home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016

10 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie została wręczona nagroda „Kolekcjonerstwo – Nauka i Upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016. To druga edycja nagrody, którą ustanowiły na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego: Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Nagroda przyznawana jest dorocznie za zrealizowanie wybitnego przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa i zaadresowana jest do pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury. Po raz pierwszy została wręczona w styczniu br. w krakowskich Sukiennicach. Za rok 2015 nagrodzono wówczas dr. Dariusza Kacprzaka (kat. „Dla pracownika nauki”), Janusza Miliszkiewicza (kat. „Dla dziennikarza”) i Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu (kat. „Dla instytucji”). Więcej informacji o nagrodzie, a także bieżące doniesienia ze świata kolekcjonerstwa, można znaleźć na stronie www.kolekcjonerstwo.pl.

 
Tegoroczni i ubiegłoroczni laureaci nagrody wraz z członkami Kapituły

 
Wieczór prowadził Ryszard Kruk.

 

 

 

W tym roku nagroda, decyzją Kapituły, została przyznana:

 

- Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich – kapituła przyznała Nagrodę dr Kamili Kłudkiewicz, za książkę „Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016. Autorka szczegółowo omawia społeczne i polityczne uwarunkowania działań kolekcjonerskich arystokratów, podkreślając że ich zbiory pełniły de facto rolę – nieistniejących w Wielkopolsce – kolekcji publicznych. Gołuchów Izabelli hrabiny Działyńskiej mógł konkurować z najważniejszymi europejskimi muzeami dawnej sztuki. Kórnik Jana Działyńskiego pełnił funkcję muzeum dawnej sztuki polskiej, w pierwszym rzędzie – rzemiosła artystycznego. Miłosław Seweryna Mielżyńskiego miał być Galerią Narodową: muzeum dawnego malarstwa, obrazującym historię sztuki europejskiej. Rogalin Edwarda Aleksandra hrabiego Raczyńskiego był pierwszym na ziemiach polskich muzeum sztuki współczesnej, ilustrującym także aktualny stan malarstwa europejskiego. Kreśląc wnikliwy, oparty na szerokiej kwerendzie archiwalnej obraz wielkopolskich zbiorów arystokratycznych publikacja dr Kamili Kłudkiewicz, wypełniła znaczącą lukę w badaniach nad rozwojem kolekcjonerstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku.

 
dr Kamila Kłudkiewicz

 

- Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego – kapituła przyznała Nagrodę Wojciechowi Przybyszewskiemu, kolekcjonerowi i publicyście; redaktorowi naczelnemu pisma „Spotkania z Zabytkami”; autorowi ponad 300 artykułów popularnonaukowych i kilkunastu naukowych z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, kolekcjonerstwa i ochrony dziedzictwa narodowego, a także trzech książek dotyczących sztuki. Kierowane przez niego od roku 2003 pismo „Spotkania z Zabytkami” dzięki jego osobistej inspiracji odgrywa kluczową rolę w promowaniu zasług kolekcjonerów dla upowszechniania wiedzy o kulturze i dla ochrony dziedzictwa narodowego. Osobiście inspiruje i rozwija rubrykę „Zbiory i zbieracze”, w której ukazało się kilkadziesiąt tekstów szeregu autorów.

 
Wojciech Przybyszewski, redaktor naczelny „Spotkań z Zabytkami”

 

- Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy – kapituła przyznała Nagrodę Muzeum Okręgowemu w Toruniu za organizacje wystawy „Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach”, prezentowanej w roku 2016. Głównym celem wystawy była prezentacja wybranych eksponatów ze zbiorów tego wybitnego kolekcjonera, antykwariusza i darczyńcy, jak również chęć przypomnienia sylwetki Tadeusza Wierzejskiego, którego działalność wywarła przemożny wpływ na rozwój wielu kolekcji muzealnych w naszym kraju. Ekspozycję tworzyło kilkaset najwybitniejszych obiektów, które na przestrzeni półwiecza trafiły do polskich muzeów i bibliotek, czy to w formie darów, czy też zakupów. Wydany został katalog wystawy, autorstwa kuratora wystawy Pawła Czopińskiego.

 
dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Przewodniczący Kapituły Nagrody prof. dr hab. Wojciech Kowalski podkreślił, że: „Kolekcjonerstwo od wieków jest pasją wielu ludzi, a współcześnie jego sens rozpatrywany jest nie tylko w tym indywidualnym, czy często nawet osobistym kontekście. Powszechnie dostrzegane i podkreślane jest ogromne znaczenie kolekcjonerstwa w aspekcie publicznym, gdyż praktycznie zawsze przyczynia się ono do zachowania dziedzictwa kulturowego. To właśnie zbiory prywatne były często zaczątkiem wielu muzeów, a i dzisiaj kolekcjonerzy przyczyniają się do wzbogacenia zbiorów muzealnych, co pokazuje, między innymi, nasza nagroda dla instytucji. Z tych powodów kolekcjonerstwo winno cieszyć się poparciem państwa, co wielu ustawodawców na świecie czyni wprowadzając różne zachęty i ułatwienia dla pasjonatów gromadzenia pamiątek przeszłości”.           

 
prof. dr hab. Wojciech Kowalski

 

Mówiąc o zasługach dla polskiej kultury patrona Nagrody Feliksa Jasieńskiego, wybitna znawczyni jego kolekcji dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik powiedziała: „Niezależnie od swojej wartości artystycznej kolekcja Feliksa Jasieńskiego odzwierciedlała także inne aspekty aktywności »działacza na polu artystycznym«, jak sam się określał, stanowiąc świadectwo jego zaangażowania w ruch odnowy życia kulturalnego w Polsce w latach 1890–1920. Zgromadzone przez niego dzieła sztuki użytkowej przypominają dziś jeszcze batalię stronnika »stylu zakopiańskiego« w obronie polskiego ruchu odrodzenia rzemiosła, kolekcja grafiki przywołuje sylwetkę promotora sztuk graficznych, galeria malarstwa i rzeźby polskiej – mecenasa i przyjaciela artystów, fundatora przeznaczonej dla nich nagrody, powołanej w 1921 roku przy Polskiej Akademii Umiejętności. Zbiór sztuki japońskiej streszcza zaś niejako całą filozofię jego poczynań, zmierzających ku odbudowie życia artystycznego w Polsce w oparciu o przykład płynący z zewnątrz, ale pozostających w zgodzie z najgłębszymi tradycjami narodowymi”.

 
dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

 

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Pomian (honorowy przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Kowalski (przewodniczący), dr hab. Andrzej Betlej (wiceprzewodniczący, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie), dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (sekretarz), dr hab. Hanna Krajewska (dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk), Piotr Jakubowski (dyrektor Domu Spotkań z Historią), Marek Sosenko (założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków), Leszek Koziorowski (prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych), Ryszard Kruk (redaktor strony www.kolekcjonerstwo.pl).

 

2017-11-11

Źródło: informacja prasowa, informacje własne, fot. „Spotkania z Zabytkami”« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI