home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

Słynna seria wznowiona. Ukazał się 26 tom „Rocznika Chopinowskiego”

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina po 17 latach wznowiło serię „Rocznik Chopinowski”. Uroczystość z tej okazji, połączona z promocją 26 tomu, odbyła się 29 listopada 2018 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim. Jej współorganizatorem był Instytut Muzykologii UW. 

 
Na kartach „Rocznika Chopinowskiego”, obok tekstów o charakterze muzykologicznym, znajdą się m.in. artykuły o chopinianach, zabytkach związanych z Fryderykiem Chopinem. W tomie 26 znajdziemy opracowania dotyczące konserwacji nagrobka Chopina w Paryżu, losów serca Chopina czy fortepianów z czasów Chopina i ich wytwórców, a także wykaz obiektów zakupionych do Muzeum Chopina od momentu przejścia Muzeum z TiFC do NIFC. Więcej informacji o tym i poprzednich tomach „Rocznika Chopinowskiego” można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa.

 

Artykuł Andrzeja Kossa i Janusza Mroza, autorów najnowszych programów prac konserwatorskich przy elementach kamiennych oraz przy metalowym ogrodzeniu grobu, prezentuje historię starań o właściwy stan zachowania nagrobka Fryderyka Chopina w Paryżu, przybliża kontekst i zakres podejmowanych tam prac (1995, 1999, 2017-2018). Największa część artykułu poświęcona jest ostatniej konserwacji nagrobka (2017-2018). Z jej inicjatywą wystąpił Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, który zagwarantował sfinansowanie prac i nadzór nad ich realizacją. Wniosek opracowany został przez Fundację Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego TERPA.

 

W artykule Benjamina Vogla przedmiotem rozważań jest konstrukcja i ewolucja fortepianów produkowanych za życia Fryderyka Chopina (z naciskiem na okres jego pobytu w Polsce i obszar centralnych ziem polskich), a także rola tych instrumentów jako przedmiotów użytku codziennego i odświętnego, domowego i publicznego. Omówione zostały najważniejsze elementy historii krajowego przemysłu fortepianowego tego okresu, w tym wspomniani pokrótce czołowi ówcześni fabrykanci tych instrumentów na ziemiach polskich – wśród nich Fryderyk Buchholtz, który dla Chopina zbudował jego domowy, warszawski instrument, używany przez kompozytora w latach ok. 1827-1830. Przypomnijmy, że teksty tego samego autora poświęcone fortepianom Chopina można przeczytać na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami” oraz w rocznicowym numerze czasopisma 1-2, 2010.

 

Maciej Janicki, Grażyna Michniewicz i Magdalena Kulig przedstawili nabytki Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2005-2017, wśród których wyszczególnić można takie grupy obiektów, jak rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina i druki z rękopiśmiennymi adnotacjami kompozytora, korespondencja, pamiątki, instrumenty muzyczne, ikonografia, archiwalia.

 

Henryk F. Nowaczyk przedstawił natomiast początki znajomości namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego księcia Antoniego Radziwiłła i Fryderyka Chopina w świetle źródeł. Artykuł prezentuje odmienne wersje wydarzeń dotyczące ich pierwszego spotkania. Autor wiele miejsca poświęca Pamiętnikom Bogusławy z Dąbrowskich Mańkowskiej (1880), która przedstawiła ten wątek dość szczegółowo i opisała historię zagubionego przez księcia Radziwiłła medalionu z wizerunkiem jego córki Elizy, szczęśliwie odnalezionego przez Chopina. Opowieść o medalionie okazuje się jednak zaczerpnięta z kolejnych zapośredniczonych źródeł – dodatku do książki Marcelego Antoniego Szulca pt. Trzy salony, odwołującej się do czasopisma „Die Gartenlaube”, w którym historię tę opublikowała niemiecka pisarka Eliza Polko. Na podstawie wzmianek prasowych, korespondencji i faktów historycznych autor docieka mniej lub bardziej prawdopodobnych wersji tych zdarzeń.

 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, założone w 1934 r. (początkowo pod nazwą Instytut Fryderyka Chopina), jest kontynuatorem Sekcji im. Fryderyka Chopina działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. TiFC prowadzi różnorodną działalność, której podstawowym celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz wspomaganie działań na rzecz polskiej kultury muzycznej.

 

W 1935 r. Instytut Fryderyka Chopina rozpoczął gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego muzeum, biblioteki, fonoteki i fototeki; wydawał też czasopismo „Chopin”. Druga wojna światowa przerwała działalność Instytutu, który został reaktywowany w roku 1945; w 1950 r. zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. W latach 1953-2005 jego siedzibą był pałac Ostrogskich (Gnińskich), gdzie znajdowało się również Muzeum Fryderyka Chopina i wszystkie zbiory. Towarzystwo zarządzało ponadto Domem Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli i Salonikiem Chopinów w pałacu Czapskich/Krasińskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie (w budynku tym mieściło się ostatnie warszawskie mieszkanie kompozytora).

 

Od początku swego istnienia Towarzystwo prowadziło działalność naukową, wydawniczą i koncertową. Od roku 1956 ukazywał się „Rocznik Chopinowski” – organ naukowy Towarzystwa (do 2001 r. wydano 25 tomów), prezentujący najnowsze badania naukowe nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina, bibliografię polskich i zagranicznych wydawnictw chopinowskich, dyskografię i sprawozdania z najważniejszych wydarzeń chopinowskich (konkursów, wystaw, konferencji itp.). Anglojęzyczny odpowiednik „Rocznika” to „Chopin Studies” (w latach 1985-2000 wydano 7 tomów).

 

W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwem im. Fryderyka Chopina oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina – narodową instytucją kultury utworzoną w 2001 r. – nowo powstały Instytut przejął  znaczną część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, m.in. Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina, Muzeum Chopina, Dom Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, Salonik Chopinów w Warszawie. Wypełniając warunki porozumienia, w 2006 r. Towarzystwo przekazało Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina w całości swoje zbiory na zasadzie depozytu, a także bibliotekę, fototekę i fonotekę.

 

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina liczy obecnie około 400 członków w całym kraju, zrzeszonych w kołach terenowych (Gdańsk, Ostrów Wielkopolski, Sanniki, Supraśl, Żychlin) i w Warszawie.

 

Obecnie działalność Towarzystwa koncentruje się na upowszechnianiu twórczości Chopina, m.in. poprzez cykle koncertów w Łazienkach Królewskich, Pałacu Staszica w Warszawie, a także w Sannikach, Brochowie, festiwal „Floralia Muzyczne” w Powsinie, festiwal Urodzinowy, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla Amatorów, Międzynarodowy Konkurs Płytowy „Grand Prix du Disque”.

 

2018-12-10

Źródło: informacje i ilustracje udostępnione przez TiFC« powrót


Najpiękniejszy kraj. Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum w Gliwicach zaprasza na lekcję „geografii serdecznej” i podróż do krainy prawie (prawdziwie) „mitycznej”, jaką dla dzisiejszej Polski stają się Kresy – wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Na wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” w Willi Caro zaprezentowano widoki z kresowego świata uchwycone przez wybitnych polskich twórców, m.in. Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego czy Jana Stanisławskiego.

czytaj więcej


Konferencja o Izabeli Czartoryskiej w 210. rocznicę otwarcia Domu Gotyckiego

Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Izabela Czartoryska – dux femina facti” organizowanej 29 czerwca 2019 r. w Puławach. Wielokierunkowa działalność Izabeli z Flemingów Czartoryskiej zaznaczyła się szczególnie na kulturowej mapie dziejów Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że za sprawą interdyscyplinarnych badań planowana konferencja przyczyni się do ugruntowania i poszerzenia wiedzy o tej niezwykłej postaci.

czytaj więcej


Wystawa „Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego”

Wystawa, na którą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w dniach 28 listopada 2018 r. – 22 kwietnia 2019 r. do Kamienicy Hipolitów, to pierwsza ekspozycja muzealna poświęcona twórczości jednego z najważniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX w.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI