home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

PATRIMONIUM – ruszył największy polski projekt digitalizacyjny

Konferencją i koncertem, które odbyły się w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie 14 lipca 2017 r., zainaugurowany został projekt PATRIMONIUM – największy w historii kultury polskiej projekt digitalizacji i udostępnienia online ponad miliona najcenniejszych, często unikatowych obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Przeznaczono na niego w planie trzyletnim 99 milionów złotych.

 

Głównym założeniem projektu PATRIMONIUM jest upowszechnienie zasobów kultury Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej wśród szerokiego grona odbiorców. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, do 2020 r. ponad milion obiektów z domeny publicznej zostanie zdigitalizowanych i nieodpłatnie udostępnionych za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – Polony (obecnie w bibliotece Polona znajduje się już 1 700 000 obiektów). Zeskanowane zostaną rękopisy średniowieczne, renesansowe, aż do obiektów dwudziestowiecznych; starodruki – od inkunabułów po koniec XVII w., a także czasopisma, często zachowane tylko w jednym egzemplarzu.
Bogurodzica, 1407, Biblioteka Jagiellońska


W sumie ma zostać zdigitalizowanych:

10 600 map;

637916 numerów czasopism;

87 718 druków ulotnych;

34 000 nut;

8 500 rękopisów;

30 000 starodruków;

32 000 rysunków i grafik;

160 000 książek z XIX i XX w.

 

Zbiory BN i BJ są unikatowe w skali kraju, a ich wyjątkowa wartość i znaczenie sprawiły, że stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest na co dzień dostępna. Wysokiej jakości cyfrowe kopie są gwarancją skutecznej archiwizacji, zabezpieczenia, a także umożliwiają szerokie udostępnianie. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach.

 Bogurodzica, 1456, Biblioteka Narodowa


Konferencji z udziałem dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego i dyrektora BJ prof. Zdzisława Pietrzyka oraz koncertowi „Carmen patrium” zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga, które zainaugurowały projekt, towarzyszył pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Poza bezcennym, pochodzącym z XV w. rękopisem Bogurodzicy zaprezentowano także manuskrypty zawierające pozostałe pieśni wykonywane podczas koncertu: „Radości wam powiedam” oraz „Krystus z martwych wstał jest”.
2017-07-15

Źródło: informacja prasowa« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI