home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

V Rybnicka Konferencja o Historii Kolei

Muzeum w Rybniku wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach zapraszają na V Rybnicką Konferencję o Historii Kolei, która odbędzie się 20 października 2016 r. pod hasłem: „»Kolej w ręku – kraj w ręku«. Państwo wobec kolei żelaznych (na ziemiach polskich)”. Szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na stronie www.architekturakolejowa.pl.


Słowa będące mottem konferencji miał kiedyś wypowiedzieć Józef Piłsudski. W okresie międzywojennym (a pewnie i jeszcze długo później) była to nadal prawda. Obserwując współczesne relacje między komunikacją kolejową w Polsce a państwem, można zadać sobie pytanie o ewolucję wzajemnych relacji między tym środkiem komunikacji, środkiem transportu rekruta i sprzętu wojskowego, „nicią spajającą” państwo a organami państwa właśnie. W ciągu ponad 170 lat współistnienia stosunki te ulegały przekształceniom; nadal wiele zagadnień związanych z tą sferą istnienia kolei wymaga pilnych i szeroko zakrojonych badań historycznych.

 
Stacja Rybnik przed 1922 r.


- - - - AKTUALIZACJA - - - -


Można już pobrać program konferencji. Obrady są otwarte, organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych. Przebieg konferencji będzie można śledzić na muzealnym kanale YouTube: www.youtube.com/user/Muzrybnik.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podczas konferencji organizatorzy zachęcają do podjęcia dyskusji m.in. na następujące kwestie:

  • wzajemne relacje między państwem, jego organami oraz organami samorządowymi a koleją;
  • polityka inwestycyjna państw;
  • polityka finansowa państwa wobec kolei;
  • kolej jako czynnik świadomie wpływający na życie gospodarcze państwa poprzez konkretną politykę państwa;
  • taryfy kolejowe: rola integracyjna państwa, ale też państwo jako czynnik kształtujący taryfy;
  • kolej prywatna czy państwowa;
  • poglądy partii politycznych na rolę i znaczenie kolei;
  • kolejarz: urzędnik, pracownik państwa czy przedsiębiorstwa kolejowego;
  • pasażer: zbędny dodatek do przewozu towarów czy konieczny element funkcjonowania kolei – perspektywa państwowa.


Podane zagadnienia nie wyczerpują możliwych do podjęcia tematów. Udział w konferencji jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegów w Rybniku). Przewidziane jest wydanie recenzowanej publikacji po konferencji.


Zgłoszenia, obejmujące temat, dane kontaktowe oraz abstrakt należy przesyłać do sekretarza konferencji do 31 sierpnia 2016 r.

 

Organizatorzy:

- (sekretarz) dr Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, keller@muzeum.rybnik.pl,

tel. 32 43 27 466;

- dr Michał Kapias, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, michal.kapias@ue.katowice.pl.


2016-06-29

aktualizacja 2016-09-26

Źródło: informacja prasowa« powrót


Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019

Organizatorzy zapraszają do udziału w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Konferencji towarzyszy podróż studyjna z walorem in situ, która w tym roku będzie wiodła przez: (po stronie polskiej) Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynię, (po stronie niemieckiej) Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

czytaj więcej


O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach

Od 4 czerwca do 29 września 2019 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach będzie prezentowana wystawa „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”. Pojawi się na niej kilkaset zabytków użyczonych z kilkunastu polskich muzeów.

czytaj więcej


Dar dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwykle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym wydaniem Irydiona (1836) i drugim Nie‑boskiej komedii (1837) Zygmunta Krasińskiego. Książeczki, obie w bardzo dobrym stanie, są współoprawione, z zachowaniem oryginalnego grzbieciku z tłoczonymi w skórze złoconymi napisami.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI