home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego”

28 lipca 2017 r. w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zostanie otwarta wystawa czasowa „Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego”, która będzie prezentacją kilku wojaży pisarza na zachód Europy. Tytuł odwołuje się do dzieła Kartki z podróży 1858-1864. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace plastyczne Kraszewskiego powstałe w czasie wyjazdów i nimi inspirowane, ilustracje z pierwszego wydania Kartek z podróży, ikonografie poloników, których tropem podążał w czasie swoich wojaży, a także portrety rodaków – malarzy i literatów na stałe lub czasowo mieszkających na obczyźnie oraz polskich pasjonatów podróży z XIX w. Wystawa potrwa do 15 października i będzie istotnym elementem uczczenia 130. rocznicy śmierci pisarza i 55. rocznicy powstania Muzeum.

 

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887), jak przystało na pisarza XIX stulecia, odbył swoją grand tour. Należał bowiem do tej grupy ludzi, którzy uwielbiali podróżować. Swoją wędrówkę  po Europie Zachodniej, trwającą niemal pół roku, rozpoczął w maju 1858 r. Trasa wiodła przez Polskę, Austrię, Włochy, Francję, Belgię i Niemcy. Była ona dla pisarza, doświadczonego już podróżnika, pierwszym wojażem europejskim. Poprzednie liczne wyprawy odbywał po Kresach Wschodnich. Poznał doskonale Litwę, Polesie i Wołyń, dwukrotnie odwiedził Odessę nad Morzem Czarnym.

 
Relacje z tej podróży i kilku następnych ukazały się w postaci dwóch ksiąg  Kartki z podróży 1858-1864 (Warszawa 1866, 1874), które stanowią jedno z najwybitniejszych i najdojrzalszych artystycznie dziewiętnastowiecznych dzieł podróżopisarstwa polskiego poświęconego tematyce grand tour. Kartki z podróży są nie tylko ciekawym źródłem informacji dotyczącym sztuki, artystów i historii miejsc, które pisarz zobaczył; stanowią również wykładnię jego osobistych poglądów na temat charakteru mieszkańców innych krajów, ich przywiązania do własnej tradycji i tożsamości na tle ówczesnych przemian zachodzących na Starym Kontynencie. To zapiski niezwykle bystrego obserwatora codzienności. Swoje wrażenia z podróży utrwalał także w pracach plastycznych, w listach pisanych do rodziny i przyjaciół oraz w sprawozdaniach wysyłanych do prasy warszawskiej.

 

Na wystawie będzie można obejrzeć obrazy olejne, akwarele, rysunki i grafiki, na których pisarz utrwalił zabytki architektoniczne, miejsca, ludzi zajętych codziennymi czynnościami, a także przyrodę uważaną przez niego za fascynującą, potężną siłę oraz przejaw boskości. Niektóre z prac nie były nigdy wcześniej eksponowane. Pokazane zostaną również ilustracje do pierwszego wydania dzieła wykonane przez najlepszych drzeworytników i litografów europejskich działających w 2. połowie XIX w. Zostały na nich przedstawione widoki miast, zabytki i dzieła sztuki, które autor Starej baśni podziwiał.

 
Ważną część wystawy stanowią ikonografie poloników, które zostaną zaprezentowane w grafice i fotografii. Wielką rolę w podróży pisarza odgrywał motyw poszukiwania „polskich śladów” w Europie. Odnajdujemy tu nagrobki i pomniki rodaków, którzy na stałe wpisali się w historię Rzeczypospolitej i całego kontynentu. Podążanie ich tropem było jednym z głównych celów wojaży Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kontynuacją wątku polskiego są portrety postaci związanych z naszą kulturą – literatów i malarzy – tymczasowo lub na stałe przebywających na obczyźnie, których życiem i losami pisarz był żywo zainteresowany. Odwiedził kilku w ich pracowniach, m.in. Cypriana Kamila Norwida czy Juliusza Kossaka. Wystawę zamkną portrety polskich pasjonatów podróży z XIX w.

 

Wystawa będzie czynna od 28 lipca do 15 października 2017 r. Zostaną na niej zaprezentowane obiekty ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Dworku Wincentego Pola Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie,Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

28 lipca 2017 r. łącznie z wernisażem wystawy odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 55. rocznicy powstania Muzeum i 130. rocznicy śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Początek o godzinie 13.30; program wydarzeń:

  • Msza święta w kaplicy dworskiej św. Anny w Romanowie;
  • Powitanie gości;
  • Wręczenie dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i odznaczeń Starosty Bialskiego;
  • Wystąpienia okolicznościowe;
  • Referat Pani profesor dr hab. Ewy Ihnatowicz pt. „Świat latarni czarnoksięskiej. Co Kraszewski widział, słyszał i myślał w podróży”;
  • Otwarcie wystawy czasowej „Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego”;
  • Koncert muzyki poważnej w wykonaniu Joanny Błażej-Łukasik i Pawła Łukasika „W salonie Kraszewskiego”; 
  • Tort jubileuszowy.

 

 

2017-07-04

Tekst: informacja prasowa/ Dominik Litwiniuk, MJIK w Romanowie« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI