home

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

O zabytkowej metaloplastyce na konferencji w Warszawie

23 czerwca 2017 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie) odbędzie się konferencja „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich”. Konferencja poświęcona jest zabytkowej metaloplastyce starówek, powstałej w ramach odbudowy i powojennej kreacji historycznych centrów miast w Polsce. Tematem przewodnim będą wykonane tradycyjnymi technikami kowalskimi elementy zdobnicze, takie jak szyldy (semafory) oraz kraty, witryny i bramy, powstałe w ramach kształtowania obrazu zabytkowej przestrzeni miejskiej.

 

PROGRAM

 
Warszawa, ul. Piwna 38, szyld dawnego sklepu mleczarskiego. Fot. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków


Organizatorzy – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – pragną, aby dyskusja skupiła się zarówno na artystycznej kreacji tych elementów, jak i na kwestiach konserwatorskich. Szczególnie istotny z punktu widzenia konserwatorskiego jest problem zachowania zabytkowej metaloplastyki w kontekście współczesnych reklam oraz jej degradacji i podejmowanych prób konserwacji. Konferencja ma na celu analizę historii powstania, stylistyki i powojennej kreacji konserwatorskiej metaloplastyki oraz wymianę doświadczeń w zakresie jej ochrony i zachowania.

 

2017-06-14

Źródło: informacja organizatora« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI