home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Komitetem Urbanistyki i Architektury PAN w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. zorganizował w Łazienkach Królewskich w Warszawie konferencję naukową „40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy”. Konferencja, której patronat objęła dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, była elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

W 2016 r. przypadła 40. rocznica ratyfikowania przez Polskę Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, a w lipcu bieżącego roku Polska będzie gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te ważne wydarzenia stały się dla środowiska konserwatorskiego okazją do podsumowania dokonań oraz dyskusji o przyszłości ruchu Światowego Dziedzictwa w Polsce.

 
W czasie dwudniowej sesji wysłuchano 16 wystąpień, wśród których były trzy referaty otwierające konferencję: Bogumiła Szmygina − Ruch Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy, Krzysztofa Pawłowskiego − Udział Polski w początkowych działaniach na rzecz realizacji postanowień Konwencji i Andrzeja Michałowskiego – Krajobraz kulturowy na Liście Światowego Dziedzictwa – polskie doświadczenia. Materiały z konferencji przygotowywane są na obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

 

Podczas konferencji minister Gawin przekazała do archiwum ICOMOS-u materiały zawierające diagnozę traktowania polskiego dziedzictwa kulturowego przez Niemców w trakcie II wojny światowej – są to oryginały zeznań złożonych w 1946 r. przez Jana Zachwatowicza i Stanisława Lorentza. Ich treść została upubliczniona online w ubiegłym roku przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego; można się z nimi zapoznać w dziale „Repozytorium Zapisy Terroru”.

 
Zeznanie Jana Zachwatowicza (1. strona), fot. materiały prasowe konferencji

Zeznanie Stanisława Lorentza (1. strona), fot. materiały prasowe konferencji


2017-04-28

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI