home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Wydarzenia

Szansa dla Muzeum Techniki

W opublikowanym w najnowszym numerze „Spotkań z Zabytkami” artykule Anny Manickiej „Muzea do remontu, nie do liftingu” (nr 9-10, 2016, s. 6-10) opisane zostały m.in. trudności, z jakimi od pewnego czasu borykają się dwa warszawskie muzea: Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Muzeum Techniki NOT. Już po autoryzacji tekstu autorka artykułu dodała krótkie posłowie:


Ostatnio dotarła do mnie wiadomość, że Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie dysponuje już projektem wstępnym nowej ekspozycji, autorstwa firmy Nizio Design International (twórcy m.in. ekspozycji stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN). Remont kamienicy rozpoczął się w sierpniu br., ale według najnowszych szacunków nowe muzeum miałoby się otworzyć dopiero w listopadzie 2017 r. Znacznie gorzej wygląda sytuacja Muzeum Techniki, któremu po latach grozi eksmisja z Pałacu Kultury i Nauki za niepłacenie czynszu… Niewątpliwie jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest tzw. zadaniowe, a nie podmiotowe finansowanie muzeum (przez Ministerstwo Nauki), przy czym uzyskane w ten sposób pieniądze do tej pory szły głównie na czynsz i płace pracowników! Oczywiście, tej rangi muzeum z takimi zbiorami nie może zniknąć z mapy Warszawy, ale i tak jest to sytuacja absurdalna…”.

 
fot. Stołeczne Biuro Turystyki


Tak się złożyło, że po kilku godzinach od odebrania numeru z drukarni do redakcji dotarła informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której czytamy m.in.:


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował się na podjęcie inicjatywy w celu ratowania zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, mimo że nie jest organem prowadzącym tę instytucję i nie ma wpływu na określanie warunków, na jakich zajmuje ona pomieszczenia w obecnej siedzibie, a także nie może przekazywać jej dotacji jako jednostce pozostającej w strukturze stowarzyszenia – Naczelnej Organizacji Technicznej. Jednak z powodu realnych zagrożeń dla dalszej publicznej dostępności i trwałości kolekcji muzeum, wicepremier zwrócił się do prezydent Warszawy z propozycją wspólnego utworzenia Narodowego Muzeum Techniki. Takie rozwiązanie umożliwiłoby poprawę warunków, w jakich obecnie działa Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

 

Narodowe Muzeum Techniki – po przeprowadzeniu negocjacji z NOT, która deklarowała dotąd wolę przekazania zbiorów do muzeum prowadzonego jako samorządowa lub państwowa instytucja kultury – przejęłoby zbiory i zapewniłoby kontynuację misji Muzeum Techniki i Przemysłu w jego dotychczasowej siedzibie. Inicjatywa ministra kultury związana jest z jego głębokim przekonaniem, że utrzymanie publicznej dostępności kolekcji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – jako dziedzictwa powołanego w 1929 r. Muzeum Techniki i Przemysłu i jako unikalnego zbioru muzealiów i archiwów, dokumentujących rozwój polskiej myśli technicznej – jest ważnym zadaniem państwa. Także z uwagi na tradycję miejsca, w którym od wielu lat zlokalizowane jest muzeum (Pałac Kultury i Nauki), instytucja ta mogłaby być prowadzona wspólnie przez Ministra KiDN i władze Warszawy. Narodowe Muzeum Techniki podjęłoby misję promocji i upamiętnienia dokonań polskiej myśli technicznej także jako ośrodek działań edukacyjnych, popularyzowania idei innowacyjności i generowania społecznych postaw prorozwojowych”.


2016-10-01

Źródło: materiały własne, MKiDN« powrót


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI