home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Skradzione w Krakowie dzieła sztuki wróciły do Polski

Szesnastowieczny obraz oraz dwie rzeźby z brązu wróciły do Polski dzięki działaniom MSZ, Ambasady RP na Ukrainie oraz pomocy ukraińskich służb ochrony porządku. Dzieła zostały skradzione z antykwariatów i domów aukcyjnych na terenie Krakowa w 2006 r. i wywiezione na Ukrainę. 18 grudnia 2013 r. podsekretarz stanu w MSZ Bogusław Winid przekazał je Prokuraturze Generalnej, która prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży.


Bardzo dziękujemy wszystkim służbom ukraińskim za pomoc w odzyskaniu skradzionych dzieł sztuki. Bez ich zaangażowania dzieła te nie wróciłby do Polski” – powiedział podczas uroczystości wiceminister Bogusław Winid. – „Apelujemy również do domów aukcyjnych o staranniejsze i właściwe zabezpieczanie zbiorów” – podkreślił.

W imieniu prokuratury odzyskany obraz i rzeźby odebrał Józef Gemra, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.

Odzyskane dzieła to „Zwiastowanie” – obraz szkoły nadreńskiej pochodzący z XVI w. oraz dwie rzeźby z brązu: grupa rzeźbiarska – dwa bażanty i figurka chłopca trzymającego gęsi. Autorem pierwszej z rzeźb jest Francuz August Cain (1822-1894), cieszący się dużą popularnością twórca paryskich pomników i niewielkich rzeźb  przedstawiających dzikie i domowe zwierzęta,  drugiej – drezdeński rzeźbiarz Richard Daniel Fabricius (1863-1923). Obie prace są sygnowane.

 Jest to druga część zabytków skradzionych w Polsce przez tych samych sprawców. W grudniu 2008 r. udało się odzyskać cztery zabytki ze zbiorów muzealnych, eksponowane w roku 2006 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na wystawie „Napoleon i Polacy”. Dzięki działaniom MSZ do kraju wróciły wtedy: Wielki Krzyż Orderu Legii Honorowej ze wstęgą z 1809 r. należący do księcia Józefa Poniatowskiego, osiemnastowieczna srebrna czara (wywieziona z Kremla w 1812 r.) stanowiące własność Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Gwiazda do Wielkiej Wstęgi Orderu Virtuti Militari, pochodzącą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Order św. Stanisława, skradziony z Muzeum w Kórniku pod Poznaniem.

 

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Fot. MSZ / Mariusz Kosiński« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI