home

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Sztuka druku” – wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

W dniach 22 maja – 15 lipca 2018 r. odbędzie się pierwsza prezentacja najcenniejszych zabytków ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Należą do nich m.in. Biblia wydana w Lipsku w 1544 r. ze wstępem zawierającym teksty św. Hieronima i Erazma z Rotterdamu, ilustrowana m.in. przez Łukasza Cranacha mł. czy książka do nauki gry na skrzypcach Próba gruntownej szkoły skrzypcowej autorstwa Leopolda Mozarta, ojca Wolfganga Amadeusza. Ciekawostką będzie udostępnienie publikacji ważącej aż 12 kilogramów. W sumie pokazanych zostanie 125 starodruków, wśród których znajdzie się 12 inkunabułów, czyli ksiąg najwcześniejszych, wydanych do końca 1500 r. Najstarsze z pokazywanych dzieł to Dekret Gracjana opublikowany w Strasburgu w 1472 r. przez Heinricha Eggensteina.

 

Ta wystawa jest dowodem na to, jak bogate i różnorodne dobra przechowuje nasze Muzeum” – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. „Nieczęsto dane jest nam się nimi chwalić, czy też je publicznie prezentować. Dziś robimy to w szczególnym momencie – w roku jubileuszu 70-lecia istnienia Muzeum. A robimy to dlatego, aby zademonstrować, iż od zarania swojego funkcjonowania Muzeum Narodowe we Wrocławiu wielką wagę przywiązywało do komplementarności kolekcji. Zbioru, w którym oprócz dzieł sztuki zawsze znajdowało się także to wszystko, co towarzyszyło ich badaniu oraz samo w sobie stanowiło niekwestionowaną wartość naukową i kulturową”.

 
Na wystawie pokazane zostaną wyjątkowe przykłady druków z najbardziej uznanych oficyn niemieckich, niderlandzkich, francuskich, szwajcarskich i włoskich; oficyn należących do znanych rodów drukarskich: Plantinów z Antwerpii, Elzewirów z Lejdy, Estiennów z Genewy, Krahnów z Jeleniej Góry. Niektóre z nich działają do dziś – Kornowie z Wrocławia, Breitkopfowie z Lipska. Wśród wystawionych druków znajdą się różne wydania Biblii, dzieła klasyków starożytnych, publikacje poświęcone historii, historii sztuki, matematyce, astronomii, medalierstwu, medycynie. Drukarze i wydawcy tamtych czasów byli wyjątkowymi twórcami, często z wykształceniem uniwersyteckim, znali wiele języków, przyjaźnili się z wybitnymi myślicielami i naukowcami. Redakcję i korektę wydawanych przez siebie dzieł zwykle zlecali uznanym badaczom. Wyjątkowa i owocna była na przykład przyjaźń Erazma z Rotterdamu i jego wydawcy Johanna Frobena z Bazylei. Z tej zasłużonej oficyny zaprezentowane zostanie wydane w 1525 r. dzieło św. Cypriana z Kartaginy Opera Sanctissimi… – autorem opracowania był Erazm z Rotterdamu, a wśród autorów znaleźli się m.in. Albrecht Dürer i Leonardo da Vinci.

 

Na wystawie będzie można zobaczyć również Mszały wrocławskie (1483 i 1499) wydane w Moguncji przez słynną oficynę należącą do Petera Schöffera – jednego z pierwszych czeladników Gutenberga. W wydaniu z 1483 r. znajduje się niezwykle cenny drzeworyt autorstwa wędrownego drukarza i grafika Konrada Baumgartena, który pracował jako drukarz we Wrocławiu. Grafika przedstawia herby księstwa biskupiego nyskiego, biskupów wrocławskich (Jana IV Rotha i  Jana V Thurzona) oraz wizerunki patronów Śląska. Na uwagę zasługują także druki z oficyny Antona Kobergera w Norymberdze, który handel książkami rozwinął do rozmiarów wielkiego przedsiębiorstwa. Posiadał 24 prasy drukarskie, zatrudniał ponad 100 pracowników: drukarzy, zecerów, korektorów, iluminatorów, ilustratorów oraz handlowców. Z jego oficyny wyszła prezentowana na wystawie Summa Theologiae Antonina Pierozziego, dominikanina i arcybiskupa Florencji, założyciela pierwszej publicznej biblioteki w Europie (1444). Wyjątkową pozycją jest Teutsche Akademie der edlen Bau-, Bild- und Mahlerei-Künste – pomnikowe dzieło wybitnego niemieckiego artysty Joachima von Sandrarta, założyciela Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. Zawiera ono ponad 400 grafik i nazywane było najpiękniejszą książką swoich czasów.

 

Najcenniejsze wrocławskie druki to dzieła Georga Hayera Breslische Schutzen… oraz Tobiasa Fendta i Seyfrieda Rybischa Monumenta sepulcrorum. Pierwsze z nich, wydane w 1613 r. przez Magdalenę Baumann, zawiera ręcznie malowane, unikatowe w skali światowej miedzioryty przedstawiające klejnoty obu wrocławskich bractw kurkowych. Drugie, wydane w 1574 r., poświęcone zostało nagrobkom słynnych osób – od starożytności do renesansu. Księga zawiera ponad 120 miedziorytów wykonanych przez znanego malarza Tobiasa Fendta. Szkice nagrobków i odpisy napisów sporządził wrocławski humanista Seyfried Rybisch podczas podróży do Włoch w latach 1544-1555.

 

Biblioteka Muzeum Narodowego we Wrocławiu, powstała w 1945 r., jest biblioteką specjalistyczną o charakterze naukowym.  Najstarszą część zbiorów tworzą: księgozbiór dawnego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Schlesisches Museum der Bildenden Künste), ocalała część księgozbioru dawnego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Althertümer) oraz zbiory Dawnego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych (Landesamt für Vorgeschichte), który zawierał publikacje archeologiczne. Najcenniejszy zasób biblioteki stanowią starodruki, w tym bezcenne inkunabuły (katalog on-line zawiera ponad 1500 tytułów druków wydanych w latach 1472-1800).

 

Kuratorkami wystawy są Barbara Fercowicz i Maria Piotrowska. Wystawie towarzyszy katalog Sztuka druku. Europejskie oficyny wydawnicze w starych drukach Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

2017-05-01

Źródło: informacja prasowa« powrót


6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Gdyni odbędzie się szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”. Jej tematyka koncentrować się będzie na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej.

czytaj więcej


Wystawa szkła patriotycznego „Żyj, słodka nadziejo!”

Dwanaście rytowanych i szlifowanych pucharów oraz szklanic z dekoracją o tematyce patriotycznej – pamiątek walk Polaków o niepodległość – prezentuje do 3 czerwca 2018 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI