home

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Mistrzowie niderlandzcy w Muzeum Narodowym w Warszawie

Od 18 maja do 20 sierpnia 2017 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie trwać będzie wystawa „W warsztacie niderlandzkiego mistrza”. Dzięki prezentowanym na ekspozycji rysunkom i podrysowaniom będzie można zobaczyć „od kuchni” praktykę warsztatową tworzących od XVI do XVIII w. mistrzów holenderskich i flamandzkich. Ze względu na wrażliwość podłoży i technik prace te wymagają szczególnej ochrony – bardzo rzadko eksponowane, na co dzień przechowywane są w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Specjalnie na potrzeby wystawy sfotografowano w podczerwieni XVI-wieczne obrazy niderlandzkie. Uzyskane zdjęcia wprowadzą widza w arkana procesu powstawania dzieł i pozwolą prześledzić niewidoczne gołym okiem zmiany np. w kompozycji.

Michiel Versteegh, „Uczeni w pracowni”, przełom XVIII i XIX w., pióro i pędzel w tonach brązowych i czarnych, powierzchnia częściowo pokryta werniksem lub fiksatywą (?), papier czerpany


Na wystawie będzie można zobaczyć prace ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie powstałe na przestrzeni trzystu lat – najstarsza pochodzi z przełomu XV i XVI w., najmłodsza – z początku wieku XIX. Wśród wystawianych dzieł znajdą się m.in. szkice Pietera (I) Coecke van Aelsta, Maertena de Vosa, Lodewijka Toeputa, Jacquesa (II) de Gheyna, Pietera (II) Stevensa, Petera Paula Rubensa, Theodoora van Thuldena, Jana van Noordta czy Ferdinanda Bola. Ekspozycja pozwoli poznać rolę, jaką rysunki pełniły w praktyce warsztatowej od XVI do XVIII w.

Peter Paul Rubens (przypisywany), Joanna d’Arc, ok. 1622, pióro w tonie brązowym na zarysie czarną kredką, papier żeberkowy

Adriaen van Stalbemt, „Droga przez wieś”, lata 40. XVII wieku, pióro i lawowanie w tonie brązowym, na zarysie czarną kredką, papier żeberkowy


Przy wyborze pokazywanych rysunków kuratorzy kierowali się chęcią ukazania wielości ich funkcji. W większości przypadków były one najbardziej intymną formą wypowiedzi artystycznej, przeznaczoną wyłącznie dla twórcy oraz wąskiego kręgu jego współpracowników i uczniów. Wśród wystawianych prac znajdą się studia postaci, zwierząt i pejzaży wykonane z natury lub z wyobraźni, projekty witraży, tapiserii, obrazów, rycin, a nawet przedmiotów złotniczych. Niektóre z nich to kopie – tego typu prace wykonywali zarówno kształcący się uczniowie, jak i uznani artyści szukający inspiracji w twórczości starszych mistrzów.

Artysta holenderski, „Kaczka”, ok. 1650, czarna i biała kredka, papier żeberkowy szarobrunatny

Lodewijk Toeput, „Widok włoskiej willi”, ok. 1590, pióro w tonie brązowym, lawowanie w tonie szarym i indygo, papier żeberkowy


Część ekspozycji zostanie poświęcona podrysowaniom – rysunkom przygotowawczym wykonanym przez artystów bezpośrednio na zagruntowanej desce lub płótnie obrazu, które w procesie malowania znikały pod kolejnymi warstwami farb. Dzięki metodzie fotografii w podczerwieni zostały przebadane XVI-wieczne obrazy niderlandzkie ze zbiorów MNW. Rezultaty tych badań będą obszernie przedstawione na przykładzie trzech wybranych dzieł (Joos van Cleve z warsztatem, „Ołtarz świętego Rajnolda”; Jean Bellegambe, „Tryptyk Opłakiwania” i „Caritas” nieznanego malarza niderlandzkiego). Analiza podrysowań pozwoliła prześledzić, jak wyglądał pierwotny zamysł twórców, ile osób było zaangażowanych w wykonanie danego obrazu, czy wreszcie – jak zmieniał się wygląd kompozycji poprzez ingerencje dokonywane na życzenie kolejnych właścicieli. Widzowie będą mieli okazję porównać kompozycje obrazów z fotografiami podrysowań w podczerwieni reprodukowanymi w rzeczywistej skali.Nieznany malarz niderlandzki, „Caritas”, 1561; powyżej: fotografia w świetle widzialnym, poniżej: fotografia w promieniowaniu podczerwonym  


Jean Bellegambe, „Święty Jodok z fundatorką” (prawe skrzydło Tryptyku Opłakiwania), ok. 1515; po lewej: fotografia w świetle widzialnym, po prawej: fotografia w promieniowaniu podczerwonym


W ramach programu edukacyjnego, obejmującego wykłady i spotkania w przestrzeni ekspozycji, zostaną zaprezentowane rozmaite zagadnienia dotyczące niderlandzkich twórców i ich dzieł, a także współczesnych metod badania ich twórczości. Wystawie towarzyszyć będzie również bogato ilustrowany, polsko-angielski katalog.


2017-05-09

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI