home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Wystawa „Seweryn Mielżyński (1804-1872)”

Po Sewerynie Mielżyńskim pozostała dziś w Poznaniu nazwa ulicy. Ilu z nas, przechodząc po niej, pamięta, czym się zasłużył? Wystawa, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 17 grudnia 2017 r. do 18 lutego 2018 r., ukazuje tę barwną postać, której dokonania w wielu dziedzinach nie są szerzej znane, a te podjęte na polu sztuki stały się przecież podstawą dla stworzenia w tym mieście pierwszej na ziemiach polskich publicznej galerii malarstwa i wielodziałowego muzeum. Wzbogacanie założonego w 1857 r. muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu zwieńczone podarowaniem wielkiej, liczącej około 400 dzieł kolekcji obrazów powstałych od XV do XIX w. połączył Mielżyński z zabezpieczeniem bytu Towarzystwa poprzez zakup gruntu pod budowę gmachu muzeum i ustanowienie rocznej renty na jego rzecz.


Więcej dzieł z wystawy znajdą Państwo w galerii w dziale Spotkania Plus.

Seweryn Mielżyński, Autoportret (na rewersie szkic głowy kobiecej), ok.1835, akwarela, ołówek, karton kremowy, 15,8 × 13,5 cm (depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu)


Seweryn Mielżyński miał dwie pasje życiowe: sztukę i politykę, rozumianą jako działania na rzecz niepodległego państwa polskiego. Jako artysta zajmował się z powodzeniem malarstwem, osiągając najlepsze rezultaty w dziedzinie pejzażu. Podejmował również tematy religijne, a najwięcej takich obrazów zachowało się w kościele parafialnym w Miłosławiu. Dał się poznać jako architekt, rozbudowując własny pałac, dodając do niego galerię obrazów, wznosząc zameczek myśliwski. Zaprojektował i pobudował dzwonnicę kościelną i pomnik zwycięskiej bitwy miłosławskiej z 1848 r. Mieszkańcom miasta wzniósł szkołę, a pracownikom swojego majątku domostwa. Jemu zawdzięczamy kaplicę grobową, swoisty pomnik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze. Pałac Mielżyńskich w Miłosławiu był ważnym ośrodkiem literatury, muzyki i sztuki łączącym artystów polskich z wszystkich trzech zaborów. Równocześnie był silnym ogniwem w niepodległościowej konspiracji, a jego właściciele nie odmawiali sił i środków służących odrodzeniu państwa, z biegiem czasu upatrując większej w tym względzie skuteczności w działalności organicznikowskiej.

 
Seweryn Mielżyński, „Krajobraz górzysty” („Apeniny”), 1835, olej na płótnie, 33,5 × 30,5 cm (depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu)


Mielżyński kolekcjoner sztuki to ciągle nieodkryta księga, którą dziś, mimo ogromnych strat wojennych w dziełach sztuki i archiwaliach, staramy się odczytać i pokazać na wystawie. Jego bogata działalność została przywołana poprzez różnorodne zabytki, liczne dzieła sztuki zwłaszcza malarskiej, w tym po raz pierwszy w znacznej liczbie prezentowane prace samego Mielżyńskiego. Wystawa dzieli się na dwie części: „Vitae” i „Opus”, ukazując doczesne dokonania i trwałe rezultaty dalekosiężnych planów Seweryna Mielżyńskiego.

 

2017-12-16

Źródło: informacja prasowa MNP« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI