home

Numer 1-2, 2019


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

9. edycja V4 Heritage Academy

Grupa blisko 30 specjalistów z krajów wyszehradzkich oraz Niemiec i Ukrainy wzięła udział w tygodniowym szkoleniu poświęconym wielokulturowemu dziedzictwu Dolnego Śląska. Największym odkryciem i zaskoczeniem dla zagranicznych uczestników specjalizujących się w ochronie dziedzictwa, a także dla wielu Polaków, były Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 r.

 
Uczestnicy 9. edycji programu V4 Heritage Academy podczas zwiedzania wystawy w Pawilonie Czterech Kopuł (oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu), fot. Marek Świdrak


MCK od początku swej działalności koncentruje się na problematyce dziedzictwa kulturowego rozważanej w aktywnym dialogu z sąsiadami Polski. Program V4 Heritage Academy jest więc swego rodzaju soczewką skupiającą istotę misji MCK. Innym ważnym celem kursu jest odkrywanie dziedzictwa UNESCO w jego nieoczywistych i mało wśród sąsiadów znanych aspektach” – podsumowuje Łukasz Galusek, zastępca dyrektora MCK ds. programowych.

 

W dniach 9-15 lipca 2018 r. uczestnicy kursu zwiedzili Kraków, Wrocław, Jawor oraz Świdnicę. Wysłuchali serii wykładów poświęconych metodologii zarządzania miejscami z Listy UNESCO oraz historii reformacji w Europie Środowej. Pod okiem ekspertów z krajów V4 i Niemiec wzięli również udział w warsztatach na temat identyfikacji wizualnej miejsc dziedzictwa oraz nowych metod rozwoju ruchu turystycznego.

 

Najważniejszym punktem programu tegorocznej V4 Heritage Academy była luterańska świątynia z 2. poł. XVII w. – Kościół Pokoju w Świdnicy.

 
Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy, fot. Jerzy Serafin


Ubiegłoroczny jubileusz pięćsetlecia reformacji oraz przypadająca w tym roku rocznica czterechsetlecia wybuchu wojny trzydziestoletniej – najkrwawszego konfliktu religijnego w dziejach naszego kontynentu i wojny, w której wzięły udział niemal wszystkie państwa siedemnastowiecznej Europy – były pretekstem do realizacji projektu w Świdnicy” – tłumaczy dr Michał Wiśniewski, koordynator szkoły letniej.

 

Kościoły Pokoju w Świdnicy i w Jaworze to największe drewniane budowle w Europie pełniące funkcje religijne. Wzniesiono je na mocy postanowień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 roku, a kończącego pierwszą i jedną z najkrwawszych wojen religijnych w Europie – wojnę trzydziestoletnią. Protestanci śląscy, poddani ultrakatolickich Habsburgów, uzyskali wówczas prawo do wzniesienia trzech kościołów: w Świdnicy, w Jaworze i w Głogowie (ten ostatni się nie zachował). Pozwolenie zawierało jednak szereg zakazów. Świątynia nie mogła mieć bryły przypominającej kościół, dzwonnicy, szkoły parafialnej. Miała być zbudowana z materiałów nietrwałych – drewna, słomy, piasku, gliny – nie dłużej niż w rok.

 

To swoisty paradoks, że mimo tylu wojen, zwłaszcza pierwszej i drugiej wojny światowej parafia świdnicka, założona w 1652 r., nigdy nie przestała funkcjonować. Przez 366 lat! To niezwykłe, że świdnicki Kościół Pokoju okazał się pomostem zapewniającym ciągłość mimo tragedii XX w. i wymiany ludności. Zważywszy na warunki, w jakich powstawał – zgodnie z cesarskimi obostrzeniami został wzniesiony poza miastem, z nietrwałych materiałów – zarówno świątynia, jak i gromadząca się w niej luterańska wspólnota okazały się tak trwałe!podkreślił Łukasz Galusek.

 
Spotkanie w Archiwum przy Kościele Pokoju w Świdnicy, fot. Jerzy Serafin


Po zwiedzaniu kościoła w Świdnicy uczestnicy kursu wzięli udział w warsztatach poświęconych sposobom promocji unikatowej biblioteki starych druków oraz dokumentów muzycznych świdnickiej świątyni. Zespół obejmujący kilka tysięcy starych ksiąg i dziesięć tysięcy partytur jest unikatem na skalę ogólnopolską. W zasobach odnaleźć można utwory napisane dla świdnickiej świątyni przez kantorów, wśród których byli także uczniowie Jana Sebastiana Bacha. Celem warsztatów było wypracowanie sposobu promocji Świdnicy w oparciu o ten niedawno zdigitalizowany skarb. Podsumowaniem projektu była publiczna prezentacja wyników warsztatów, którą zorganizowano w świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa.

 
Zdjęcie grupowe przed świdnickim Kościołem Pokoju


Historia programu V4 Heritage Academy sięga 2006 r., kiedy ministrowie kultury państw Grupy Wyszehradzkiej powołali specjalną Grupę Roboczą Ekspertów do spraw Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie do tego animowanego przez MCK gremium należą przedstawiciele Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, Kancelarii Premiera Węgier oraz Rady Ochrony Zabytków Słowacji. W ramach ich współpracy co dwa lata w Krakowie odbywają się specjalistyczne konferencje, Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Od 2009 r. organizowane są także wspólne, wyszehradzkie szkoły letnie poświęcone zarządzaniu miejscami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach wyszehradzkich. Co roku program realizowany jest w innym kraju regionu, w 2018 r. była to Polska. Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, którego polskim koordynatorem jest MCK. Z tej okazji oprócz uczestników z Czech, Polski, Słowacji i Węgier do udziału zaproszono także reprezentantów Niemiec i Ukrainy.2018-07-22

Źródło: informacja prasowa« powrót


Najpiękniejszy kraj. Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum w Gliwicach zaprasza na lekcję „geografii serdecznej” i podróż do krainy prawie (prawdziwie) „mitycznej”, jaką dla dzisiejszej Polski stają się Kresy – wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Na wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” w Willi Caro zaprezentowano widoki z kresowego świata uchwycone przez wybitnych polskich twórców, m.in. Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego czy Jana Stanisławskiego.

czytaj więcej


Wystawa „Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego”

Wystawa, na którą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w dniach 28 listopada 2018 r. – 22 kwietnia 2019 r. do Kamienicy Hipolitów, to pierwsza ekspozycja muzealna poświęcona twórczości jednego z najważniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX w.

czytaj więcej


„Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Jak wyglądała droga do niepodległości oczami artystów – będzie można się przekonać w dniach 26 października 2018 r. – 17 marca 2019 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Prezentowana tam ekspozycja wieńczy odbywające się w MNW obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zestawiono na niej artystyczne przedstawienia wydarzeń historycznych i politycznych dwu pierwszych dekad XX w. z przemianami polskiej sztuki u progu odrodzonego państwa.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI