home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Cenny obraz Józefa Brandta oraz zbiór 26 odznaczeń płk. Władysława Belina-Prażmowskiego trafiły zza oceanu do polskich muzeów

Podarowany polskiemu społeczeństwu przez Wandę Wolińską i Monikę Dillon z Nowego Jorku, za pośrednictwem Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, obraz Józefa Brandta „W drodze na jarmark” wzbogaci zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Przez wiele lat los obrazu był nieznany, jego pierwsza reprodukcja pojawiła się w warszawskim „Tygodniku Ilustrowanym” w 1878 r.

Ambasador Bogusław Winid, Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku z obrazem Józefa Brandta


Z prawdziwą przyjemnością chciałabym przekazać dzisiaj do zbiorów dwóch naszych muzeów niezwykle cenne zabytki, powierzone MSZ przez osoby przebywające na emigracji. Nie mogąc tego dokonać osobiście chcą one wzbogacić w ten sposób zasoby polskiego dziedzictwa kulturowego – powiedziała wiceminister Henryka Mościcka-Dendys podczas uroczystości, która odbyła się 4 marca br. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Uroczystość przekazania darów dla muzeów, fot. Michał Jasiulewicz/MSZ


Z wielką wdzięcznością odbieram dzisiaj ten obraz – odpowiedziała, dziękując za dar, dyrektor Muzeum Narodowego Agnieszka Morawińska. – Pozyskujemy nowy, szczególnie cenny obraz, gdyż w naszych zbiorach znajduje się niewiele wczesnych prac Józefa Brandta. Niedługo zobaczymy jak wyglądał jego dorobek, podczas przygotowywanej przez Muzeum Narodowe wystawy dzieł malarza.


Z kolei zbiór 26 odznaczeń płk. Władysława Belina-Prażmowskiego, wśród których znalazły się: krzyż Virtuti Militari ze wstęgą, Krzyż Walecznych oraz niezwykle rzadka odznaka 1. pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, trafił do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dziękując darczyńcom dyrektor Krzysztof Jaraczewski podkreślił, że Muzeum Józefa Piłsudskiego powstaje dzięki darom prywatnych osób. – Pomysł MSZ sprowadzenia do Polski orderów, to nie tylko praktyczna pomoc, ale także potwierdzenie trwałego znaczenia wartości, za które płk Belina-Prażmowski został odznaczony.

Odznaczenia zostały podarowane przez Amelię Belina-Prażmowską z Toronto za pośrednictwem i przy zaangażowaniu tamtejszego Konsulatu Generalnego RP.

Józef Brandt, „Powrót z jarmarku” („Żydzi prowadzący konie na targ”), olej, płótno, fot. Michał Jasiulewicz/MSZ


Niezależny badacz dzieł sztuki i znawca malarstwa Józefa Brandta, dr Mariusz Klarecki, poproszony o komentarz odnoszący się do świeżo pozyskanego do zbiorów Muzeum Narodowego Warszawie obrazu zwrócił uwagę na fakt, że pod wykonanym w Drzeworytni Warszawskiej drzeworytem zmieszczonym w „Tygodniku Ilustrowanym” (rozkładówka! – nr 129 z 15 czerwca 1878 r., s. 376-377), ukazującym scenę odwróconą w stosunku do oryginału, widnieje podpis: „Żydzi prowadzący konie na targ. Podług obrazu Brandta rysował Władysław Szerner”. Taki też tytuł – dodał pytany – „Żydzi prowadzący konie na targ” a nie zbyt ogólny i często powielany „W drodze na jarmark” (po upewnieniu się, że rzeczywiście chodzi o to właśnie reprodukowane w tygodniku dzieło) należałoby pozostawić w nazwie obrazu. Zwłaszcza że możemy być pewni autorskiego pomysłu artysty na tytuł obrazu, który w formie drzeworytu opublikowano w tym samym roku, kiedy dzieło zostało namalowane. Zachowały się listy Brandta wysłane z Monachium do matki i wuja Stanisława Lessla, w których malarz bardzo sobie chwali znakomitą współpracę z „Tygodnikiem Ilustrowanym” i wspomina swój pobyt w redakcji tego czasopisma w październiku 1875 r. „[…] wydajemy album artystów monachijskich, którego »Tygodnik [Ilustrowany]« pragnie być nakładcą. Ugodziłem się z nimi, będąc w Warszawie, na mnie zarząd artystyczny włożyli, zdaje się, że taki album powinien zainteresować wszystkich, będą i portreta malarzy udział w tym biorący” (Zbiór listów do matki i wuja Stanisława Lessla, [cyt. za:] A. Daszewski, Zbiory militariów Józefa Brandta, „Muzealnictwo wojskowe” 1985, s. 59).

„Żydzi prowadzący konie na targ”, drzeworyt według rysunku Władysława Szernera wykonanego na podstawie obrazu Józefa Brandta« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI