home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

 

 Autor nieznany, Dominik Radziwiłł, XIX w., olej, płótno, fot. Piotr Jamski

 

Biała Podlaska, zwana dawniej Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską, przez niemal trzysta lat pozostawała w rękach nieświeskiej linii tego rodu, a następnie jej bezpośrednich spadkobierców. Rodowi Radziwiłłów miasto zawdzięcza wzrost znaczenia, a także swój niepowtarzalny charakter, owiany splendorem książęcej rezydencji. Z imieniem tego rodu związany jest także herb miasta oraz najcenniejsze zabytki miejskiej architektury – barokowe kościoły i budynki klasztorne, gmach Akademii Bialskiej, pozostałości założenia pałacowego.  Do dzisiaj w wielu miejscach, na dekoracjach rzeźbiarskich i polichromiach, widnieje czarny książęcy orzeł z rodowym herbem Trąby.

Autor nieznany, Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa, XVIII w., olej, płótno, fot. Piotr Jamski


Kolekcja Macieja Radziwiłła, syna Alberta Hieronima Mikołaja Radziwiłła i Anny z Czartoryskich, polskiego finansisty, działacza społecznego i biznesmena od lat gromadzącego dzieła sztuki i pamiątki historyczne związane z dziejami swojej słynnej rodziny, zostanie po raz pierwszy w udostępniona w kraju przed szeroka publicznością.  Miejscem tej wyjątkowej ekspozycji będą nowe sale bialskiego Muzeum mieszczące się w zachodniej oficynie dawnego pałacu, którego fundatorem był Aleksander Ludwik Radziwiłł, ojciec Dominika Mikołaja, kanclerza litewskiego i  ordynata kleckiego, który zapoczątkował najżywotniejszą w domu Radziwiłłów linię, której potomkiem jest także Maciej Radziwiłł.

Autor nieznany, Karol Stanisław Radziwiłł Panie Kochanku, II poł. XIX w., olej, płótno, fot. Piotr Jamski


Dzięki uprzejmości Dyrekcji Narodowego Muzeum Sztuki w Mińsku (Białoruś) i  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku udało się uzupełnić wystawę o pięć cennych płócien ze zbiorów tego Muzeum, w tym m.in. portret królowej Marii Kazimiery Sobieskiej, spowinowaconej z rodziną Radziwiłłów i goszczącej często na bialskim zamku. (W Mińsku była dostępna między lutym a kwietniem br. pierwsza odsłona ekspozycji).
Wystawa prezentuje wizerunki protoplastów rodu, począwszy od Mikołaja Radziwiłła „Starego” i Jana „Brodatego”, poprzez słynne postacie, m.in. Mikołaja Radziwiłła Rudego, Barbarę Radziwiłłówną czy Bogusława Radziwiłła.  Znaczna część ekspozycji poświęcona jest właścicielom Białej, od Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” po zmarłego w 1813 r. napoleońskiego pułkownika księcia Dominika  Radziwiłła. Na wystawie obejrzeć można nie tylko portrety wszystkich „hrabiów na Białej”, lecz także piękne wizerunki ich znanych żon i córek, a wśród nich prawdziwe dzieła sztuki portretowej autorstwa m.in. Bacciarellego czy Jana Chrzciciela Lampiego. Wystawę uzupełniają medale portretowe, ryciny z przedstawieniami dawnych rezydencji, starodruki, mapy i tkaniny pochodzące z manufaktur radziwiłłowskich oraz wykonane współcześnie tablice przedstawiające genealogię  rodu, od czasów najdawniejszych po współczesne.

 
2017-05-22

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI