home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i zagospodarowania

W dniach 27-29 maja 2015 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i  zagospodarowania” organizowana przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnikę Lubelską i Muzeum Wsi Lubelskiej, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Rektora Politechniki Lubelskiej.

 

Ochrona i konserwacja zabytków coraz bardziej się różnicuje. Wynika to z coraz większej różnorodności zabytków, pełnionych przez nie funkcji oraz warunków i możliwości ich ochrony. W efekcie nieuniknione jest rosnące zróżnicowanie zasad ochrony i form utrzymania zabytków. Głównym czynnikiem określającym sposób działań konserwatorskich – niezależnie od wszelkich uwarunkowań – powinna być charakterystyka zabytku i jego wartości. Podobną charakterystykę mają zabytki należące do poszczególnych grup typologicznych. Obiekty sakralne, obiekty militarne, kamienice mieszczańskie, budynki przemysłowe, architektura wernakularna (tj. zakorzeniona w tradycji lokalnej, tworzona przez miejscowych, anonimowych budowniczych i rzemieślników), etc. – z punktu widzenia konserwatorskiego mają wiele wspólnych cech. Dlatego dyskusję o problemach i formach ochrony poszczególnych grup typologicznych zabytków należy prowadzić odrębnie. Można wtedy uwzględnić specyfikę danej grupy i opracować właściwe rozwiązania. We współczesnym konserwatorstwie wyrazem takiego podejścia jest tworzenie odrębnych dokumentów doktrynalnych dla poszczególnych grup dziedzictwa.

 
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfusa w Szymbarku, chałupa z Gródka, fot. za www.nid.plDrewniana architektura wernakularna jest bez wątpienia grupą o odrębnej charakterystyce. Ta wciąż duża grupa zabytków nie jest oczywiście jednorodna, jednak kilka czynników nadaje jej spójność. Przede wszystkim drewno – jako materiał budowlany – ma specyficzną charakterystykę z punktu widzenia konserwatorskiego. Drewniane obiekty – jako konstrukcje budowlane – nie spełniają większości współczesnych standardów (izolacyjność termiczna, akustyczna, wodna, ogniotrwałość). Zabytki drewniane, jako obiekty użytkowe, są trudne do adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych. Suma tych czynników sprawia, że ochrona drewnianej zabudowy wernakularnej jest coraz trudniejsza, a w efekcie wiele takich obiektów przestaje istnieć.  

 

Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej architektury wernakularnej w Polsce. Do udziału zaproszono wszystkie środowiska zaangażowane i zainteresowane ochroną i zagospodarowaniem drewnianej architektury wernakularnej, w tym środowiska akademickie, pracowników skansenów i muzeów regionalnych, właścicieli i użytkowników drewnianych obiektów wernakularnych oraz służby konserwatorskie i konserwatorów zajmujących się zabudowa drewnianą.  

 
Skansen w Kolbuszowej, fot. za www.niematerialne.nid.pl


Podczas konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

- techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakularnej;

- problemy i możliwości dostosowania drewnianych obiektów do współczesnych standardów technicznych i użytkowych;

- adaptacja drewnianych obiektów wernakularnych do współczesnych funkcji użytkowych; - współczesne formy ochrony zespołów drewnianej architektury wernakularnej – skanseny, wsie letniskowe, rekonstrukcje i stylizacje zespołów zabudowy.

 

Pełny program konferencji do pobrania tutaj (PDF).


Konferencja odbędzie się na terenie Politechniki Lubelskiej w Lublinie w dniach 27-29 maja 2014 r. Obrady będą odbywały się w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Auli AIII.

 

Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii zawierającej opracowane artykuły.

 

Komitet organizacyjny:

Katedra Konserwacji Zabytków

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

Tel.  (81) 5384412

Fax. (81) 5384373

E-mail wernakularna@pollub.pl2015-05-14« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI