home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Gradowski (1932-2014)

W czwartek (18 grudnia 2014 r.), za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie:


Dziś o poranku odszedł od nas Wspaniały Człowiek, wybitny specjalista, niestrudzony nauczyciel, fantastyczny gawędziarz, mentor i serdeczny przyjaciel.

Jego odejście jest wielką stratą dla wszystkich, którzy mieli szczęście go spotkać tak na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej.

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Michała Gradowskiego – Człowieka o Wielkim Sercu, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Agnieszka Kasprzak-Miler

Urząd m. st. Warszawy

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków”.

Podzielając taką właśnie – ujętą w ciepłych i serdecznych słowach – opinię o Zmarłym, wybitnym znawcy dawnego złotnictwa i wychowawcy wielu specjalizujących się w tej dziedzinie osób, dodajmy, że Pan Michał należał do wąskiego grona najbliższych przyjaciół i współpracowników „Spotkań z Zabytkami”. Po raz pierwszy wymieniony został wśród stałych współpracowników pisma w numerze 1 (w kolejności 23) w 1986 r., ale ta współpraca zaczęła się dużo wcześniej. Jako autor artykułów, które zawsze cieszyły się u czytelników dużym powodzeniem, towarzyszył nam już od numeru 2 (rok 1979!), w którym ukazał się Jego pierwszy tekst pod jakże znamiennym tytułem Spotkanie ze złotnictwem Mazowsza. Lista publikacji autorstwa Michała Gradowskiego w „Spotkaniach z Zabytkami” jest bardzo długa, a zamykają ją: artykuł o opracowywanych w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) słownikach terminologicznych (Zapomniane słowniki, nr 7-8, 2011) i napisana w charakterystycznym dla Pana Michała gawędziarskim stylu krótka opowieść o nietypowym metalowym kaplerzu (Matka Boska zbrojna, nr 9-10, 2011).


W przypadającą w 2012 r. osiemdziesiątą rocznicę urodzin i sześćdziesięciolecie pracy zawodowej Pana Michała ukazała się, dedykowana Jubilatowi, książka Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, pod redakcją Jacka Kriegseisena, opublikowana nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, o której pisaliśmy, że „jest nie tylko hołdem złożonym Jubilatowi przez bliskie mu osoby, ale także cennym zbiorem artykułów związanych z zainteresowaniami Michała Gradowskiego” (Całe srebro Rzeczypospolitej, nr 1-2, 2013).


O swoistym poczuciu rzeczywistości i umiejętności bezpośredniego kontaktu z czytelnikami może z kolei świadczyć lapidarny wstęp do czwartego (!) wydania Jego fundamentalnego opracowania Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach (Fundacja HEREDITAS, Warszawa 2010): „Niebawem minie następne dziesięciolecie [od ostatniego wydania tej książki] – czas więc dopisać nowe ustalenia i skorygować część starych błędów [...]. Już dawno odszedłem na emeryturę, tak więc następne poprawki i uzupełnienia do tej pracy będziecie robili już Wy. Życzę Wam powodzenia i wytrwałości.

Michał Gradowski

jesień 2009”


I takiego właśnie Pana Michała zapamiętamy


zespół redakcyjny miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”

Fundacja Hereditas – wydawcaMsza pożegnalna odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w kościele św. Antoniego przy ul. Senatorskiej w Warszawie (pogrzeb w późniejszym terminie).« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI