home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Targi Dziedzictwo w przeddzień Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Trwają przygotowania do jubileuszowych 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbędą się w dniach 7-9 listopada br. w Warszawie. Oferta wystawców z Polski i zagranicy obejmie kompleksowe rozwiązania służące ochronie dorobku narodowego. Wydarzeniu będą towarzyszyć panele merytoryczne, które mogą stać się inspiracją do działań podejmowanych podczas roku 2018, ustanowionego Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

 
Targi Dziedzictwo to jedyne w Polsce wydarzenie, które skupia archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz konserwatorów zabytków. Atmosfera spotkania sprzyja wymianie poglądów i doświadczeń, a jego rangę podkreśla obecność przedstawicieli instytucji państwowych. Gospodarzem imprezy jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz firmą Archaios.

 

Pod koniec kwietnia br. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie mieszkańców Europy na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Projekt zostanie wsparty z budżetu Unii Europejskiej kwotą 8 mln euro. W 2018 r. odbędą się liczne wydarzenia promujące znaczenie i wartość dziedzictwa kulturowego. W wymianie doświadczeń i dobrych praktyk będą mogły uczestniczyć wszelkie organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego, ponadnarodowe sieci kulturalne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe oraz stowarzyszenia kulturalne. Uczestnicy spotkań zwrócą również uwagę na wyzwania związane z ochroną historycznych dóbr, m.in.: zmiany cyfrowe, zagrożenia środowiskowe i klimatyczne oraz nielegalny handel dobrami kultury.  

 
Oferta wystawców Targów Dziedzictwo ukaże różnorodność rozwiązań wykorzystywanych w celu zabezpieczaniu dorobku narodowego. Odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi usługami oraz najnowszymi trendami, narzędziami i technologiami stosowanymi w konserwacji czy digitalizacji zabytków i zbiorów. Paletę produktów niezbędnych przy pracach rekonstrukcyjnych, renowacyjnych, archeologicznych i produkcji replik uzupełnią systemy zabezpieczeń. Wśród wystawców obecne będą firmy i instytucje prowadzące prace pomiarowe, projektowe, inwentaryzacyjne, audytowe oraz zabezpieczające. Zaprezentują się również przedstawiciele sektora publicznego. Kompleksowa oferta Targów Dziedzictwo od lat spełnia oczekiwania branży, która z powodzeniem znajduje tu partnerów biznesowych.

 
Tradycyjnie program merytoryczny targów będzie składał się z dwóch części: „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich – teoria a praktyka” oraz „Ochrony zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”, składających się z licznych wykładów, warsztatów i prezentacji. Poprowadzą je przedstawiciele instytucji państwowych, ośrodków akademickich, branżowych stowarzyszeń, a także konserwatorzy zabytków. Prelegenci poruszą zagadnienia związane z uregulowaniami prawnymi i organizacyjnymi, w tym z orzecznictwem administracyjnym i konserwatorskim. Będą również omawiane tematy dotyczące współpracy architektów z konserwatorami, ochrony zarówno architektury socmodernistycznej i postmodernistycznej, jak i zabytków techniki i przemysłu. Wśród specjalistycznych prelekcji znajdą się seminaria dotyczące m.in. kolorystyki i światła w obiektach zabytkowych oraz panel dla seminarzystów i proboszczów o sztuce konserwacji zabytków sakralnych. Nie zabraknie spotkań poświęconych ochronie przeciwpożarowej, a także prezentacji dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych. Dopełnieniem oferty wystawców oraz ciekawego programu będą wystawy prezentowane w hali wystawienniczej.

 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, dr. Wojciecha Woźniaka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego – Dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, ks. bp. Michała Janochy – Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz prof. dr hab. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.


2017-07-01

Źródło: informacja prasowa « powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI