home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Gradowski (1932-2014)

W czwartek (18 grudnia 2014 r.), za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie:


Dziś o poranku odszedł od nas Wspaniały Człowiek, wybitny specjalista, niestrudzony nauczyciel, fantastyczny gawędziarz, mentor i serdeczny przyjaciel.

Jego odejście jest wielką stratą dla wszystkich, którzy mieli szczęście go spotkać tak na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej.

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Michała Gradowskiego – Człowieka o Wielkim Sercu, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Agnieszka Kasprzak-Miler

Urząd m. st. Warszawy

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków”.

Podzielając taką właśnie – ujętą w ciepłych i serdecznych słowach – opinię o Zmarłym, wybitnym znawcy dawnego złotnictwa i wychowawcy wielu specjalizujących się w tej dziedzinie osób, dodajmy, że Pan Michał należał do wąskiego grona najbliższych przyjaciół i współpracowników „Spotkań z Zabytkami”. Po raz pierwszy wymieniony został wśród stałych współpracowników pisma w numerze 1 (w kolejności 23) w 1986 r., ale ta współpraca zaczęła się dużo wcześniej. Jako autor artykułów, które zawsze cieszyły się u czytelników dużym powodzeniem, towarzyszył nam już od numeru 2 (rok 1979!), w którym ukazał się Jego pierwszy tekst pod jakże znamiennym tytułem Spotkanie ze złotnictwem Mazowsza. Lista publikacji autorstwa Michała Gradowskiego w „Spotkaniach z Zabytkami” jest bardzo długa, a zamykają ją: artykuł o opracowywanych w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) słownikach terminologicznych (Zapomniane słowniki, nr 7-8, 2011) i napisana w charakterystycznym dla Pana Michała gawędziarskim stylu krótka opowieść o nietypowym metalowym kaplerzu (Matka Boska zbrojna, nr 9-10, 2011).


W przypadającą w 2012 r. osiemdziesiątą rocznicę urodzin i sześćdziesięciolecie pracy zawodowej Pana Michała ukazała się, dedykowana Jubilatowi, książka Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, pod redakcją Jacka Kriegseisena, opublikowana nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, o której pisaliśmy, że „jest nie tylko hołdem złożonym Jubilatowi przez bliskie mu osoby, ale także cennym zbiorem artykułów związanych z zainteresowaniami Michała Gradowskiego” (Całe srebro Rzeczypospolitej, nr 1-2, 2013).


O swoistym poczuciu rzeczywistości i umiejętności bezpośredniego kontaktu z czytelnikami może z kolei świadczyć lapidarny wstęp do czwartego (!) wydania Jego fundamentalnego opracowania Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach (Fundacja HEREDITAS, Warszawa 2010): „Niebawem minie następne dziesięciolecie [od ostatniego wydania tej książki] – czas więc dopisać nowe ustalenia i skorygować część starych błędów [...]. Już dawno odszedłem na emeryturę, tak więc następne poprawki i uzupełnienia do tej pracy będziecie robili już Wy. Życzę Wam powodzenia i wytrwałości.

Michał Gradowski

jesień 2009”


I takiego właśnie Pana Michała zapamiętamy


zespół redakcyjny miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”

Fundacja Hereditas – wydawcaMsza pożegnalna odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w kościele św. Antoniego przy ul. Senatorskiej w Warszawie (pogrzeb w późniejszym terminie).« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI