home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Czas mierzony szwajcarskim zegarem” w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza swoich gości na wystawę oraz inne wydarzenia upamiętniające życie i twórczość pierwszego Polaka uhonorowanego literacką nagrodą Nobla. „Czas mierzony szwajcarskim zegarem” to wystawa czasowa w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Jest ona poświęcona ostatniemu, szwajcarskiemu okresowi życia pisarza, który opuścił Oblęgorek we wrześniu 1914 r., wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej. Jego przystanią stało się miasteczko Vevey pod Lozanną. Schorowany, blisko 70-letni pisarz nie zrezygnował z działalności społecznej. Stanął na czele Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, organizacji, której celem było zbieranie za granicą pieniędzy i przekazywanie ich do kraju. Obok autora Trylogii ważną rolę w Komitecie odgrywali: pełniący funkcję wiceprezesa Ignacy Paderewski, Antoni Osuchowski, a także biskup krakowski Adam Sapieha. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie z tego najmniej znanego okresu życia pisarza, dokumenty związane z działalnością Komitetu (który, mimo śmierci Sienkiewicza, do końca swej działalności nie powołał nikogo innego na stanowisko prezesa), bogata korespondencja, odznaczenia i dyplomy upamiętniające rolę Sienkiewicza, a także jego odezwy nawołujące do pokoju oraz opisujące bezprecedensową sytuację Polaków walczących we wrogich armiach.

Wystawa trwać będzie od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2016 r. w Pałacyku w Oblęgorku.


Wystawa podzielona jest na kilka sekwencji. Pierwsza dotyczy okresu tuż po wybuchu pierwszej wojny światowej. Ukazuje atmosferę panującą wówczas w Królestwie Polskim oraz przyczyny, dla których pisarz zdecydował się na emigrację. Druga część prezentuje działalność pisarza w ramach Komitetu Veveyskiego. „Odezwa do narodów cywilizowanych” tłumaczona na wiele języków, bogata korespondencja, która dowodzi ogromnego zaangażowania Sienkiewicza w sprawę pomocy dla Polski, oraz sprawozdania z pracy Komitetu to najciekawsze jej elementy.  Osobna część wystawy opowiada o współpracy Noblisty z współtwórcami Komitetu Veveyskiego – Ignacym Paderewskim i Antonim Osuchowskim, a także z biskupem Adamem Stefanem Sapiehą oraz papieżem Benedyktem XV. Wyjątkową jej pamiątką jest medal „Polonia devastata”, wybity na początku 1915 r. na cześć Sienkiewicza, Paderewskiego i Sapiehy.

 

Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, ale także szeregu innych instytucji: Biblioteki Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Literatury w Warszawie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Urszulanek w Pniewach.


W numerze 5-6, 2016 „Spotkań z Zabytkami”, który pojawi się w sprzedaży na początku czerwca, zamieścimy blok tematyczny poświęcony pisarzowi w związku z „Rokiem Henryka Sienkiewicza”.
Źródło: informacja prasowa

2016-03-13« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI