home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Czas mierzony szwajcarskim zegarem” w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza swoich gości na wystawę oraz inne wydarzenia upamiętniające życie i twórczość pierwszego Polaka uhonorowanego literacką nagrodą Nobla. „Czas mierzony szwajcarskim zegarem” to wystawa czasowa w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Jest ona poświęcona ostatniemu, szwajcarskiemu okresowi życia pisarza, który opuścił Oblęgorek we wrześniu 1914 r., wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej. Jego przystanią stało się miasteczko Vevey pod Lozanną. Schorowany, blisko 70-letni pisarz nie zrezygnował z działalności społecznej. Stanął na czele Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, organizacji, której celem było zbieranie za granicą pieniędzy i przekazywanie ich do kraju. Obok autora Trylogii ważną rolę w Komitecie odgrywali: pełniący funkcję wiceprezesa Ignacy Paderewski, Antoni Osuchowski, a także biskup krakowski Adam Sapieha. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie z tego najmniej znanego okresu życia pisarza, dokumenty związane z działalnością Komitetu (który, mimo śmierci Sienkiewicza, do końca swej działalności nie powołał nikogo innego na stanowisko prezesa), bogata korespondencja, odznaczenia i dyplomy upamiętniające rolę Sienkiewicza, a także jego odezwy nawołujące do pokoju oraz opisujące bezprecedensową sytuację Polaków walczących we wrogich armiach.

Wystawa trwać będzie od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2016 r. w Pałacyku w Oblęgorku.


Wystawa podzielona jest na kilka sekwencji. Pierwsza dotyczy okresu tuż po wybuchu pierwszej wojny światowej. Ukazuje atmosferę panującą wówczas w Królestwie Polskim oraz przyczyny, dla których pisarz zdecydował się na emigrację. Druga część prezentuje działalność pisarza w ramach Komitetu Veveyskiego. „Odezwa do narodów cywilizowanych” tłumaczona na wiele języków, bogata korespondencja, która dowodzi ogromnego zaangażowania Sienkiewicza w sprawę pomocy dla Polski, oraz sprawozdania z pracy Komitetu to najciekawsze jej elementy.  Osobna część wystawy opowiada o współpracy Noblisty z współtwórcami Komitetu Veveyskiego – Ignacym Paderewskim i Antonim Osuchowskim, a także z biskupem Adamem Stefanem Sapiehą oraz papieżem Benedyktem XV. Wyjątkową jej pamiątką jest medal „Polonia devastata”, wybity na początku 1915 r. na cześć Sienkiewicza, Paderewskiego i Sapiehy.

 

Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, ale także szeregu innych instytucji: Biblioteki Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Literatury w Warszawie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Urszulanek w Pniewach.


W numerze 5-6, 2016 „Spotkań z Zabytkami”, który pojawi się w sprzedaży na początku czerwca, zamieścimy blok tematyczny poświęcony pisarzowi w związku z „Rokiem Henryka Sienkiewicza”.
Źródło: informacja prasowa

2016-03-13« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI