home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Wydarzenia

Skanowanie laserowe i teledetekcja w ochronie dziedzictwa kulturowego

Aktualizacja (1.01.2017): jest już dostępne sprawozdanie z konferencji, które można przeczytać tutaj.

Uczestnicy konferencji podczas obrad, fot. Weronika Chrósny


*


Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 19 grudnia 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego”. Wydarzenie to zamyka działania projektu naukowego o tym samym tytule, realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016 przez UKSW – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem specjalistów z zakresu ochrony zabytków, historii i konserwacji architektury, archeologii, a także geodezji, fotogrametrii i teledetekcji. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia oraz wyniki przeprowadzonych badań, w tym: metody inwentaryzacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz stanu zachowania w oparciu o teledetekcję (wysokorozdzielcze i wielospektralne zobrazowania satelitarne i lotnicze oraz pomiary naziemne), nowe kierunki inwentaryzacji w sektorze ochrony i badania zabytków, jak również rezultaty konfrontacji potrzeb związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego z możliwościami nowoczesnych technologii oraz potencjał kompleksowego zastosowania technologii teledetekcyjnych w ochronie dziedzictwa kulturowego.


PROGRAM RAMOWY


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


Organizatorzy konferencji oraz prelegenci proponują przekrojową prezentację zagadnień związanych z tytułową problematyką, jak ochrona, dokumentacja, badanie czy popularyzacja zabytków. W trakcie sesji plenarnych zostaną przedstawione m.in. wyniki pionierskich prac sięgających po wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne, nowatorskie rozwiązania pomiarowo-inwentaryzacyjne zabytkowej architektury czy koncepcje i rozwiązania technologiczne wieloźródłowych baz danych o zabytkach. Zaprezentowany zostanie również potencjał archiwalnych zasobów teledetekcyjnych w prospekcji dziedzictwa kulturowego i wymiar promocyjny geodanych.


Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki prowadzonych badań w zakresie rozpoznania za pośrednictwem metod teledetekcyjnych nieznanych dotąd zasobów zabytkowych i diagnostyki tych znanych, a także nowoczesnej metodyki inwentaryzacji. Omawiane zagadnienia zostaną odniesione do przykładowych dóbr kultury. Organizatorzy planują wydarzenia towarzyszące w formie sesji posterowej oraz wystawy fotograficznej. Całość zamknie dyskusja i podsumowanie obrad oraz projektu.

 
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

 

Patronat naukowy: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków – prof. dr hab. Jakub Lewicki, Przewodniczący Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych – prof. dr hab. Bogusław Gediga, Instytut Badawczy Leśnictwa; Fundacja Hereditas

 

Partner merytoryczny: Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; Laser-3D Jacek Krawiec

 

Patronat medialny: Geoforum, „Spotkania z Zabytkami”, zabytek.co

 

Komitet naukowy: prof. dr hab. Jakub Lewicki, prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, prof. PŁ dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. PW dr hab. inż. Dorota Zawieska, dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, dr hab. Michał Pawleta, dr Rafał Zapłata, mgr inż. Jacek Krawiec


2016-12-10

Źródło: informacje organizatora« powrót


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI