home

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Numer 1-2, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

9 maja 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Fundacja została powołana w 2012 r. dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. W 2018 r. prowadziła swoje działania w Polsce, na Ukrainie i we Francji – zostały one podsumowane podczas Gali.


Prace konserwatorskie Fundacji realizowane były w siedmiu kościołach na Ukrainie (w kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi, kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, kościele Chrystusa Króla w Kutach, monastyrze Zaśnięcia Matki Bożej w Niskieniczach, Katedrze Łacińskiej we Lwowie oraz Katedrze Świętych Piotra i Pawła w Łucku), a także na pięciu cmentarzach (Łyczakowskim we Lwowie i Bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie, Bagnols-sur-Ceze we Francji oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie i cmentarzu tatarskim w Studziance). Dzięki działaniom Fundacji konserwacji poddanych zostało około 150 zabytkowych nagrobków, w tym m.in. 23 nagrobki na cmentarzu żydowskim w Warszawie, 90 nagrobków na cmentarzu tatarskim w Studziance, 4 nagrobki profesorów Liceum Krzemienieckiego na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu oraz zespół nagrobków — kwatera powstańców listopadowych tzw. „Żelaznej Kompanii” na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.


We Lwowie przeprowadzono także pierwszy etap restauracji jednej z najstarszych rzeźb w przestrzeni miejskiej Lwowa – kapliczki rodziny Sykstów. W monastyrze w Niskieniczach ukończono konserwację epitafium ostatniego prawosławnego senatora Rzeczypospolitej Adama Kisiela w Niskieniczach, a na absydzie Katedry Łacińskiej we Lwowie odrestaurowano płaskorzeźbę – epitafium rodziny Szolc-Wolfowiczów, jedyną obok Kaplicy Boimów pozostałość po przykatedralnym cmentarzu.


Fundacja prowadziła ponadto wolontariackie prace porządkowe na cmentarzu tatarskim w Zastawku, międzynarodowy wolontariat na cmentarzu żydowskim w Warszawie, a także prace porządkowe na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu. Przeprowadzono również kolejny etap inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.


Na cmentarzu żydowskim w Warszawie przeprowadzone zostały zakrojone na szeroką skalę prace porządkowe. Z około 80% terenu cmentarza (około 25 hektarów) usunięto samosiejki i dzikie krzewy. Rozpoczęto prace nad usunięciem drzew stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia.

Nagrobki Wilhelma i Ewy Landau na cmentarzu żydowskim w Warszawie po przeprowadzonej konserwacji, fot. FDK


Jednocześnie na terenie cmentarza podjęto, przerwaną przez wybuch drugiej wojny światowej, budowę Mauzoleum Żydów Bojowników o Niepodległość Polski.


Podczas Gali Fundacji na Zamku Królewskim zaprezentowane zostały filmy „Kolegiata Świętego Wawrzyńca w Żółkwi” (w tym obiekcie Fundacja już od czterech lat prowadzi prace przy renowacji unikatowego siedemnastowiecznego fryzu z motywami militarnymi) i „Żydzi w Legionach Polskich”. Oba filmy wyreżyserował Artur Jaworski.


W trakcie Gali osobom zasłużonym dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prezes Fundacji dr Michał Laszczkowski otrzymał Medal „Pro Bono Poloniae”. Po raz piąty przyznane zostało także stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dla dyplomanta kierunku konserwacji dzieł sztuki na realizację pracy dyplomowej. W tym roku otrzymała je Zuzanna Jarmulska, studentka V roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.


Więcej informacji na temat działalności Fundacji Dziedzictwa Kulturowego można znaleźć na stronie internetowej www.dziedzictwo.org.


2019-05-11

Źródło: informacja prasowa« powrót


Najpiękniejszy kraj. Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum w Gliwicach zaprasza na lekcję „geografii serdecznej” i podróż do krainy prawie (prawdziwie) „mitycznej”, jaką dla dzisiejszej Polski stają się Kresy – wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Na wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” w Willi Caro zaprezentowano widoki z kresowego świata uchwycone przez wybitnych polskich twórców, m.in. Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego czy Jana Stanisławskiego.

czytaj więcej


Konferencja o Izabeli Czartoryskiej w 210. rocznicę otwarcia Domu Gotyckiego

Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Izabela Czartoryska – dux femina facti” organizowanej 29 czerwca 2019 r. w Puławach. Wielokierunkowa działalność Izabeli z Flemingów Czartoryskiej zaznaczyła się szczególnie na kulturowej mapie dziejów Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że za sprawą interdyscyplinarnych badań planowana konferencja przyczyni się do ugruntowania i poszerzenia wiedzy o tej niezwykłej postaci.

czytaj więcej


Wystawa „Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego”

Wystawa, na którą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w dniach 28 listopada 2018 r. – 22 kwietnia 2019 r. do Kamienicy Hipolitów, to pierwsza ekspozycja muzealna poświęcona twórczości jednego z najważniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX w.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI