home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Komitetem Urbanistyki i Architektury PAN w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. zorganizował w Łazienkach Królewskich w Warszawie konferencję naukową „40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy”. Konferencja, której patronat objęła dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, była elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

W 2016 r. przypadła 40. rocznica ratyfikowania przez Polskę Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, a w lipcu bieżącego roku Polska będzie gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te ważne wydarzenia stały się dla środowiska konserwatorskiego okazją do podsumowania dokonań oraz dyskusji o przyszłości ruchu Światowego Dziedzictwa w Polsce.

 
W czasie dwudniowej sesji wysłuchano 16 wystąpień, wśród których były trzy referaty otwierające konferencję: Bogumiła Szmygina − Ruch Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy, Krzysztofa Pawłowskiego − Udział Polski w początkowych działaniach na rzecz realizacji postanowień Konwencji i Andrzeja Michałowskiego – Krajobraz kulturowy na Liście Światowego Dziedzictwa – polskie doświadczenia. Materiały z konferencji przygotowywane są na obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

 

Podczas konferencji minister Gawin przekazała do archiwum ICOMOS-u materiały zawierające diagnozę traktowania polskiego dziedzictwa kulturowego przez Niemców w trakcie II wojny światowej – są to oryginały zeznań złożonych w 1946 r. przez Jana Zachwatowicza i Stanisława Lorentza. Ich treść została upubliczniona online w ubiegłym roku przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego; można się z nimi zapoznać w dziale „Repozytorium Zapisy Terroru”.

 
Zeznanie Jana Zachwatowicza (1. strona), fot. materiały prasowe konferencji

Zeznanie Stanisława Lorentza (1. strona), fot. materiały prasowe konferencji


2017-04-28

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI