home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Pieczęć w praktyce kancelaryjnej od XIV do XVIII wieku

Od 15 kwietnia do 7 czerwca 2015 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę „Pieczęć w praktyce kancelaryjnej od XIV do XVIII wieku”. Znajdą się na niej m.in. pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego i tłok pieczętny klarysek głogowskich; najstarsze eksponaty pochodzą z XIV stulecia, najmłodsze z ok. 1800 r.

Pieczęć biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego z 1451 r.


Pieczęć jako podpis uwierzytelniający dokument ulegała w ciągu stuleci zmianom, które w istotny sposób wpływały na sposób jej wykonywania oraz ochrony. Celem wystawy jest ukazanie procesu tworzenia takiego właśnie podpisu, poczynając od ukazania narzędzi i rodzajów używanego materiału, przez zabezpieczenia utrudniające jego zniszczenie, aż po sposób umieszczania na lub przy pergaminowych i papierowych dokumentach. Na ekspozycji będzie można zobaczyć średniowieczne i nowożytne tłoki pieczętne (m.in. kapituły kolegiaty Świętego Krzyża w Opolu, miasta Czerna, pieczęci mniejszej Góry Śląskiej, cechu wrocławskich farbiarzy, cechu wrocławskich kowali i płatnerzy i nyskich czeladników piekarskich), a także wrocławską prasę śrubową z 1730 r. wraz z kilkoma XVIII-wiecznymi typariuszami magistrackimi (tj. metalowymi stemplami do wyciskania pieczęci). Zwiedzający zobaczą także średniowieczne pieczęcie woskowe różnie wykonywane i zabezpieczone (np. pieczęć biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego z 1451 r.), nowożytne pieczęcie papierowe oraz lakowe, a także całe opieczętowane dokumenty – wśród nich list nauki rzemiosła złotniczego Kaspara Krause z 1612 r. Będzie można porównać zabytki sfragistyczne pochodzące z kancelarii władców, hierarchów kościelnych, samorządów miejskich i organizacji cechowych (np. obok pieczęci dostojników kościelnych chronionych metalowymi puszkami ze zwykłej stalowej blachy pokazana zostanie pieczęć majestatyczna pruskiego króla Fryderyka II w ozdobnej puszce srebrnej z widocznymi jeszcze śladami pierwotnego złocenia).


Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI