home

Numer 1-2, 2017


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2016


zobacz spis treści

Wydarzenia

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

17 i 18 listopada w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza, w tym roku pod hasłem „Introligatorzy i ich klienci”. Jej celem było przede wszystkim scharakteryzowanie dorobku wybranych pracowni introligatorskich działających na historycznych i obecnych ziemiach Polski. Obok tego uwaga skupiona była na wybranych bibliofilach, którzy pozostawili po sobie mniej lub bardziej bogate zespoły oprawnych woluminów. Wśród wystąpień pojawiły się także referaty i komunikaty poświęcone zbiorom opraw w poszczególnych polskich bibliotekach, archiwach i muzeach.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową konferencji, gdzie można znaleźć m.in. program obrad.
Sesji towarzyszył pokaz specjalny „Cymelia Książnicy Kopernikańskiej”, którego kuratorem była Krystyna Wyszomirska. Książnica Kopernikańska jest spadkobierczynią wielowiekowych tradycji bibliotecznych Torunia. To właśnie tutaj jest przechowywany i udostępniany niepowtarzalny zbiór rękopisów i starych druków z pietyzmem przez ponad pięć wieków gromadzony przez mieszkańców w bibliotekach instytucji miejskich, kolekcjach kościelnych i klasztornych oraz prywatnych. Na wystawie zaprezentowano najcenniejsze kodeksy i druki pochodzące z tych zbiorów, wyselekcjonowane z myślą o uczestnikach konferencji oprawoznawczej. Są to woluminy, które zostały wytworzone w Toruniu, oraz te, które dotarły do miasta z zachodu Europy.
Noldus Noldiusz – iluminowany rękopis pergaminowy pochodzący z biblioteki króla Węgier Macieja Korwona (II poł. XV w.)


Wśród eksponatów znalazły się m.in.: Descriptio Bibliothecae Scholae Thoruniensis Anno Domini 1594 extructae, rękopis papierowy, XVI w. (opis biblioteki gimnazjalnej powstałej z inicjatywy burmistrza Torunia Henryka Strobanda); Juwenalis, Satyry, rękopis papierowy, Padwa 1460 (zbiór 16 satyr starożytnego autora); Řeči z mudrcú pohanských jakož i z Petrarky vybrané a přeložené, rękopis pergaminowy, koniec XV w. (księga z fragmentami dzieł greckich i łacińskich filozofów i historyków); Naldus Naldius, De laudibus Bibliothecae Budensis epistola ad Matthiam Corvinum Pannoniae regem, rękopis pergaminowy, II poł. XV w. (opis najsłynniejszej biblioteki renesansowej zwanej od nazwiska twórcy, króla węgierskiego Macieja Korwina (1458-1490) – Corvinianum); Jan Kalckstein, Postilla to iest, Kazania albo wykłady Swiętych Ewangelij, które przez wszytek rok w niedziele y przedniejsze swięta w Kościele Krześciańskim czytany bywają, 1594 (zbiór kazań wydany w Toruniu u Andrzeja Koteniusza, drukarza toruńskiego w latach 1587-1607); Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium coelestium, libri VI, Norymberga: Johann Petreius, 1543 (pierwsza edycja dzieła toruńskiego astronoma); Jan Heweliusz, Machina coelestis, Gdańsk: Szymon Reiniger, 1673 (historia astronomii wraz z opisem obserwatorium w Gdańsku); Erazm Gliczner, Assertiones aliquot breves pro baptismo infantium, Toruń: Stanisław Worffschauffel, 1569 (dzieło teologiczne w obronie chrztu niemowląt przeciwko katabaptystom); Institutionis literatae, t. 1-3, Toruń: Melchior Nering: Andrzej Koteniusz, 1586-1588 (najstarsze czasopismo pedagogiczne w Europie, wydawane w Toruniu); Missale Dominorum Teutonicorum, Nürnberg: Ge. Stuchs, przed 1499 (mszał krzyżacki z oryginalną gotycką oprawą wykonaną z brązowej, tłoczonej skóry); średniowieczna oprawa kopertowa na rękopisie papierowym z łacińskim tekstem Memorabiliów Ksenofonta, Bononia XV w.; globus nieba z 1551 r. wykonany w pracowni flamandzkiego kartografa Gerarda Mercatora (1512-1594).


Więcej o wystawie tutaj.


„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym wydarzenia.


2016-11-16

Edycja: 2016-12-05

Źródło: informacje organizatora« powrót


Protest Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański i mieszkańców przeciw niszczeniu zabytkowego Zakopanego

Oddział Podhalański TOnZ-u apeluje do decydentów: z pejzażu Zakopanego znika coraz więcej charakterystycznych dla tego miasta budynków, dawna zabudowa i tereny zielone ustępują miejsca kolejnym nastawionym na zysk inwestycjom nielicującym z dziedzictwem miejsca – kolebki stylu zakopiańskiego. Zachęcamy do zapoznania się z apelem.

czytaj więcej


Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie

W latach 2014–2016 kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się o cenne dzieła. Większość z nich została zakupiona bądź ofiarowana, do Muzeum powracają również zabytki utracone w czasie ostatniej wojny. Na pokazie znalazło się ponad 200 spośród pozyskanych dzieł, można go oglądać do 12 lutego 2017 r.

czytaj więcej


„Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej”

Do 5 marca 2017 r. można oglądać wystawę czasową w Muzeum Miasta Łodzi zatytułowaną „Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej”. To pierwsza od ponad 80 lat, unikalna w skali międzynarodowej, monograficzna wystawa prac jednego z prekursorów sztuki żydowskiej w Polsce – malarza Samuela Hirszenberga oraz jego braci: Leona (również malarza) i Henryka (architekta).

czytaj więcej


II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

17 i 18 listopada w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza, w tym roku pod hasłem „Introligatorzy i ich klienci”. Jej celem było przede wszystkim scharakteryzowanie dorobku wybranych pracowni introligatorskich działających na historycznych i obecnych ziemiach Polski.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI