home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Gradowski (1932-2014)

W czwartek (18 grudnia 2014 r.), za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie:


Dziś o poranku odszedł od nas Wspaniały Człowiek, wybitny specjalista, niestrudzony nauczyciel, fantastyczny gawędziarz, mentor i serdeczny przyjaciel.

Jego odejście jest wielką stratą dla wszystkich, którzy mieli szczęście go spotkać tak na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej.

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Michała Gradowskiego – Człowieka o Wielkim Sercu, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Agnieszka Kasprzak-Miler

Urząd m. st. Warszawy

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków”.

Podzielając taką właśnie – ujętą w ciepłych i serdecznych słowach – opinię o Zmarłym, wybitnym znawcy dawnego złotnictwa i wychowawcy wielu specjalizujących się w tej dziedzinie osób, dodajmy, że Pan Michał należał do wąskiego grona najbliższych przyjaciół i współpracowników „Spotkań z Zabytkami”. Po raz pierwszy wymieniony został wśród stałych współpracowników pisma w numerze 1 (w kolejności 23) w 1986 r., ale ta współpraca zaczęła się dużo wcześniej. Jako autor artykułów, które zawsze cieszyły się u czytelników dużym powodzeniem, towarzyszył nam już od numeru 2 (rok 1979!), w którym ukazał się Jego pierwszy tekst pod jakże znamiennym tytułem Spotkanie ze złotnictwem Mazowsza. Lista publikacji autorstwa Michała Gradowskiego w „Spotkaniach z Zabytkami” jest bardzo długa, a zamykają ją: artykuł o opracowywanych w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) słownikach terminologicznych (Zapomniane słowniki, nr 7-8, 2011) i napisana w charakterystycznym dla Pana Michała gawędziarskim stylu krótka opowieść o nietypowym metalowym kaplerzu (Matka Boska zbrojna, nr 9-10, 2011).


W przypadającą w 2012 r. osiemdziesiątą rocznicę urodzin i sześćdziesięciolecie pracy zawodowej Pana Michała ukazała się, dedykowana Jubilatowi, książka Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, pod redakcją Jacka Kriegseisena, opublikowana nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, o której pisaliśmy, że „jest nie tylko hołdem złożonym Jubilatowi przez bliskie mu osoby, ale także cennym zbiorem artykułów związanych z zainteresowaniami Michała Gradowskiego” (Całe srebro Rzeczypospolitej, nr 1-2, 2013).


O swoistym poczuciu rzeczywistości i umiejętności bezpośredniego kontaktu z czytelnikami może z kolei świadczyć lapidarny wstęp do czwartego (!) wydania Jego fundamentalnego opracowania Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach (Fundacja HEREDITAS, Warszawa 2010): „Niebawem minie następne dziesięciolecie [od ostatniego wydania tej książki] – czas więc dopisać nowe ustalenia i skorygować część starych błędów [...]. Już dawno odszedłem na emeryturę, tak więc następne poprawki i uzupełnienia do tej pracy będziecie robili już Wy. Życzę Wam powodzenia i wytrwałości.

Michał Gradowski

jesień 2009”


I takiego właśnie Pana Michała zapamiętamy


zespół redakcyjny miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”

Fundacja Hereditas – wydawcaMsza pożegnalna odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w kościele św. Antoniego przy ul. Senatorskiej w Warszawie (pogrzeb w późniejszym terminie).« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI