksander Orłowski, „Europejczyk i przedstawiciel Wschodu – rysunek satyryczny”, atrament, papier, ok. 1795. Z kolekcji Dominika Witke-Jeżewskiego, zakupiony w 1935–1936, zaginiony w czasie drugiej wojny światowej, odzyskany dzięki staraniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowaniu Fundacji Kronenberga przy City Handlowy w 2014

 

„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym wystawy.

2016-11-06

Źródło: informacja prasowa« powrót


6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Gdyni odbędzie się szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”. Jej tematyka koncentrować się będzie na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej.

czytaj więcej


Wystawa szkła patriotycznego „Żyj, słodka nadziejo!”

Dwanaście rytowanych i szlifowanych pucharów oraz szklanic z dekoracją o tematyce patriotycznej – pamiątek walk Polaków o niepodległość – prezentuje do 3 czerwca 2018 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI