home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Kongres „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

W dniach 30 września – 2 października 2015 r. w Białymstoku odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Organizują go Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego i Uniwersytetem w Białymstoku. Tematyka spotkania dotyczyć będzie wszelkich pozostałości dziedzictwa Rzeczypospolitej znajdującego się poza granicami współczesnej Polski (do XX wieku włącznie). Zaakcentowane zostaną następujące bloki tematyczne:


  • Zabytki kultury materialnej poza współczesnymi granicami Polski (historia sztuki, inwentaryzacja, konserwacja i restauracja zabytków, ochrona dóbr kultury, muzealnictwo, literaturoznawstwo, archeologia, etnografia etc.).
  • Archiwalia i biblioteki znajdujące się poza granicami Polski.
  • Dziedzictwo Inflant Polskich.


Dostępny jest szczegółowy PROGRAM Kongresu.
Pierwsza konferencja naukowa z cyklu odbyła się w Białymstoku w 2009 r., druga – w 2012 r. w Warszawie. Do tej pory jako ich pokłosie ukazało się 6 tomów z serii „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Również teraz planowana jest publikacja materiałów pokongresowych. Z omówieniem zawartości dotychczasowych sześciu tomów można zapoznać się w następujących numerach „Spotkań z Zabytkami”:  tom I – nr 3-4, 2011, s. 31; tomy II i III – nr 1-2, 2014, s. III okł.; tomy IV, V i VI – nr 5-6, 2014, s. 40.      


Edycja: 2015-09-21« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI