home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata

Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, oddział Muzeum Warszawy zaprasza na wystawę „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata”. Pokazuje ona dorobek warszawskiego farmaceuty, dzięki któremu do muzeów przyrodniczych i instytutów botanicznych na całym świecie trafiło ponad 80 tys. kart zielnikowych z syberyjskimi roślinami. Potrwa od 11 czerwca do 10 grudnia 2015 r.


W Muzeum Farmacji, oddziale Muzeum Warszawy, będzie można zobaczyć wykonane przez Ferdynanda Karo (1845-1927) okazy z wielu miejsc na Syberii, aż po prawy brzeg Amuru. Zapomniane przez kilkadziesiąt lat dokonania farmaceuty okazują się dziś istotną dokumentacją roślinności jeszcze nie poddanej antropopresji, czyli często niszczącemu wpływowi człowieka. Stanowią też cenne źródło wiedzy o różnorodności biologicznej flory światowej.

Na wystawie obok autentycznych kart zielnikowych Ferdynanda Karo będzie można również podziwiać żywą roślinę odkrytego przez niego gatunku, a także zajrzeć do jego korespondencji z innymi botanikami, listów z Syberii do rodziny, wspomnień córki Karo o ojcu. Znajdą się tam również oryginalne zdjęcia z podróży robione przez bohatera wystawy, zdjęcia portretowe z różnych okresów życia florysty, czasopisma z epoki z jego publikacjami.

O programie towarzyszącym wystawie (pokazy filmów, spotkania edukacyjne) i o godzinach zwiedzania można przeczytać na stronie internetowej Muzeum Warszawy.

Wśród zebranych przez Ferdynanda Karo 80 tys. okazów florystycznych znalazło się kilkadziesiąt nowych, nieznanych nauce roślin. W jego zielnikach odnaleziono 28 nowych gatunków, z czego 8 nosi jego nazwisko („Karoi”). Jego zielniki przechowywane są między innymi w Warszawie, Krakowie, Irkucku, Czycie, St. Petersburgu, Kijowie, Paryżu, Getyndze, Berlinie, Jenie, Monachium, Wiedniu, Kew pod Londynem, Lejdzie, Bazylei, Zurichu, Lozannie, Florencji, Genui, Wiedniu i Saint Louis. Blisko współpracował on z europejskimi naukowcami, przede wszystkim z czeskim botanikiem Josephem Freynem, a jako absolwent Warszawskiej Szkoły Głównej, był związany ze środowiskiem warszawskich farmaceutów. Na polu działalności niepodległościowej współpracował z Romualdem Trauguttem; za działalność konspiracyjną został skazany, ale dzięki wstawiennictwu rodziny wykupiony z więzienia. Po powrocie z ostatniej wyprawy pracował jako ekspert zielarski w jednej z warszawskich aptek oraz piastował stanowisko kustosza w Warszawskim Towarzystwie Farmaceutycznym, opiekując się przywiezionymi przez siebie kartami zielnikowymi. Karty te do dnia dzisiejszego są przechowywane z Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako bardzo cenne eksponaty. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródło: informacja prasowa

2015-06-04« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI