home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata

Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, oddział Muzeum Warszawy zaprasza na wystawę „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata”. Pokazuje ona dorobek warszawskiego farmaceuty, dzięki któremu do muzeów przyrodniczych i instytutów botanicznych na całym świecie trafiło ponad 80 tys. kart zielnikowych z syberyjskimi roślinami. Potrwa od 11 czerwca do 10 grudnia 2015 r.


W Muzeum Farmacji, oddziale Muzeum Warszawy, będzie można zobaczyć wykonane przez Ferdynanda Karo (1845-1927) okazy z wielu miejsc na Syberii, aż po prawy brzeg Amuru. Zapomniane przez kilkadziesiąt lat dokonania farmaceuty okazują się dziś istotną dokumentacją roślinności jeszcze nie poddanej antropopresji, czyli często niszczącemu wpływowi człowieka. Stanowią też cenne źródło wiedzy o różnorodności biologicznej flory światowej.

Na wystawie obok autentycznych kart zielnikowych Ferdynanda Karo będzie można również podziwiać żywą roślinę odkrytego przez niego gatunku, a także zajrzeć do jego korespondencji z innymi botanikami, listów z Syberii do rodziny, wspomnień córki Karo o ojcu. Znajdą się tam również oryginalne zdjęcia z podróży robione przez bohatera wystawy, zdjęcia portretowe z różnych okresów życia florysty, czasopisma z epoki z jego publikacjami.

O programie towarzyszącym wystawie (pokazy filmów, spotkania edukacyjne) i o godzinach zwiedzania można przeczytać na stronie internetowej Muzeum Warszawy.

Wśród zebranych przez Ferdynanda Karo 80 tys. okazów florystycznych znalazło się kilkadziesiąt nowych, nieznanych nauce roślin. W jego zielnikach odnaleziono 28 nowych gatunków, z czego 8 nosi jego nazwisko („Karoi”). Jego zielniki przechowywane są między innymi w Warszawie, Krakowie, Irkucku, Czycie, St. Petersburgu, Kijowie, Paryżu, Getyndze, Berlinie, Jenie, Monachium, Wiedniu, Kew pod Londynem, Lejdzie, Bazylei, Zurichu, Lozannie, Florencji, Genui, Wiedniu i Saint Louis. Blisko współpracował on z europejskimi naukowcami, przede wszystkim z czeskim botanikiem Josephem Freynem, a jako absolwent Warszawskiej Szkoły Głównej, był związany ze środowiskiem warszawskich farmaceutów. Na polu działalności niepodległościowej współpracował z Romualdem Trauguttem; za działalność konspiracyjną został skazany, ale dzięki wstawiennictwu rodziny wykupiony z więzienia. Po powrocie z ostatniej wyprawy pracował jako ekspert zielarski w jednej z warszawskich aptek oraz piastował stanowisko kustosza w Warszawskim Towarzystwie Farmaceutycznym, opiekując się przywiezionymi przez siebie kartami zielnikowymi. Karty te do dnia dzisiejszego są przechowywane z Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako bardzo cenne eksponaty. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródło: informacja prasowa

2015-06-04« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI