home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

2015 – Rok Polskiego Teatru Publicznego

Rok 2015 – to Rok Polskiego Teatru Publicznego, ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług i znaczenia powołanego w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Teatru Narodowego, którego bezpośrednimi spadkobiercami są Teatr Narodowy w Warszawie i Teatr Wielki – Opera Narodowa. „Spotkania z Zabytkami” patronują wielu odbywającym się w związku z tym jubileuszem wydarzeniom.

 

 

 

 

„Teatr w Łazienkach Królewskich podczas przedstawienia”, drzeworyt Konstantego Przykorskiego według rysunku Ludomira Dymitrowicza

 

9 lutego 2015 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie została otwarta wystawa „Historia Europy opowiedziana przez jej teatry” w ramach międzynarodowego projektu „Europejski Szlak Teatrów Historycznych”. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Historycznych Teatrów Europy PERSPECTIV z Niemiec, a współautorem scenariusza jest Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Będzie można ją oglądać do końca kwietnia 2015 r., a zwieńczona zostanie międzynarodową konferencją oraz otwarciem Trasy Bałtyckiej w ramach Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych, przygotowywanej przez drugiego partnera z Polski – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach Trasy Bałtyckiej zaprezentowane zostaną budynki teatralne z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

 

W barwnej i nowoczesnej aranżacji autorstwa Gerharda Veigla wystawa prezentuje rozwój europejskiego społeczeństwa wyrażony w działaniach i kształtach teatrów. Opowieść o europejskich teatrach nie jest organizowana chronologicznie, ale ogniskuje się na dziewięciu wybranych tematycznych rozdziałach zatytułowanych: Doświadczenie śródziemnomorskie, Wpływ religii, Zmiana społeczeństwa – zmiana budynku, Estetyka i technologia, Budowanie narodu – ochrona tożsamości, Pożar!, Przekraczanie granic, Wojna, Demokracja.

 

Wystawa ma na celu zainspirowanie widza i zaproszenie go do szukania związków między odkrywaną tu na nowo przeszłością, znaną z własnych doświadczeń teraźniejszością i perspektywą przyszłości. Tematy takie jak Zmiana społeczeństwa,Demokracja czy też Wpływ religii natychmiast odnoszą się do żywo dziś prowadzonych dyskursów społecznych i do wizji wspólnej przyszłości społeczeństw europejskich.

 

Wystawę można oglądać do 30 kwietnia 2015 r. we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 11.00-15.00. Wstęp jest wolny.

Wtorki i czwartki – wejście na wystawę przez Muzeum Teatralne (ul. Wierzbowa 2), soboty – wejście na wystawę przez Teatr Narodowy (Plac Teatralny 3), Wystawę można także zwiedzać przed przedstawieniami (oraz w czasie antraktów) odbywającymi się w sali Bogusławskiego. W Wielką Sobotę, 4 kwietnia wystawa będzie nieczynna.

 

 

 

„Widok na główną fasadę Teatru Wielkiego w Warszawie”, rycina Maurycego Stolza z 1841 r. 

 

Ekspozycja została przygotowana przez sześć muzeów teatralnych z sześciu państw europejskich :

- Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Warszawa, Polska

- Muzeum Teatralne, Wiedeń, Austria

- Niemieckie Muzeum Teatralne, Monachium

- Słoweński Instytut Teatralny, Lublana

- Muzeum Teatralne w Teatrze Dworskim, Kopenhaga, Dania

- Muzeum Wiktorii i Alberta, Kolekcja sztuk performatywnych w Londynie, Wielka Brytania

 

Po raz pierwszy tak duża grupa specjalistycznych muzeów współpracowała nad stworzeniem wystawy w ramach szeroko zakrojonego eksperymentu o charakterze naukowym, artystycznym i popularyzatorskim. Scenariusz wystawy powstawał w trybie wielomiesięcznych dyskusji, uzgodnień i konferencji. Każde z muzeów zaproponowało wybór obiektów z własnej kolekcji, ustanawiając tym samym pewien sposób narracji, który skonfrontowany został i uzupełniony o narracje innych muzeów.

 

Wystawa będzie podróżować po Europie od 2015 do 2017 r. Po pierwszym pokazie, który łączy się z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego w Polsce,  i który odbędzie się w Warszawie, wystawa pojedzie do Kopenhagi, Wiednia, Monachium, Lublany i Londynu.

 

 

 

 

„Loża w teatrze”, rysunek Stanisława Wolskiego z 1888 r.

 

Wystawa jest częścią projektu „Europejski Szlak Teatrów Historycznych”. Uzyskała współfinansowanie z Unijnego programu KULTURA. Druki towarzyszące wystawie współfinansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI