home

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

O zabytkowej metaloplastyce na konferencji w Warszawie

23 czerwca 2017 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie) odbędzie się konferencja „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich”. Konferencja poświęcona jest zabytkowej metaloplastyce starówek, powstałej w ramach odbudowy i powojennej kreacji historycznych centrów miast w Polsce. Tematem przewodnim będą wykonane tradycyjnymi technikami kowalskimi elementy zdobnicze, takie jak szyldy (semafory) oraz kraty, witryny i bramy, powstałe w ramach kształtowania obrazu zabytkowej przestrzeni miejskiej.

 

PROGRAM

 
Warszawa, ul. Piwna 38, szyld dawnego sklepu mleczarskiego. Fot. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków


Organizatorzy – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – pragną, aby dyskusja skupiła się zarówno na artystycznej kreacji tych elementów, jak i na kwestiach konserwatorskich. Szczególnie istotny z punktu widzenia konserwatorskiego jest problem zachowania zabytkowej metaloplastyki w kontekście współczesnych reklam oraz jej degradacji i podejmowanych prób konserwacji. Konferencja ma na celu analizę historii powstania, stylistyki i powojennej kreacji konserwatorskiej metaloplastyki oraz wymianę doświadczeń w zakresie jej ochrony i zachowania.

 

2017-06-14

Źródło: informacja organizatora« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


Pejzaże i studia Jana Stanisławskiego na wystawie w Łodzi

Wystawa „Jan Stanisławski – Mistrz młodopolskiego pejzażu” w Aneksie Jednego Mistrza w Muzeum Miasta Łodzi zorganizowana 110 lat po śmierci artysty obejmuje około 30 prac – miniaturowe pejzaże miejskie i wiejskie, impresyjne studia roślin i wody, nastrojowe nokturny. Ekspozycja potrwa od 29 marca do 25 czerwca 2017 r.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


SPROSTOWANIE

Autorem fotografii studyjnej zamieszczonej na okładce numeru 3-4, 2017 „Spotkań z Zabytkami”, przedstawiającej naczynia z Serwisu Łabędziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, jest Piotr Ligier / MNW (© Copyright by Ligier Piotr), a nie Bartosz Bajerski / MNW, jak omyłkowo podpisaliśmy, za co obu Panów serdecznie przepraszamy.

Redakcja

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI