home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Ogólnopolska inauguracja 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w dniach 9-10 września 2017 r. w amfiteatrze Bramy Poznania ICHOT w Poznaniu. Jak czytamy w informatorze EDD, Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które za pomocą innowacyjnych technologii przy­bliża historię początków państwa polskiego na przykładzie Ostrowa Tumskiego. Jest to miejsce tworzące żywą i aktywną przestrzeń społeczną, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne zostały zachowane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W programie inauguracji zaplanowano wiele atrakcji. W sobotę, 9 września o godzinie 18.30 odbędzie się koncert zespołu VOŁOSI tworzącego muzykę inspirowaną tradycją i klasyką w połączeniu z nowoczesnością. Po koncercie, na Ostrowie Tumskim, będzie można obejrzeć specjalny mapping na zabytkach „Jasna wyspa!”. W niedzielę, 10 września będzie można natomiast wziąć udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję animacjach, oprowadzaniach i wyciecz­kach – również po miejscach na co dzień niedostępnych!


Na Poznaniu oczywiście się nie kończy – wiele miejsc w całej Polsce będzie włączonych w obchody w dwa wrześniowe weekendy, 9-10 i 16-17 września. Szczegółowy program inauguracji oraz wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa znajduje się na stronie www.edd.nid.pl; można stamtąd m.in. pobrać informatory dla poszczególnych województw.

 
Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w Polsce już od 25 lat i zajmują ważną pozycję na mapie wrześniowych wydarzeń kulturalnych. EDD powstały z inicjatywy Rady Europy na wzór francuskich „Dni otwartych zabytków” zapoczątkowanych w 1984 r. Poprzez udostępnianie szerokiej publiczności obiektów na co dzień za­mkniętych, miały przyczynić się do uwrażliwienia społeczeństwa na pro­blematykę zabytków i potrzebę ich ochrony dla przyszłych pokoleń. W Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa zostały zorganizowane po raz pierwszy w 1993 r. Jednak zainicjowana na początku projektu for­muła „otwartych zabytków” okazała się w polskich realiach zbyt wąska. W związku ze strukturą własności charakterystyczną dla zabytków w Pol­sce, ograniczony do nich dostęp nie jest kluczowym problemem w naszym kraju, lecz to, że wiele lokalnych zabytków jest nieznanych okolicznym mieszkańcom. Powstał więc pomysł, aby rozszerzyć formułę wydarzeń EDD tak, by upo­wszechniały wiedzę o zabytkach i tradycjach kultury wśród społeczności lokalnych. Obchody EDD są więc dobrą okazją, aby uświadomić sobie, że dziedzictwo jest dobrem nas wszystkich i także jego ochrona powinna stać się obowiązkiem każdego z nas. Wydarzenia w ramach EDD to możliwość wspólnego, rodzinnego odkrywania lokalnej historii, poszerzania wiedzy, poznawania zapomnianych tradycji, obyczajów, jak również szansa na nowe, inspirujące możliwości spędzania wolnego czasu.

Od 2007 r. każda edycja Europejskich Dni Dziedzictwa posiada ogólno­polski temat przewodni, który umożliwia organizację atrakcyjnych wyda­rzeń we wszystkich zakątkach kraju. Hasło przewodnie EDD 2017 to „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Poprzez nie organizatorzy pragną podkreślić, że dziedzictwo kul­turowe jest świadectwem tego, jak żyły poprzednie pokolenia, że działalność człowieka, jego zwyczaje, wiedza miały wpływ na kształt obecnego kra­jobrazu. Obchody mają być okazją do pokazania pejzażu tradycyjnego dla danych miejsc, piękna miast, wsi oraz przyrody. Ważnym elementem, do którego będą się odwoływać gospodarze wydarzeń, będzie dbałość o estetykę miast oraz planowanie przestrzenne w zgodzie z ich historyczną zabudową oraz układem.


2017-08-29

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI