home

Numer 9-10, 2019


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

Konferencja „Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”

W dniach 23-25 października 2019 r. na Politechnice Gdańskiej oraz na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się IV Konferencja Naukowa  „Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” organizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. Zostaną na niej poruszone następujące kwestie, szczególnie istotne w obliczu zmian, z jakimi muszą się mierzyć polskie uczelnie wyższe:

- integracja pomiędzy muzeami i kolekcjami uczelnianymi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym;

- sieci powiązań sprzyjające realizacji projektów badawczych i wykorzystaniu historycznych zbiorów w działalności dydaktycznej i upowszechniającej naukę;

- znaczenie muzeów i kolekcji uczelnianych dla społeczności lokalnych.

 

Konferencja kierowana jest do pracowników muzeów, opiekunów kolekcji znajdujących się w strukturach polskich uczelni wyższych oraz akademickich kadr zarządzających.

 

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, które prowadzi działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków z nim związanych. Celem SMU jest również inicjowanie i prowadzenie międzynarodowych badań naukowych o charakterze multidyscyplinarnym. Nadrzędną ideą działalności jest ukazanie roli i potrzeby funkcjonowania placówek muzealnych na uczelniach.

 

Współorganizatorzy konferencji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska, Rektor Politechniki Gdańskiej, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów


Informacji o konferencji udziela Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.


„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym konferencji.

 

2019-10-10

Źródło: informacja organizatora« powrót


Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu – wystawa

Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na wystawę czasową, na której zaprezentowane zostanie ponad 400 obiektów pochodzących z manufaktury w Miśni. Wawelski zbiór saskiej porcelany nie jest największy, ale na pewno najbardziej reprezentatywny w Polsce, nie ustępuje także kolekcjom europejskim. W obecnym kształcie kolekcja pozwala zobrazować najważniejsze aspekty produkcji manufaktury od jej początków aż po wiek XX.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Dar dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwykle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym wydaniem Irydiona (1836) i drugim Nie‑boskiej komedii (1837) Zygmunta Krasińskiego. Książeczki, obie w bardzo dobrym stanie, są współoprawione, z zachowaniem oryginalnego grzbieciku z tłoczonymi w skórze złoconymi napisami.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI