home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Dar dla Muzeum Pałacu w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otrzymało kolejny dar od Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku (por. „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, 2012, s. 72). Jest nim starodruk Discursus politicus de electione ac successione principis, praeprimis Jacobum, ut vocant, diversicolorem, Sereniffimum Poloniae Principem, concernes, autore cujus fonat Symb. […] Me. Gratia. Beat. Domini., existente die 25. Martii, wydany w Gdańsku (?) w 1697 r. W podziękowaniu skierowanym do darczyńcy dyrektor wilanowskiego muzeum Paweł Jaskanis napisał, że „ten polityczny traktat dotyczący starań Jakuba Ludwika Sobieskiego o tron polski znajdzie zaszczytne miejsce w zbiorach starodruków biblioteki muzeum”.


Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji Rodzinnej Blochów, „została [ona] zarejestrowana jako pełnoprawna korporacja charytatywna stanu Nowy Jork we wrześniu 2006 r., po uprzednim uzyskaniu oficjalnej zgody na swą działalność od nowojorskiego Departamentu Edukacji pod egidą Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego. Podstawowym celem Fundacji jest restytucja polskich dzieł sztuki lub przedmiotów związanych z polskim dziedzictwem narodowym i kulturą, utraconych na skutek wydarzeń historycznych po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Inne kierunki działań Fundacji to promocja polskiej historii, sztuki i kultury, ze specjalnym naciskiem na polskie militaria, polskie starodruki i numizmatykę, jak również podkreślenie wkładu członków rodziny Bloch herbu Ogończyk, jednego z najstarszych polskich rodów szlacheckich, w rozwój polskiej sztuki, kultury i historii. Fundacja Blochów współpracuje od lat z różnymi muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, przekazując im, bez zbytecznego rozgłosu, niektóre cenne eksponaty ze swojej bogatej kolekcji. […] Zbiory Fundacji, składające się z przedmiotów zakupionych głównie poza granicami Polski, powiększają się z każdym dniem. W chwili obecnej obejmują […] kilka tysięcy eksponatów, w tym unikatowe egzemplarze broni białej i palnej a także oporządzenia wojskowego, należących do rzadkich formacji polskich i znanych postaci historycznych, [wiele] »białych kruków« z XVI, XVII i XVIII w. [a także dużą kolekcję] pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym”.« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI