home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Od Klingera do Kanoldta. Grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Aktualizacja: wystawa będzie czynna w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 12 lutego (otwarcie o godz. 18.00, wstęp wolny) do 12 kwietnia. Na stronie Muzeum można zapoznać się m.in. z wydarzeniami towarzyszącymi.


* * *


Wystawa czasowa Od Klingera do Kanoldta. Grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie była prezentowana w Güstrow w Ernst-Barlach-Stiftung (od połowy października 2014 r. do połowy stycznia 2015 r.).


Współpraca między Muzeum Narodowym w Szczecinie i Fundacją Ernsta Barlacha w Güstrow odbywa się już kolejny rok w ramach wymiany transgranicznej wydarzeń kulturalnych między Województwem Zachodniopomorskim i Landem Mecklenburg-Vorpommern. Muzeum Narodowe w Szczecinie wykorzystuje tę współpracę do prezentacji w formie wystaw zarówno najbardziej godnych uwagi dzieł ze swoich zbiorów, jak też ze zbiorów partnera – Ernst-Barlach-Stiftung w Güstrow. Dotychczas Muzeum Narodowe w Szczecinie zorganizowało ekspozycje poświęcone rzeźbie i malarstwu: Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty oraz Figura. Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Obecnie Muzeum Narodowe w Szczecinie chce pokazać cenne zbiory grafiki okresu klasycznego modernizmu zgromadzone w  tamtejszym Gabinecie Grafiki.

Max Klinger, „Wiosenny dzień”, 1890 (?), akwaforta, akwatinta, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak


Celem wystawy Od Klingera do Kanoldta. Grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie jest zaprezentowanie wielowątkowej panoramy sztuki w ostatnich dziesięcioleciach XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX w. Były to czasy nowoczesnych zmian w sztuce, kiedy tradycyjne formuły estetyczne gwałtownie stawały się nieaktualne i rodziła się awangarda artystyczna. Artyści niemieckojęzyczni kształcili się w Paryżu – ówczesnej stolicy sztuki, bądź czerpali z osiągnięć tamtejszych nowatorów, ale także wchodzili na własne ścieżki, kształtowali takie nurty jak ekspresjonizm i Nowa Rzeczowość. Tworzyli w takich centrach sztuki jak Monachium, Berlin, Wiedeń, Stuttgart jak i w wielu innych ośrodkach akademickich, a także w odległych od centrów koloniach artystycznych. Na wystawie zaprezentowanych zostanie około 80 dzieł sztuki wybitnych przedstawicieli różnych kierunków i prądów, m.in. Maxa Liebermanna, Käthe Kollwitz, Maxa Klingera, Lovisa Corintha, Maxa Pechsteina, Maxa Slevogta, Paula Klee, Emila Orlika, Egona Schielego, Emila Noldego, Ernsta Barlacha, Alfreda Kubina, Aleksandra Kanoldta. Pokazane zostaną także dzieła artystów, którzy pracowali czasowo lub stale w Szczecinie, Ottona Hettnera, autora projektu fresków do Gmachu Muzeum przy Wałach Chrobrego, Franza Friedricha Schütta, założyciela i pierwszego przewodniczącego Związku Artystów Pomorskich, Ernsta Barlacha, autora rzeźby Matka Ziemia na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Wystawa ma pokazać zwiedzającym cenne dzieła sztuki graficznej przechowywane w Muzeum Narodowym w Szczecinie, przybliżyć im sylwetki przedstawicieli tak zwanego klasycznego modernizmu, artystów wysoko cenionych w Europie i na świecie, jak również zwrócić uwagę odbiorców na znaczenie kolekcji grafik Muzeum Narodowego w Szczecinie.


Do eksponowanych dzieł włączone zostały dwa dzieła graficzne Barlacha. Jedno to odbitka drzeworytnicza kompozycji Gruppe im Sturm z 1919 r. przedstawiająca parę chłopską i konia zmagających się z burzą. Druga praca to książka autorstwa Barlacha Der Findling (Kamień polny) z 1922 r. ilustrowana własnoręcznymi drzeworytami artysty. Cała wystawa powiązana została z twórczością Barlacha poprzez układ eksponatów. Zostały one podzielone na cztery grupy tematyczne. Tytuły tych grup odpowiadają tytułom czterech książek Barlacha opublikowanych przez berlińską oficynę Paula Cassirera: Die Wandlung des Gottes [Przemiany], Kriegs- und Notzeit [Czas wojny i nędzy], An die Freude [Ku radości] i Der Kopf [Głowa].

Ernst Barlach, ilustracja do książki „Znajda”, 1922, drzeworyt, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak


Wystawie będzie towarzyszyć katalog szatą graficzną nawiązujący do publikacji z poprzednich wystaw. Będzie on składać się z dwu części. W pierwszej znajdą się eseje omawiające niemiecką sztukę graficzną przełomu XIX i XX w., dzieła graficzne zgromadzone na wystawie, a także działalność oficyny Paula Cassirera związaną ze współpracą z Barlachem. Część druga – katalog dzieł – zawierać będzie biogramy autorów eksponowanych grafik, i informacje o dziełach i mówienie ich treści wzbogacone o reprodukcje tych dzieł.


Dariusz Kacprzak, Muzeum Narodowe w Szczceinie« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI