home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Szlakiem zabytków – wakacyjna wyprawa z harcerzami

Rajd Grunwaldzki, organizowany w dniach od 9 do 13 lipca 2015 r. już po raz siódmy, to ogólnopolskie przedsięwzięcie turystyczno-edukacyjne dla młodzieży, które w ciągu minionych lat stało się największym tego rodzaju cyklicznym wydarzeniem w kraju. Jego ostatnie edycje gromadziły po tysiąc uczestników przybywających ze wszystkich polskich województw, a także z Kanady, Litwy i Białorusi, by przeżyć przygody na miarę filmów o Indianie Jonesie czy książek o Panu Samochodziku.

Uczestnicy przedsięwzięcia, podzieleni na kilkuosobowe patrole, przez pięć wakacyjnych dni pieszo, rowerami, kajakami i koleją przemierzają mało znane, lecz malownicze zakątki na pograniczu województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, dowiadując się po drodze, jak bogate może być dziedzictwo kulturowe obszarów nietkniętych stopą „masowego turysty”. Odkrywają lokalną historię, pełną barwnych postaci, niezwykłych wydarzeń i bezcennych pamiątek, wcielając się w role współczesnych odkrywców i poszukiwaczy lub przenoszą się w przeszłość w ramach gry typu „Live Action Role Playing”.

fot. Piotr Rodzoch


Tematem przewodnim tegorocznej edycji rajdu, organizowanej pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, są zabytki. Uczestnicy projektu będą odwiedzali w terenie wybrane obiekty zabytkowe, poznając ich dzieje i dokumentując obecny stan, a następnie publikowali efekty swoich działań w crowdsourcingowym serwisie internetowym otwartezabytki.pl, a ponadto w serwisach Panoramio (skąd najlepsze zdjęcia zostaną zakwalifikowane do publikacji w serwisie Google Earth), Instagram i Facebook. Tym amatorskim badaniom będą towarzyszyły działania o charakterze popularyzatorskim, skierowane do lokalnych społeczności – m.in. w takich formach jak questy, geocaching, festiwale opowieści, gry planszowe, symulacyjne, śledcze i sądowe, pokazy multimedialne, gry miejskie, gry typu Live Action Role Playing, festyny, koncerty, quizy, reportaże filmowe, publikacje w lokalnej prasie. Ponadto uczestnicy opracują audio- i wideoprzewodniki po wybranych obiektach, które następnie zostaną udostępnione w serwisach internetowych samorządów lokalnych. Zainteresowane osoby będą mogły zdobywać również specjalną odznakę turystyki kwalifikowanej – Grunwaldzką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą, ustanowioną w celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego południowego pogranicza dawnego państwa zakonu krzyżackiego.

Rajd Grunwaldzki jest organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z samorządami lokalnymi, parkami krajobrazowymi, szkołami, parafiami różnych wyznań, muzeami, bibliotekami i innymi instytucjami kultury, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz miejscowymi pasjonatami historii i twórcami kultury. Oprócz drużyn harcerskich w przedsięwzięciu mogą brać udział kluby turystyczne i sportowe, szkolne koła zainteresowań, patrole rodzinne, grupy nieformalne i turyści indywidualni.


Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie internetowym www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl, trwają do 31 maja 2015 r. Pytania dotyczące przedsięwzięcia można kierować również pocztą elektroniczną na adres rajdgrunwaldzki@zhp.pl.


„Spotkania z Zabytkami” objęły patronatem medialnym tegoroczną edycję Rajdu Grunwaldzkiego.


hm. Maciej Młynarczyk

Ruch Programowo-Metodyczny ZHP

„Liga Odkrywców”


2015-03-27« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI