home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

9 maja 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Fundacja została powołana w 2012 r. dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. W 2018 r. prowadziła swoje działania w Polsce, na Ukrainie i we Francji – zostały one podsumowane podczas Gali.


Prace konserwatorskie Fundacji realizowane były w siedmiu kościołach na Ukrainie (w kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi, kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, kościele Chrystusa Króla w Kutach, monastyrze Zaśnięcia Matki Bożej w Niskieniczach, Katedrze Łacińskiej we Lwowie oraz Katedrze Świętych Piotra i Pawła w Łucku), a także na pięciu cmentarzach (Łyczakowskim we Lwowie i Bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie, Bagnols-sur-Ceze we Francji oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie i cmentarzu tatarskim w Studziance). Dzięki działaniom Fundacji konserwacji poddanych zostało około 150 zabytkowych nagrobków, w tym m.in. 23 nagrobki na cmentarzu żydowskim w Warszawie, 90 nagrobków na cmentarzu tatarskim w Studziance, 4 nagrobki profesorów Liceum Krzemienieckiego na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu oraz zespół nagrobków — kwatera powstańców listopadowych tzw. „Żelaznej Kompanii” na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.


We Lwowie przeprowadzono także pierwszy etap restauracji jednej z najstarszych rzeźb w przestrzeni miejskiej Lwowa – kapliczki rodziny Sykstów. W monastyrze w Niskieniczach ukończono konserwację epitafium ostatniego prawosławnego senatora Rzeczypospolitej Adama Kisiela w Niskieniczach, a na absydzie Katedry Łacińskiej we Lwowie odrestaurowano płaskorzeźbę – epitafium rodziny Szolc-Wolfowiczów, jedyną obok Kaplicy Boimów pozostałość po przykatedralnym cmentarzu.


Fundacja prowadziła ponadto wolontariackie prace porządkowe na cmentarzu tatarskim w Zastawku, międzynarodowy wolontariat na cmentarzu żydowskim w Warszawie, a także prace porządkowe na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu. Przeprowadzono również kolejny etap inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.


Na cmentarzu żydowskim w Warszawie przeprowadzone zostały zakrojone na szeroką skalę prace porządkowe. Z około 80% terenu cmentarza (około 25 hektarów) usunięto samosiejki i dzikie krzewy. Rozpoczęto prace nad usunięciem drzew stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia.

Nagrobki Wilhelma i Ewy Landau na cmentarzu żydowskim w Warszawie po przeprowadzonej konserwacji, fot. FDK


Jednocześnie na terenie cmentarza podjęto, przerwaną przez wybuch drugiej wojny światowej, budowę Mauzoleum Żydów Bojowników o Niepodległość Polski.


Podczas Gali Fundacji na Zamku Królewskim zaprezentowane zostały filmy „Kolegiata Świętego Wawrzyńca w Żółkwi” (w tym obiekcie Fundacja już od czterech lat prowadzi prace przy renowacji unikatowego siedemnastowiecznego fryzu z motywami militarnymi) i „Żydzi w Legionach Polskich”. Oba filmy wyreżyserował Artur Jaworski.


W trakcie Gali osobom zasłużonym dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prezes Fundacji dr Michał Laszczkowski otrzymał Medal „Pro Bono Poloniae”. Po raz piąty przyznane zostało także stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dla dyplomanta kierunku konserwacji dzieł sztuki na realizację pracy dyplomowej. W tym roku otrzymała je Zuzanna Jarmulska, studentka V roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.


Więcej informacji na temat działalności Fundacji Dziedzictwa Kulturowego można znaleźć na stronie internetowej www.dziedzictwo.org.


2019-05-11

Źródło: informacja prasowa« powrót


Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019

Organizatorzy zapraszają do udziału w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Konferencji towarzyszy podróż studyjna z walorem in situ, która w tym roku będzie wiodła przez: (po stronie polskiej) Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynię, (po stronie niemieckiej) Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

czytaj więcej


O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach

Od 4 czerwca do 29 września 2019 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach będzie prezentowana wystawa „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”. Pojawi się na niej kilkaset zabytków użyczonych z kilkunastu polskich muzeów.

czytaj więcej


Dar dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwykle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym wydaniem Irydiona (1836) i drugim Nie‑boskiej komedii (1837) Zygmunta Krasińskiego. Książeczki, obie w bardzo dobrym stanie, są współoprawione, z zachowaniem oryginalnego grzbieciku z tłoczonymi w skórze złoconymi napisami.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI