home

Numer 7-8, 2018


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Uroczyste przekazanie dzieł do zbiorów polskich muzeów

Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych udało się pozyskać od darczyńców kolejne dzieła sztuki i książki historycznie związane z Polską. Tym razem są to: olejny portret królowej Ludwiki Marii Gonzagi de Nevers (1611-1667), żony dwóch kolejnych królów Polski: Władysława IV w latach 1646-1648 i Jana Kazimierza od 1649, namalowany wg obrazu (1646) przypisywanego Justusowi van Egmont, oraz XIX-wieczny posrebrzany samowar wyprodukowany przez warszawski Zakład Platerniczy Norblinów. Oba te dary przekazał obywatel amerykański, dr Edward T. Wilson. Pierwszy z nich zasili zbiory Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a drugi trafi do Muzeum Narodowego w Warszawie.

fot. Tymon Markowski / MSZ


Trzecim darem jest osiem tomów dzieła Louis’a-Pierre’a Anquetila Ouvres Historiques (1791-1793), wchodzącego w skład księgozbioru biblioteki w pałacu w Łańcucie, której część w 1944 r. została wywieziona przez ostatniego ordynata Alfreda Potockiego i uległa rozproszeniu. Książki te zakupiła Fundacja Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku, bardzo zasłużona dla wielu muzeów i bibliotek w Polsce. Przekazane zostaną do biblioteki Muzeum – Zamku w Łańcucie. (Więcej na ten temat tutaj).

fot. Tymon Markowski / MSZ


Na przestrzeni ostatnich 15 lat dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych udało się pozyskać dla instytucji muzealnych i bibliotecznych blisko tysiąc zabytków – darów, w tym obrazów (m. in. autorstwa  J. Brandta, J. Kossaka, S. I. Witkacego, J. Czapskiego, B. Czedekowskiego), książek i dokumentów (jak kolekcja ponad 800 druków ulotnych z lat 1913-1924), pamiątek i spuścizn po zasłużonych Polakach (m.in. po rodzinie Szembeków, gen. K. Sochańskim, mjr J. Trenkwaldzie i płk. Wł. Belina-Prażmowskim).

fot. Tymon Markowski / MSZ


2018-02-14

Źródło: informacja MSZ« powrót


„Józef Brandt 1841–1915” w MNW

Od 22 czerwca do 30 września 2018 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie pokazywana pierwsza w historii polskiego muzealnictwa tak szeroko zakrojona prezentacja dorobku Józefa Brandta. Obejmie ona około 300 dzieł – obrazów olejnych, akwarel i rysunków reprezentatywnych dla kolejnych okresów twórczości malarza.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI