home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Pieczęć w praktyce kancelaryjnej od XIV do XVIII wieku

Od 15 kwietnia do 7 czerwca 2015 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę „Pieczęć w praktyce kancelaryjnej od XIV do XVIII wieku”. Znajdą się na niej m.in. pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego i tłok pieczętny klarysek głogowskich; najstarsze eksponaty pochodzą z XIV stulecia, najmłodsze z ok. 1800 r.

Pieczęć biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego z 1451 r.


Pieczęć jako podpis uwierzytelniający dokument ulegała w ciągu stuleci zmianom, które w istotny sposób wpływały na sposób jej wykonywania oraz ochrony. Celem wystawy jest ukazanie procesu tworzenia takiego właśnie podpisu, poczynając od ukazania narzędzi i rodzajów używanego materiału, przez zabezpieczenia utrudniające jego zniszczenie, aż po sposób umieszczania na lub przy pergaminowych i papierowych dokumentach. Na ekspozycji będzie można zobaczyć średniowieczne i nowożytne tłoki pieczętne (m.in. kapituły kolegiaty Świętego Krzyża w Opolu, miasta Czerna, pieczęci mniejszej Góry Śląskiej, cechu wrocławskich farbiarzy, cechu wrocławskich kowali i płatnerzy i nyskich czeladników piekarskich), a także wrocławską prasę śrubową z 1730 r. wraz z kilkoma XVIII-wiecznymi typariuszami magistrackimi (tj. metalowymi stemplami do wyciskania pieczęci). Zwiedzający zobaczą także średniowieczne pieczęcie woskowe różnie wykonywane i zabezpieczone (np. pieczęć biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego z 1451 r.), nowożytne pieczęcie papierowe oraz lakowe, a także całe opieczętowane dokumenty – wśród nich list nauki rzemiosła złotniczego Kaspara Krause z 1612 r. Będzie można porównać zabytki sfragistyczne pochodzące z kancelarii władców, hierarchów kościelnych, samorządów miejskich i organizacji cechowych (np. obok pieczęci dostojników kościelnych chronionych metalowymi puszkami ze zwykłej stalowej blachy pokazana zostanie pieczęć majestatyczna pruskiego króla Fryderyka II w ozdobnej puszce srebrnej z widocznymi jeszcze śladami pierwotnego złocenia).


Źródło: informacja prasowa« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI