home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata

Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, oddział Muzeum Warszawy zaprasza na wystawę „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata”. Pokazuje ona dorobek warszawskiego farmaceuty, dzięki któremu do muzeów przyrodniczych i instytutów botanicznych na całym świecie trafiło ponad 80 tys. kart zielnikowych z syberyjskimi roślinami. Potrwa od 11 czerwca do 10 grudnia 2015 r.


W Muzeum Farmacji, oddziale Muzeum Warszawy, będzie można zobaczyć wykonane przez Ferdynanda Karo (1845-1927) okazy z wielu miejsc na Syberii, aż po prawy brzeg Amuru. Zapomniane przez kilkadziesiąt lat dokonania farmaceuty okazują się dziś istotną dokumentacją roślinności jeszcze nie poddanej antropopresji, czyli często niszczącemu wpływowi człowieka. Stanowią też cenne źródło wiedzy o różnorodności biologicznej flory światowej.

Na wystawie obok autentycznych kart zielnikowych Ferdynanda Karo będzie można również podziwiać żywą roślinę odkrytego przez niego gatunku, a także zajrzeć do jego korespondencji z innymi botanikami, listów z Syberii do rodziny, wspomnień córki Karo o ojcu. Znajdą się tam również oryginalne zdjęcia z podróży robione przez bohatera wystawy, zdjęcia portretowe z różnych okresów życia florysty, czasopisma z epoki z jego publikacjami.

O programie towarzyszącym wystawie (pokazy filmów, spotkania edukacyjne) i o godzinach zwiedzania można przeczytać na stronie internetowej Muzeum Warszawy.

Wśród zebranych przez Ferdynanda Karo 80 tys. okazów florystycznych znalazło się kilkadziesiąt nowych, nieznanych nauce roślin. W jego zielnikach odnaleziono 28 nowych gatunków, z czego 8 nosi jego nazwisko („Karoi”). Jego zielniki przechowywane są między innymi w Warszawie, Krakowie, Irkucku, Czycie, St. Petersburgu, Kijowie, Paryżu, Getyndze, Berlinie, Jenie, Monachium, Wiedniu, Kew pod Londynem, Lejdzie, Bazylei, Zurichu, Lozannie, Florencji, Genui, Wiedniu i Saint Louis. Blisko współpracował on z europejskimi naukowcami, przede wszystkim z czeskim botanikiem Josephem Freynem, a jako absolwent Warszawskiej Szkoły Głównej, był związany ze środowiskiem warszawskich farmaceutów. Na polu działalności niepodległościowej współpracował z Romualdem Trauguttem; za działalność konspiracyjną został skazany, ale dzięki wstawiennictwu rodziny wykupiony z więzienia. Po powrocie z ostatniej wyprawy pracował jako ekspert zielarski w jednej z warszawskich aptek oraz piastował stanowisko kustosza w Warszawskim Towarzystwie Farmaceutycznym, opiekując się przywiezionymi przez siebie kartami zielnikowymi. Karty te do dnia dzisiejszego są przechowywane z Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako bardzo cenne eksponaty. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródło: informacja prasowa

2015-06-04« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI