home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i zagospodarowania

W dniach 27-29 maja 2015 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i  zagospodarowania” organizowana przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnikę Lubelską i Muzeum Wsi Lubelskiej, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Rektora Politechniki Lubelskiej.

 

Ochrona i konserwacja zabytków coraz bardziej się różnicuje. Wynika to z coraz większej różnorodności zabytków, pełnionych przez nie funkcji oraz warunków i możliwości ich ochrony. W efekcie nieuniknione jest rosnące zróżnicowanie zasad ochrony i form utrzymania zabytków. Głównym czynnikiem określającym sposób działań konserwatorskich – niezależnie od wszelkich uwarunkowań – powinna być charakterystyka zabytku i jego wartości. Podobną charakterystykę mają zabytki należące do poszczególnych grup typologicznych. Obiekty sakralne, obiekty militarne, kamienice mieszczańskie, budynki przemysłowe, architektura wernakularna (tj. zakorzeniona w tradycji lokalnej, tworzona przez miejscowych, anonimowych budowniczych i rzemieślników), etc. – z punktu widzenia konserwatorskiego mają wiele wspólnych cech. Dlatego dyskusję o problemach i formach ochrony poszczególnych grup typologicznych zabytków należy prowadzić odrębnie. Można wtedy uwzględnić specyfikę danej grupy i opracować właściwe rozwiązania. We współczesnym konserwatorstwie wyrazem takiego podejścia jest tworzenie odrębnych dokumentów doktrynalnych dla poszczególnych grup dziedzictwa.

 
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfusa w Szymbarku, chałupa z Gródka, fot. za www.nid.plDrewniana architektura wernakularna jest bez wątpienia grupą o odrębnej charakterystyce. Ta wciąż duża grupa zabytków nie jest oczywiście jednorodna, jednak kilka czynników nadaje jej spójność. Przede wszystkim drewno – jako materiał budowlany – ma specyficzną charakterystykę z punktu widzenia konserwatorskiego. Drewniane obiekty – jako konstrukcje budowlane – nie spełniają większości współczesnych standardów (izolacyjność termiczna, akustyczna, wodna, ogniotrwałość). Zabytki drewniane, jako obiekty użytkowe, są trudne do adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych. Suma tych czynników sprawia, że ochrona drewnianej zabudowy wernakularnej jest coraz trudniejsza, a w efekcie wiele takich obiektów przestaje istnieć.  

 

Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej architektury wernakularnej w Polsce. Do udziału zaproszono wszystkie środowiska zaangażowane i zainteresowane ochroną i zagospodarowaniem drewnianej architektury wernakularnej, w tym środowiska akademickie, pracowników skansenów i muzeów regionalnych, właścicieli i użytkowników drewnianych obiektów wernakularnych oraz służby konserwatorskie i konserwatorów zajmujących się zabudowa drewnianą.  

 
Skansen w Kolbuszowej, fot. za www.niematerialne.nid.pl


Podczas konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

- techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakularnej;

- problemy i możliwości dostosowania drewnianych obiektów do współczesnych standardów technicznych i użytkowych;

- adaptacja drewnianych obiektów wernakularnych do współczesnych funkcji użytkowych; - współczesne formy ochrony zespołów drewnianej architektury wernakularnej – skanseny, wsie letniskowe, rekonstrukcje i stylizacje zespołów zabudowy.

 

Pełny program konferencji do pobrania tutaj (PDF).


Konferencja odbędzie się na terenie Politechniki Lubelskiej w Lublinie w dniach 27-29 maja 2014 r. Obrady będą odbywały się w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Auli AIII.

 

Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii zawierającej opracowane artykuły.

 

Komitet organizacyjny:

Katedra Konserwacji Zabytków

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

Tel.  (81) 5384412

Fax. (81) 5384373

E-mail wernakularna@pollub.pl2015-05-14« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI