home

Numer 3-4, 2017


zobacz spis treści

Numer 1-2, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

17 i 18 listopada w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza, w tym roku pod hasłem „Introligatorzy i ich klienci”. Jej celem było przede wszystkim scharakteryzowanie dorobku wybranych pracowni introligatorskich działających na historycznych i obecnych ziemiach Polski. Obok tego uwaga skupiona była na wybranych bibliofilach, którzy pozostawili po sobie mniej lub bardziej bogate zespoły oprawnych woluminów. Wśród wystąpień pojawiły się także referaty i komunikaty poświęcone zbiorom opraw w poszczególnych polskich bibliotekach, archiwach i muzeach.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową konferencji, gdzie można znaleźć m.in. program obrad.
Sesji towarzyszył pokaz specjalny „Cymelia Książnicy Kopernikańskiej”, którego kuratorem była Krystyna Wyszomirska. Książnica Kopernikańska jest spadkobierczynią wielowiekowych tradycji bibliotecznych Torunia. To właśnie tutaj jest przechowywany i udostępniany niepowtarzalny zbiór rękopisów i starych druków z pietyzmem przez ponad pięć wieków gromadzony przez mieszkańców w bibliotekach instytucji miejskich, kolekcjach kościelnych i klasztornych oraz prywatnych. Na wystawie zaprezentowano najcenniejsze kodeksy i druki pochodzące z tych zbiorów, wyselekcjonowane z myślą o uczestnikach konferencji oprawoznawczej. Są to woluminy, które zostały wytworzone w Toruniu, oraz te, które dotarły do miasta z zachodu Europy.
Noldus Noldiusz – iluminowany rękopis pergaminowy pochodzący z biblioteki króla Węgier Macieja Korwona (II poł. XV w.)


Wśród eksponatów znalazły się m.in.: Descriptio Bibliothecae Scholae Thoruniensis Anno Domini 1594 extructae, rękopis papierowy, XVI w. (opis biblioteki gimnazjalnej powstałej z inicjatywy burmistrza Torunia Henryka Strobanda); Juwenalis, Satyry, rękopis papierowy, Padwa 1460 (zbiór 16 satyr starożytnego autora); Řeči z mudrcú pohanských jakož i z Petrarky vybrané a přeložené, rękopis pergaminowy, koniec XV w. (księga z fragmentami dzieł greckich i łacińskich filozofów i historyków); Naldus Naldius, De laudibus Bibliothecae Budensis epistola ad Matthiam Corvinum Pannoniae regem, rękopis pergaminowy, II poł. XV w. (opis najsłynniejszej biblioteki renesansowej zwanej od nazwiska twórcy, króla węgierskiego Macieja Korwina (1458-1490) – Corvinianum); Jan Kalckstein, Postilla to iest, Kazania albo wykłady Swiętych Ewangelij, które przez wszytek rok w niedziele y przedniejsze swięta w Kościele Krześciańskim czytany bywają, 1594 (zbiór kazań wydany w Toruniu u Andrzeja Koteniusza, drukarza toruńskiego w latach 1587-1607); Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium coelestium, libri VI, Norymberga: Johann Petreius, 1543 (pierwsza edycja dzieła toruńskiego astronoma); Jan Heweliusz, Machina coelestis, Gdańsk: Szymon Reiniger, 1673 (historia astronomii wraz z opisem obserwatorium w Gdańsku); Erazm Gliczner, Assertiones aliquot breves pro baptismo infantium, Toruń: Stanisław Worffschauffel, 1569 (dzieło teologiczne w obronie chrztu niemowląt przeciwko katabaptystom); Institutionis literatae, t. 1-3, Toruń: Melchior Nering: Andrzej Koteniusz, 1586-1588 (najstarsze czasopismo pedagogiczne w Europie, wydawane w Toruniu); Missale Dominorum Teutonicorum, Nürnberg: Ge. Stuchs, przed 1499 (mszał krzyżacki z oryginalną gotycką oprawą wykonaną z brązowej, tłoczonej skóry); średniowieczna oprawa kopertowa na rękopisie papierowym z łacińskim tekstem Memorabiliów Ksenofonta, Bononia XV w.; globus nieba z 1551 r. wykonany w pracowni flamandzkiego kartografa Gerarda Mercatora (1512-1594).


Więcej o wystawie tutaj.


„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym wydarzenia.


2016-11-16

Edycja: 2016-12-05

Źródło: informacje organizatora« powrót


SPROSTOWANIE

Autorem fotografii studyjnej zamieszczonej na okładce numeru 3-4, 2017 „Spotkań z Zabytkami”, przedstawiającej naczynia z Serwisu Łabędziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, jest Piotr Ligier / MNW (© Copyright by Ligier Piotr), a nie Bartosz Bajerski / MNW, jak omyłkowo podpisaliśmy, za co obu Panów serdecznie przepraszamy.

Redakcja

czytaj więcej


Skarby baroku w Muzeum Narodowym w Krakowie

Dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie ze Słowacką Galerią Narodową po raz pierwszy w Polsce goszczą bezcenne obrazy i rzeźby z wielu muzeów i kościołów Słowacji. Ekspozycję „Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem” dopełniają zabytki z Węgier, Ukrainy i Polski – w sumie prezentowanych jest blisko 160 dzieł sztuki; zobaczymy wśród nich znakomite prace artystów tworzących w naszym kręgu kulturowym, a w Polsce wciąż słabo znanych. Wystawa będzie czynna od 10 lutego do 23 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej


„Mundury Stanów Galicyjskich” – wystawa historyczna na Wawelu

W Zamku Królewskim na Wawelu od 31 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. będzie można oglądać pokaz „Mundury Stanów Galicyjskich. Wystawa w dwustulecie ustanowienia”. Ma on na celu przypomnienie jednego z mniej znanych aspektów dziejów Galicji. Punktem wyjścia dla wystawy było nabycie przez Zamek Królewski na Wawelu portretu autorstwa Marcina Jabłońskiego, przedstawiającego Hipolita Czajkowskiego (?), jak się okazało w wyniku intensywnych badań, w mundurze galowym kroju polskiego.

czytaj więcej


Protest Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański i mieszkańców przeciw niszczeniu zabytkowego Zakopanego

Oddział Podhalański TOnZ-u apeluje do decydentów: z pejzażu Zakopanego znika coraz więcej charakterystycznych dla tego miasta budynków, dawna zabudowa i tereny zielone ustępują miejsca kolejnym nastawionym na zysk inwestycjom nielicującym z dziedzictwem miejsca – kolebki stylu zakopiańskiego. Zachęcamy do zapoznania się z apelem.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI