home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Wydarzenia

V Rybnicka Konferencja o Historii Kolei

Muzeum w Rybniku wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach zapraszają na V Rybnicką Konferencję o Historii Kolei, która odbędzie się 20 października 2016 r. pod hasłem: „»Kolej w ręku – kraj w ręku«. Państwo wobec kolei żelaznych (na ziemiach polskich)”. Szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na stronie www.architekturakolejowa.pl.


Słowa będące mottem konferencji miał kiedyś wypowiedzieć Józef Piłsudski. W okresie międzywojennym (a pewnie i jeszcze długo później) była to nadal prawda. Obserwując współczesne relacje między komunikacją kolejową w Polsce a państwem, można zadać sobie pytanie o ewolucję wzajemnych relacji między tym środkiem komunikacji, środkiem transportu rekruta i sprzętu wojskowego, „nicią spajającą” państwo a organami państwa właśnie. W ciągu ponad 170 lat współistnienia stosunki te ulegały przekształceniom; nadal wiele zagadnień związanych z tą sferą istnienia kolei wymaga pilnych i szeroko zakrojonych badań historycznych.

 
Stacja Rybnik przed 1922 r.


- - - - AKTUALIZACJA - - - -


Można już pobrać program konferencji. Obrady są otwarte, organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych. Przebieg konferencji będzie można śledzić na muzealnym kanale YouTube: www.youtube.com/user/Muzrybnik.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podczas konferencji organizatorzy zachęcają do podjęcia dyskusji m.in. na następujące kwestie:

  • wzajemne relacje między państwem, jego organami oraz organami samorządowymi a koleją;
  • polityka inwestycyjna państw;
  • polityka finansowa państwa wobec kolei;
  • kolej jako czynnik świadomie wpływający na życie gospodarcze państwa poprzez konkretną politykę państwa;
  • taryfy kolejowe: rola integracyjna państwa, ale też państwo jako czynnik kształtujący taryfy;
  • kolej prywatna czy państwowa;
  • poglądy partii politycznych na rolę i znaczenie kolei;
  • kolejarz: urzędnik, pracownik państwa czy przedsiębiorstwa kolejowego;
  • pasażer: zbędny dodatek do przewozu towarów czy konieczny element funkcjonowania kolei – perspektywa państwowa.


Podane zagadnienia nie wyczerpują możliwych do podjęcia tematów. Udział w konferencji jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegów w Rybniku). Przewidziane jest wydanie recenzowanej publikacji po konferencji.


Zgłoszenia, obejmujące temat, dane kontaktowe oraz abstrakt należy przesyłać do sekretarza konferencji do 31 sierpnia 2016 r.

 

Organizatorzy:

- (sekretarz) dr Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, keller@muzeum.rybnik.pl,

tel. 32 43 27 466;

- dr Michał Kapias, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, michal.kapias@ue.katowice.pl.


2016-06-29

aktualizacja 2016-09-26

Źródło: informacja prasowa« powrót


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI