home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Portret i czas. Malarstwo Ludomira, Wincentego i Aleksandra Sleńdzińskich” w Zatroczu na Litwie

W Białym Pałacu w Zatroczu na Litwie do 6 września 2015 r. można oglądać wystawę „Portret i czas” poświęconą twórczości rodziny Sleńdzińskich. Znalazło się na niej 107 prac. „W większości są to portrety, ponieważ nie tylko Ludomir, ale również jego ojciec Wincenty oraz dziadek Aleksander najczęściej wykonywali malarstwo portretowe. Stąd nazwa wystawy „Portret i czas”, ponieważ można zobaczyć tu malarstwo portretowe od wieku XIX do XX” – tłumaczyła kurator wystawy Izabela Suchocka z Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Podkreśliła, że wystawa malarstwa Sleńdzińskich w Zatroczu jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, gdyż jest to swoisty powrót dynastii malarzy do Wilna. „Są to trzy pokolenia atystów-malarzy, którzy mieszkali w Wilnie, a później w Krakowie. Myślę, że to największa wystawa od czasów drugiej wojny światowej, nie tylko na Litwie, ale również w Polsce”.

Aleksander Sleńdziński żył w latach 1803-1878, był malarzem, przyjaźnił się z Józefem Ignacym Kraszewskim i Stanisławem Moniuszką. Wincenty Sleńdziński (1837-1909) ukończył Szkołę Sztuk Pięknych w Moskwie. Był uczestnikiem powstania styczniowego, po powstaniu został zesłany w głąb Rosji; do Wilna powrócił 1889 r. Pisał również scenariusze teatralne, wiersze oraz krótkie rozważania filozoficzne. Ludomir Sleńdziński (1889-1980) był malarzem, rzeźbiarzem, profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego i Politechniki Krakowskiej. W czasie drugiej wojny światowej był więziony przez gestapo, po wojnie wyjechał do Polski.

Wernisaż wystawy 16.09.2014, fot. za www.zw.lt

Ekspozycja zawiera głównie prace najmłodszego i najbardziej znanego przedstawiciela wywodzącej się z Wilna artystycznej dynastii, Ludomira Sleńdzińskiego. Jest to kolejne ważne przedsięwzięcie w historii polsko-litewskiego Projektu Zatrocze, finansowanego i organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieła pochodzą ze zbiorów: Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Muzeum Narodowego w Warszawie, Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz kolekcji prywatnych.

 
Biały Pałacw Zatroczu, fot. Sylwester Rudnik


W przestrzeni ekspozycyjnej dawnego pałacu Tyszkiewiczów umieszczono dzieła sztuki oraz archiwalia według następujących zagadnień tematycznych:

- Nad Wilią i nad Wisłą – wybór dzieł artysty z okresu wileńskiego (1923-1945) i krakowskiego (1945-1980);

- Ręką Mistrza – prace na papierze wykonane różnymi technikami rysunkowymi: ołówkiem, sepią, sangwiną, kredką litograficzną;

- Podróże i powroty – malarstwo olejne z podróży studyjnych do Włoch i Grecji, portrety rodzinne;

- W poszukiwaniu trzeciego wymiaru – prace rzeźbiarskie i płaskorzeźbione;

- Ludomir z Wilna Sleńdziński – wybór dzieł malarskich z okresu wileńskiego (1923-1945);

- Irena i Ludomir – opowieść o miłości;

- Protoplaści artystycznej dynastii: Aleksander i Wincenty Sleńdzińscy;

- Wilno graficznie – wybór dzieł z kolekcji grafiki Galerii im. Sleńdzińskich.


Informacje za: www.zw.lt, www.galeriaslendzinskich.pl

2015-04-13« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI