home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Dar dla Muzeum Pałacu w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otrzymało kolejny dar od Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku (por. „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, 2012, s. 72). Jest nim starodruk Discursus politicus de electione ac successione principis, praeprimis Jacobum, ut vocant, diversicolorem, Sereniffimum Poloniae Principem, concernes, autore cujus fonat Symb. […] Me. Gratia. Beat. Domini., existente die 25. Martii, wydany w Gdańsku (?) w 1697 r. W podziękowaniu skierowanym do darczyńcy dyrektor wilanowskiego muzeum Paweł Jaskanis napisał, że „ten polityczny traktat dotyczący starań Jakuba Ludwika Sobieskiego o tron polski znajdzie zaszczytne miejsce w zbiorach starodruków biblioteki muzeum”.


Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji Rodzinnej Blochów, „została [ona] zarejestrowana jako pełnoprawna korporacja charytatywna stanu Nowy Jork we wrześniu 2006 r., po uprzednim uzyskaniu oficjalnej zgody na swą działalność od nowojorskiego Departamentu Edukacji pod egidą Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego. Podstawowym celem Fundacji jest restytucja polskich dzieł sztuki lub przedmiotów związanych z polskim dziedzictwem narodowym i kulturą, utraconych na skutek wydarzeń historycznych po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Inne kierunki działań Fundacji to promocja polskiej historii, sztuki i kultury, ze specjalnym naciskiem na polskie militaria, polskie starodruki i numizmatykę, jak również podkreślenie wkładu członków rodziny Bloch herbu Ogończyk, jednego z najstarszych polskich rodów szlacheckich, w rozwój polskiej sztuki, kultury i historii. Fundacja Blochów współpracuje od lat z różnymi muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, przekazując im, bez zbytecznego rozgłosu, niektóre cenne eksponaty ze swojej bogatej kolekcji. […] Zbiory Fundacji, składające się z przedmiotów zakupionych głównie poza granicami Polski, powiększają się z każdym dniem. W chwili obecnej obejmują […] kilka tysięcy eksponatów, w tym unikatowe egzemplarze broni białej i palnej a także oporządzenia wojskowego, należących do rzadkich formacji polskich i znanych postaci historycznych, [wiele] »białych kruków« z XVI, XVII i XVIII w. [a także dużą kolekcję] pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym”.« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI