home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu”

Zapraszamy do udziału w dniu 13 października 2017 r. w konferencji organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, poświęconej mazowieckim znaleziskom archeologicznym. Jej celem jest zdiagnozowanie, poprzez zainicjowanie dyskusji w kręgu środowisk powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego, problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych.

 

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Auli Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3. Mimo że jej tytuł został zawężony do obszaru Mazowsza, organizatorzy mają nadzieję na wymianę doświadczeń z osobami i instytucjami z terenu całego kraju, zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego. Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych poświęconych konserwatorstwu, archeologii i muzealnictwu.

PROGRAM

 

Otwarcie konferencji

10.00-10.10 – Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW

10.10-10.20 – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

10.20-10.30 – Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

 

Blok I – Perspektywa teoretyczna

 

10.30-10.45 – Michał Bugaj (Narodowy Instytut Dziedzictwa) – Magazyny archeologiczne

w Polsce

10.45-11.00 – Hanna Pilcicka-Ciura (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie) – Zbiory zabytków archeologicznych na terenie Mazowsza – historia

i specyfika

11.00-11.15 – Agnieszka Olech (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – Przechowywanie zabytków archeologicznych w województwie mazowieckim – wyniki badania ankietowego

11.15-11.30 – Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska) – Gdzie i w jaki sposób magazynować zabytki archeologiczne – próba systemowego podejścia do problemu

11.30-11.40 przerwa

 

 Blok II – Perspektywa muzealnika

 

11.40-12.00 – Wojciech Borkowski, Marek Zalewski (Państwowe Muzeum Archeologiczne

w Warszawie) – Gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie – o roli muzeów i konieczności powrotu do źródeł

12.00-12.20 – Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie) – Polityka Muzeum Historycznego w Legionowie w zakresie przyjmowania zabytków archeologicznych

12.20-12.40 – Adam Kulesza (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Magazynowanie i udostępnianie zbiorów archeologicznych w Ośrodku Magazynowo-Studyjnym Państwowego Muzeum Archeologicznego w Rybnie

12.40-13.00 – Leszek Lenarczyk, Katarzyna Reszka (Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie) – Historia powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie

13.00-13.20 – Zbigniew Polak (Muzeum Warszawy) – Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z perspektywy Muzeum Warszawy

13.20-13.40 – Katarzyna Bernaciak (Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie) – Morbum evitare quam curare faciliusest – materiały
do pakowania zabytków archeologicznych: kryteria wyboru, testowanie, zastosowanie
 w praktyce

13.40-14.00 – Louis Daniel Nebelsick (Instytut Archeologii UKSW) – Warehouses for archaeology in Saxony and Saxony-Anhalt

14.00-14.40 – dyskusja i przerwa obiadowa

 

Blok III – Perspektywa archeologa i konserwatora zabytków

 

14.40-15.00 – Artur Mazurek (Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych

w Głogowie) Przechowywanie zabytków archeologicznych w świetle obowiązującego
w Polsce prawa – propozycje rozwiązań

15.00-15.20 – Wiktoria Długoszewska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi) – Przekazywanie i przechowywanie zabytków archeologicznych z dużych inwestycji – teoria
i praktyka na przykładzie zabytków z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”
 

15.20-15.40 – Aleksandra Orłowska, Bogna Radzimińska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawa) – Losy zabytków archeologicznych – teoria vs praktyka

15.40-16.00 – Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW) – Problem przechowywania
i zarządzania zasobami zabytkowymi z Archeologicznego Zdjęcia Polski

16.00-16.20 – Natalia Bartczak (Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie) – Ratowanie zabytków archeologicznych z dawnych badań konserwatorskich 
na przykładzie projektu realizowanego przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

16.20-16.40 – Katarzyna Zdeb, Wawrzyniec Orliński, Andrzej Jankowski (Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie, Pracownia Archeologiczna ArcheoVision) – Problematyka znalezisk metalowych na przykładzie materiałów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Wolskiej w Warszawie

16.40-17.00 – dyskusja i przerwa

 

Blok IV – Problem szczególny: traktowanie szczątków ludzkich z wykopalisk

 

17.00-17.20 – Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW) – Źródła archeologiczne czy święte kości przodków: kulturowe uwarunkowania traktowania szczątków ludzkich
z wykopalisk

17.20-17.40 – Łukasz Maurycy Stanaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne) – Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko z perspektywy antropologa

17.40-18.00 – Emilia Jastrzębska – Zwłoki czy zabytki – ustawodawstwo vs intuicja w kwestii archeologicznych szczątków ludzkich (z perspektywy muzealnika)

18.00-18.20 – Magdalena Żurek (Instytut Archeologii UKSW) – Przypadkowe znaleziska szczątków ludzkich podczas prac archeologicznych

18.20-19.00 – dyskusja

 

Więcej informacji na stronie wydarzeniana Facebooku.

Kontakt z organizatorami: k.h.zdeb@gmail.com, waworl@gmail.com.

 

2017-09-08

Źródło: informacja organizatorów« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI