home

Numer 7-8, 2018


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Wystawa „Seweryn Mielżyński (1804-1872)”

Po Sewerynie Mielżyńskim pozostała dziś w Poznaniu nazwa ulicy. Ilu z nas, przechodząc po niej, pamięta, czym się zasłużył? Wystawa, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 17 grudnia 2017 r. do 18 lutego 2018 r., ukazuje tę barwną postać, której dokonania w wielu dziedzinach nie są szerzej znane, a te podjęte na polu sztuki stały się przecież podstawą dla stworzenia w tym mieście pierwszej na ziemiach polskich publicznej galerii malarstwa i wielodziałowego muzeum. Wzbogacanie założonego w 1857 r. muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu zwieńczone podarowaniem wielkiej, liczącej około 400 dzieł kolekcji obrazów powstałych od XV do XIX w. połączył Mielżyński z zabezpieczeniem bytu Towarzystwa poprzez zakup gruntu pod budowę gmachu muzeum i ustanowienie rocznej renty na jego rzecz.


Więcej dzieł z wystawy znajdą Państwo w galerii w dziale Spotkania Plus.

Seweryn Mielżyński, Autoportret (na rewersie szkic głowy kobiecej), ok.1835, akwarela, ołówek, karton kremowy, 15,8 × 13,5 cm (depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu)


Seweryn Mielżyński miał dwie pasje życiowe: sztukę i politykę, rozumianą jako działania na rzecz niepodległego państwa polskiego. Jako artysta zajmował się z powodzeniem malarstwem, osiągając najlepsze rezultaty w dziedzinie pejzażu. Podejmował również tematy religijne, a najwięcej takich obrazów zachowało się w kościele parafialnym w Miłosławiu. Dał się poznać jako architekt, rozbudowując własny pałac, dodając do niego galerię obrazów, wznosząc zameczek myśliwski. Zaprojektował i pobudował dzwonnicę kościelną i pomnik zwycięskiej bitwy miłosławskiej z 1848 r. Mieszkańcom miasta wzniósł szkołę, a pracownikom swojego majątku domostwa. Jemu zawdzięczamy kaplicę grobową, swoisty pomnik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze. Pałac Mielżyńskich w Miłosławiu był ważnym ośrodkiem literatury, muzyki i sztuki łączącym artystów polskich z wszystkich trzech zaborów. Równocześnie był silnym ogniwem w niepodległościowej konspiracji, a jego właściciele nie odmawiali sił i środków służących odrodzeniu państwa, z biegiem czasu upatrując większej w tym względzie skuteczności w działalności organicznikowskiej.

 
Seweryn Mielżyński, „Krajobraz górzysty” („Apeniny”), 1835, olej na płótnie, 33,5 × 30,5 cm (depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu)


Mielżyński kolekcjoner sztuki to ciągle nieodkryta księga, którą dziś, mimo ogromnych strat wojennych w dziełach sztuki i archiwaliach, staramy się odczytać i pokazać na wystawie. Jego bogata działalność została przywołana poprzez różnorodne zabytki, liczne dzieła sztuki zwłaszcza malarskiej, w tym po raz pierwszy w znacznej liczbie prezentowane prace samego Mielżyńskiego. Wystawa dzieli się na dwie części: „Vitae” i „Opus”, ukazując doczesne dokonania i trwałe rezultaty dalekosiężnych planów Seweryna Mielżyńskiego.

 

2017-12-16

Źródło: informacja prasowa MNP« powrót


„Józef Brandt 1841–1915” w MNW

Od 22 czerwca do 30 września 2018 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie pokazywana pierwsza w historii polskiego muzealnictwa tak szeroko zakrojona prezentacja dorobku Józefa Brandta. Obejmie ona około 300 dzieł – obrazów olejnych, akwarel i rysunków reprezentatywnych dla kolejnych okresów twórczości malarza.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI