home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Skradzione w Krakowie dzieła sztuki wróciły do Polski

Szesnastowieczny obraz oraz dwie rzeźby z brązu wróciły do Polski dzięki działaniom MSZ, Ambasady RP na Ukrainie oraz pomocy ukraińskich służb ochrony porządku. Dzieła zostały skradzione z antykwariatów i domów aukcyjnych na terenie Krakowa w 2006 r. i wywiezione na Ukrainę. 18 grudnia 2013 r. podsekretarz stanu w MSZ Bogusław Winid przekazał je Prokuraturze Generalnej, która prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży.


Bardzo dziękujemy wszystkim służbom ukraińskim za pomoc w odzyskaniu skradzionych dzieł sztuki. Bez ich zaangażowania dzieła te nie wróciłby do Polski” – powiedział podczas uroczystości wiceminister Bogusław Winid. – „Apelujemy również do domów aukcyjnych o staranniejsze i właściwe zabezpieczanie zbiorów” – podkreślił.

W imieniu prokuratury odzyskany obraz i rzeźby odebrał Józef Gemra, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.

Odzyskane dzieła to „Zwiastowanie” – obraz szkoły nadreńskiej pochodzący z XVI w. oraz dwie rzeźby z brązu: grupa rzeźbiarska – dwa bażanty i figurka chłopca trzymającego gęsi. Autorem pierwszej z rzeźb jest Francuz August Cain (1822-1894), cieszący się dużą popularnością twórca paryskich pomników i niewielkich rzeźb  przedstawiających dzikie i domowe zwierzęta,  drugiej – drezdeński rzeźbiarz Richard Daniel Fabricius (1863-1923). Obie prace są sygnowane.

 Jest to druga część zabytków skradzionych w Polsce przez tych samych sprawców. W grudniu 2008 r. udało się odzyskać cztery zabytki ze zbiorów muzealnych, eksponowane w roku 2006 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na wystawie „Napoleon i Polacy”. Dzięki działaniom MSZ do kraju wróciły wtedy: Wielki Krzyż Orderu Legii Honorowej ze wstęgą z 1809 r. należący do księcia Józefa Poniatowskiego, osiemnastowieczna srebrna czara (wywieziona z Kremla w 1812 r.) stanowiące własność Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Gwiazda do Wielkiej Wstęgi Orderu Virtuti Militari, pochodzącą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Order św. Stanisława, skradziony z Muzeum w Kórniku pod Poznaniem.

 

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Fot. MSZ / Mariusz Kosiński« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI