home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Dar dla Muzeum Pałacu w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otrzymało kolejny dar od Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku (por. „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, 2012, s. 72). Jest nim starodruk Discursus politicus de electione ac successione principis, praeprimis Jacobum, ut vocant, diversicolorem, Sereniffimum Poloniae Principem, concernes, autore cujus fonat Symb. […] Me. Gratia. Beat. Domini., existente die 25. Martii, wydany w Gdańsku (?) w 1697 r. W podziękowaniu skierowanym do darczyńcy dyrektor wilanowskiego muzeum Paweł Jaskanis napisał, że „ten polityczny traktat dotyczący starań Jakuba Ludwika Sobieskiego o tron polski znajdzie zaszczytne miejsce w zbiorach starodruków biblioteki muzeum”.


Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji Rodzinnej Blochów, „została [ona] zarejestrowana jako pełnoprawna korporacja charytatywna stanu Nowy Jork we wrześniu 2006 r., po uprzednim uzyskaniu oficjalnej zgody na swą działalność od nowojorskiego Departamentu Edukacji pod egidą Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego. Podstawowym celem Fundacji jest restytucja polskich dzieł sztuki lub przedmiotów związanych z polskim dziedzictwem narodowym i kulturą, utraconych na skutek wydarzeń historycznych po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Inne kierunki działań Fundacji to promocja polskiej historii, sztuki i kultury, ze specjalnym naciskiem na polskie militaria, polskie starodruki i numizmatykę, jak również podkreślenie wkładu członków rodziny Bloch herbu Ogończyk, jednego z najstarszych polskich rodów szlacheckich, w rozwój polskiej sztuki, kultury i historii. Fundacja Blochów współpracuje od lat z różnymi muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, przekazując im, bez zbytecznego rozgłosu, niektóre cenne eksponaty ze swojej bogatej kolekcji. […] Zbiory Fundacji, składające się z przedmiotów zakupionych głównie poza granicami Polski, powiększają się z każdym dniem. W chwili obecnej obejmują […] kilka tysięcy eksponatów, w tym unikatowe egzemplarze broni białej i palnej a także oporządzenia wojskowego, należących do rzadkich formacji polskich i znanych postaci historycznych, [wiele] »białych kruków« z XVI, XVII i XVIII w. [a także dużą kolekcję] pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym”.« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI