home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu”

Zapraszamy do udziału w dniu 13 października 2017 r. w konferencji organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, poświęconej mazowieckim znaleziskom archeologicznym. Jej celem jest zdiagnozowanie, poprzez zainicjowanie dyskusji w kręgu środowisk powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego, problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych.

 

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Auli Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3. Mimo że jej tytuł został zawężony do obszaru Mazowsza, organizatorzy mają nadzieję na wymianę doświadczeń z osobami i instytucjami z terenu całego kraju, zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego. Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych poświęconych konserwatorstwu, archeologii i muzealnictwu.

PROGRAM

 

Otwarcie konferencji

10.00-10.10 – Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW

10.10-10.20 – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

10.20-10.30 – Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

 

Blok I – Perspektywa teoretyczna

 

10.30-10.45 – Michał Bugaj (Narodowy Instytut Dziedzictwa) – Magazyny archeologiczne

w Polsce

10.45-11.00 – Hanna Pilcicka-Ciura (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie) – Zbiory zabytków archeologicznych na terenie Mazowsza – historia

i specyfika

11.00-11.15 – Agnieszka Olech (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – Przechowywanie zabytków archeologicznych w województwie mazowieckim – wyniki badania ankietowego

11.15-11.30 – Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska) – Gdzie i w jaki sposób magazynować zabytki archeologiczne – próba systemowego podejścia do problemu

11.30-11.40 przerwa

 

 Blok II – Perspektywa muzealnika

 

11.40-12.00 – Wojciech Borkowski, Marek Zalewski (Państwowe Muzeum Archeologiczne

w Warszawie) – Gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie – o roli muzeów i konieczności powrotu do źródeł

12.00-12.20 – Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie) – Polityka Muzeum Historycznego w Legionowie w zakresie przyjmowania zabytków archeologicznych

12.20-12.40 – Adam Kulesza (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Magazynowanie i udostępnianie zbiorów archeologicznych w Ośrodku Magazynowo-Studyjnym Państwowego Muzeum Archeologicznego w Rybnie

12.40-13.00 – Leszek Lenarczyk, Katarzyna Reszka (Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie) – Historia powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie

13.00-13.20 – Zbigniew Polak (Muzeum Warszawy) – Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z perspektywy Muzeum Warszawy

13.20-13.40 – Katarzyna Bernaciak (Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie) – Morbum evitare quam curare faciliusest – materiały
do pakowania zabytków archeologicznych: kryteria wyboru, testowanie, zastosowanie
 w praktyce

13.40-14.00 – Louis Daniel Nebelsick (Instytut Archeologii UKSW) – Warehouses for archaeology in Saxony and Saxony-Anhalt

14.00-14.40 – dyskusja i przerwa obiadowa

 

Blok III – Perspektywa archeologa i konserwatora zabytków

 

14.40-15.00 – Artur Mazurek (Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych

w Głogowie) Przechowywanie zabytków archeologicznych w świetle obowiązującego
w Polsce prawa – propozycje rozwiązań

15.00-15.20 – Wiktoria Długoszewska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi) – Przekazywanie i przechowywanie zabytków archeologicznych z dużych inwestycji – teoria
i praktyka na przykładzie zabytków z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”
 

15.20-15.40 – Aleksandra Orłowska, Bogna Radzimińska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawa) – Losy zabytków archeologicznych – teoria vs praktyka

15.40-16.00 – Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW) – Problem przechowywania
i zarządzania zasobami zabytkowymi z Archeologicznego Zdjęcia Polski

16.00-16.20 – Natalia Bartczak (Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie) – Ratowanie zabytków archeologicznych z dawnych badań konserwatorskich 
na przykładzie projektu realizowanego przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

16.20-16.40 – Katarzyna Zdeb, Wawrzyniec Orliński, Andrzej Jankowski (Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie, Pracownia Archeologiczna ArcheoVision) – Problematyka znalezisk metalowych na przykładzie materiałów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Wolskiej w Warszawie

16.40-17.00 – dyskusja i przerwa

 

Blok IV – Problem szczególny: traktowanie szczątków ludzkich z wykopalisk

 

17.00-17.20 – Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW) – Źródła archeologiczne czy święte kości przodków: kulturowe uwarunkowania traktowania szczątków ludzkich
z wykopalisk

17.20-17.40 – Łukasz Maurycy Stanaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne) – Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko z perspektywy antropologa

17.40-18.00 – Emilia Jastrzębska – Zwłoki czy zabytki – ustawodawstwo vs intuicja w kwestii archeologicznych szczątków ludzkich (z perspektywy muzealnika)

18.00-18.20 – Magdalena Żurek (Instytut Archeologii UKSW) – Przypadkowe znaleziska szczątków ludzkich podczas prac archeologicznych

18.20-19.00 – dyskusja

 

Więcej informacji na stronie wydarzeniana Facebooku.

Kontakt z organizatorami: k.h.zdeb@gmail.com, waworl@gmail.com.

 

2017-09-08

Źródło: informacja organizatorów« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI