home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

Czy Madonna z Zagwiździa odzyska swoje Dzieciątko?

Zatwierdzono do realizacji projekt Pracowni Konserwacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, który ma na celu przebadanie rzeźby gotyckiej „Pięknej Madonny z Zagwiździa” oraz postaci Dzieciątka. Obecnie funkcjonują one w zbiorach jako dwa osobne eksponaty, a stosowne badania mogą potwierdzić, czy są częściami jednego obiektu, co znacząco podniesie wartość historyczną i muzealną badanych artefaktów.

 

„Madonna z Zagwiździa” trafiła do zbiorów Muzeum Górnośląskiego po drugiej wojnie światowej. Na tle innych realizacji rzeźbiarskich, których proweniencja wskazuje na teren dawnego powiatu opolskiego, obiekt stanowi niezwykle cenny, reprezentujący rzetelny warsztat rzeźbiarski eksponat, wyjątkowy w zbiorach muzealnych, o rozbudowanej sferze symbolicznej i narracyjnej. Rzeźba dzieciątka nie posiada żadnej dokumentacji ani numeru inwentaryzacyjnego potwierdzającego, iż jest ona integralną częścią rzeźby „Madonny z Zagwiździa”. Porównanie stylistyczne obu figur utrudnia fakt, iż posiadają one śladowe ilości oryginalnej polichromii oraz ślady licznych interwencji konserwatorskich. Wyniki specjalistycznych badań fizykochemicznych (fotografia multispektralna: VIS, fluorescencja wzbudzona UV, reflektografia UV, radiografia cyfrowa RTG, mikroskopia stereoskopowa VIS, mikrofluorescencja rentgenowska, spektroskopia FTIR) pomogą przy sformułowaniu odpowiedzi, czy obiekty stanowiły jedną całość. Badania pozostałości polichromii pozwolą również na ustalenie oryginalnej kolorystyki rzeźb, co w przyszłości umożliwi wizualizację ich pierwotnego wyglądu za pomocą narzędzi graficznych.

 


Madonna z Zagwiździa (Zagwiździe, pow. opolski), rzeźba w drewnie, z tyłu wydrążona, polichromowana, wys. 121 cm, szer. 40 cm, głęb. 23 cm, koniec XV w. lub pocz. XVI w. Fot. Witalis Szołtys


Wszystkie badania zostaną przeprowadzone w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2019 r. W pierwszej kolejności planowana jest dokładna dokumentacja fotograficzna obiektów w różnych światłach analitycznych (światło dzienne o zróżnicowanym ukierunkowaniu, promieniowanie ultrafioletowe), obrazująca budowę i stan zachowania obiektów. Fluorescencja wzbudzana UV może być pomocna przy identyfikacji nawarstwień znajdujących się na powierzchni obiektów, w tym materiałów, które zostały użyte w czasie poprzednich prac konserwatorskich, a także przydatna w wytypowaniu miejsc pobrania próbek i wykonania pomiarów przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury. Następnym badaniem będzie radiografia cyfrowa RTG, pozwalająca na ustalenie budowy obiektu, porównanie techniki łączenia elementów w figurze Dzieciątka i Madonny, a także ocenę stanu zachowania drewnianego korpusu rzeźb poprzez zobrazowanie zniszczeń spowodowanych przez żerowanie owadów. W kolejnym etapie pobrane zostaną mikropróbki z drewnianego korpusu obiektów oraz zachowanych warstw technologicznych (zaprawy, polichromii). Zatopienie próbek w żywicy akrylowej i przygotowanie ich przekrojów bocznych pozwoli w obserwacji mikroskopowej VIS ustalić stratygrafię nawarstwień, w tym pierwotną kolorystykę rzeźb. Głównym badaniem projektu będzie identyfikacja pigmentów pochodzących z obu elementów rzeźby, wykonana metodą mikrofluorescencji rentgenowskiej (metoda nieinwazyjna).

 
Dzieciątko Jezus, rzeźba w drewnie, koniec XV w. lub pocz. XVI w. Fot. Witalis Szołtys


Porównanie próbek pochodzących z warstw oryginalnych i przemalowań da wiedzę o tym, czy kiedyś stanowiły jedność i były pokryte warstwą malarską wykonaną z tych samych komponentów. Ostatnie przewidziane badanie to spektroskopia FTIR. Cel tego badania jest podobny do celu mikrofluorescencji rentgenowskiej, odnosi się jednak do identyfikacji spoiw malarskich obu elementów rzeźby zarówno w warstwach oryginalnych, jak i przemalowań. Planuje się zbadać próbki oryginalnej zaprawy oraz spoiwa warstw malarskich – oryginalnych i późniejszych. Równolegle do badań techniki i technologii wykonania obiektu prowadzone będą badania z zakresu historii sztuki, mające na celu ustalenie proweniencji obiektów i warsztatu artystycznego, z którego pochodzą. Przeprowadzona zostanie również kwerenda dotycząca wcześniejszych losów obiektów, nim trafiły do zbiorów bytomskiego muzeum. Analiza stylistyczno-porównawcza oraz badania fizykochemiczne pozwolą na postawienie ostatecznej odpowiedzi, czy obiekty powinny być ze sobą zestawiane w celach ekspozycyjnych.

 

Projekt został zatwierdzony do realizacji wśród 10 projektów w ramach trzeciego naboru wniosków MOLAB/FIXLAB PL prowadzonego przez E-RIHS – Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym, które umożliwia bezpłatny dostęp do specjalistycznej aparatury badawczej dzieł sztuki.

 

Tekst: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

2018-12-23« powrót


Najpiękniejszy kraj. Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum w Gliwicach zaprasza na lekcję „geografii serdecznej” i podróż do krainy prawie (prawdziwie) „mitycznej”, jaką dla dzisiejszej Polski stają się Kresy – wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Na wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” w Willi Caro zaprezentowano widoki z kresowego świata uchwycone przez wybitnych polskich twórców, m.in. Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego czy Jana Stanisławskiego.

czytaj więcej


Konferencja o Izabeli Czartoryskiej w 210. rocznicę otwarcia Domu Gotyckiego

Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Izabela Czartoryska – dux femina facti” organizowanej 29 czerwca 2019 r. w Puławach. Wielokierunkowa działalność Izabeli z Flemingów Czartoryskiej zaznaczyła się szczególnie na kulturowej mapie dziejów Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że za sprawą interdyscyplinarnych badań planowana konferencja przyczyni się do ugruntowania i poszerzenia wiedzy o tej niezwykłej postaci.

czytaj więcej


Wystawa „Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego”

Wystawa, na którą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w dniach 28 listopada 2018 r. – 22 kwietnia 2019 r. do Kamienicy Hipolitów, to pierwsza ekspozycja muzealna poświęcona twórczości jednego z najważniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX w.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI