home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i zagospodarowania

W dniach 27-29 maja 2015 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i  zagospodarowania” organizowana przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnikę Lubelską i Muzeum Wsi Lubelskiej, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Rektora Politechniki Lubelskiej.

 

Ochrona i konserwacja zabytków coraz bardziej się różnicuje. Wynika to z coraz większej różnorodności zabytków, pełnionych przez nie funkcji oraz warunków i możliwości ich ochrony. W efekcie nieuniknione jest rosnące zróżnicowanie zasad ochrony i form utrzymania zabytków. Głównym czynnikiem określającym sposób działań konserwatorskich – niezależnie od wszelkich uwarunkowań – powinna być charakterystyka zabytku i jego wartości. Podobną charakterystykę mają zabytki należące do poszczególnych grup typologicznych. Obiekty sakralne, obiekty militarne, kamienice mieszczańskie, budynki przemysłowe, architektura wernakularna (tj. zakorzeniona w tradycji lokalnej, tworzona przez miejscowych, anonimowych budowniczych i rzemieślników), etc. – z punktu widzenia konserwatorskiego mają wiele wspólnych cech. Dlatego dyskusję o problemach i formach ochrony poszczególnych grup typologicznych zabytków należy prowadzić odrębnie. Można wtedy uwzględnić specyfikę danej grupy i opracować właściwe rozwiązania. We współczesnym konserwatorstwie wyrazem takiego podejścia jest tworzenie odrębnych dokumentów doktrynalnych dla poszczególnych grup dziedzictwa.

 
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfusa w Szymbarku, chałupa z Gródka, fot. za www.nid.plDrewniana architektura wernakularna jest bez wątpienia grupą o odrębnej charakterystyce. Ta wciąż duża grupa zabytków nie jest oczywiście jednorodna, jednak kilka czynników nadaje jej spójność. Przede wszystkim drewno – jako materiał budowlany – ma specyficzną charakterystykę z punktu widzenia konserwatorskiego. Drewniane obiekty – jako konstrukcje budowlane – nie spełniają większości współczesnych standardów (izolacyjność termiczna, akustyczna, wodna, ogniotrwałość). Zabytki drewniane, jako obiekty użytkowe, są trudne do adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych. Suma tych czynników sprawia, że ochrona drewnianej zabudowy wernakularnej jest coraz trudniejsza, a w efekcie wiele takich obiektów przestaje istnieć.  

 

Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej architektury wernakularnej w Polsce. Do udziału zaproszono wszystkie środowiska zaangażowane i zainteresowane ochroną i zagospodarowaniem drewnianej architektury wernakularnej, w tym środowiska akademickie, pracowników skansenów i muzeów regionalnych, właścicieli i użytkowników drewnianych obiektów wernakularnych oraz służby konserwatorskie i konserwatorów zajmujących się zabudowa drewnianą.  

 
Skansen w Kolbuszowej, fot. za www.niematerialne.nid.pl


Podczas konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

- techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakularnej;

- problemy i możliwości dostosowania drewnianych obiektów do współczesnych standardów technicznych i użytkowych;

- adaptacja drewnianych obiektów wernakularnych do współczesnych funkcji użytkowych; - współczesne formy ochrony zespołów drewnianej architektury wernakularnej – skanseny, wsie letniskowe, rekonstrukcje i stylizacje zespołów zabudowy.

 

Pełny program konferencji do pobrania tutaj (PDF).


Konferencja odbędzie się na terenie Politechniki Lubelskiej w Lublinie w dniach 27-29 maja 2014 r. Obrady będą odbywały się w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Auli AIII.

 

Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii zawierającej opracowane artykuły.

 

Komitet organizacyjny:

Katedra Konserwacji Zabytków

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

Tel.  (81) 5384412

Fax. (81) 5384373

E-mail wernakularna@pollub.pl2015-05-14« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI