home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Szlakiem zabytków – wakacyjna wyprawa z harcerzami

Rajd Grunwaldzki, organizowany w dniach od 9 do 13 lipca 2015 r. już po raz siódmy, to ogólnopolskie przedsięwzięcie turystyczno-edukacyjne dla młodzieży, które w ciągu minionych lat stało się największym tego rodzaju cyklicznym wydarzeniem w kraju. Jego ostatnie edycje gromadziły po tysiąc uczestników przybywających ze wszystkich polskich województw, a także z Kanady, Litwy i Białorusi, by przeżyć przygody na miarę filmów o Indianie Jonesie czy książek o Panu Samochodziku.

Uczestnicy przedsięwzięcia, podzieleni na kilkuosobowe patrole, przez pięć wakacyjnych dni pieszo, rowerami, kajakami i koleją przemierzają mało znane, lecz malownicze zakątki na pograniczu województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, dowiadując się po drodze, jak bogate może być dziedzictwo kulturowe obszarów nietkniętych stopą „masowego turysty”. Odkrywają lokalną historię, pełną barwnych postaci, niezwykłych wydarzeń i bezcennych pamiątek, wcielając się w role współczesnych odkrywców i poszukiwaczy lub przenoszą się w przeszłość w ramach gry typu „Live Action Role Playing”.

fot. Piotr Rodzoch


Tematem przewodnim tegorocznej edycji rajdu, organizowanej pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, są zabytki. Uczestnicy projektu będą odwiedzali w terenie wybrane obiekty zabytkowe, poznając ich dzieje i dokumentując obecny stan, a następnie publikowali efekty swoich działań w crowdsourcingowym serwisie internetowym otwartezabytki.pl, a ponadto w serwisach Panoramio (skąd najlepsze zdjęcia zostaną zakwalifikowane do publikacji w serwisie Google Earth), Instagram i Facebook. Tym amatorskim badaniom będą towarzyszyły działania o charakterze popularyzatorskim, skierowane do lokalnych społeczności – m.in. w takich formach jak questy, geocaching, festiwale opowieści, gry planszowe, symulacyjne, śledcze i sądowe, pokazy multimedialne, gry miejskie, gry typu Live Action Role Playing, festyny, koncerty, quizy, reportaże filmowe, publikacje w lokalnej prasie. Ponadto uczestnicy opracują audio- i wideoprzewodniki po wybranych obiektach, które następnie zostaną udostępnione w serwisach internetowych samorządów lokalnych. Zainteresowane osoby będą mogły zdobywać również specjalną odznakę turystyki kwalifikowanej – Grunwaldzką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą, ustanowioną w celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego południowego pogranicza dawnego państwa zakonu krzyżackiego.

Rajd Grunwaldzki jest organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z samorządami lokalnymi, parkami krajobrazowymi, szkołami, parafiami różnych wyznań, muzeami, bibliotekami i innymi instytucjami kultury, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz miejscowymi pasjonatami historii i twórcami kultury. Oprócz drużyn harcerskich w przedsięwzięciu mogą brać udział kluby turystyczne i sportowe, szkolne koła zainteresowań, patrole rodzinne, grupy nieformalne i turyści indywidualni.


Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie internetowym www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl, trwają do 31 maja 2015 r. Pytania dotyczące przedsięwzięcia można kierować również pocztą elektroniczną na adres rajdgrunwaldzki@zhp.pl.


„Spotkania z Zabytkami” objęły patronatem medialnym tegoroczną edycję Rajdu Grunwaldzkiego.


hm. Maciej Młynarczyk

Ruch Programowo-Metodyczny ZHP

„Liga Odkrywców”


2015-03-27« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI