home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Wurtzer mł. i Karol Burzyński – rzeźbiarze Ordynacji Zamojskiej

W ostatnich miesiącach ukazało się kilka ciekawych książek traktujących o rzeźbie. Ponieważ najbliższy podwójny numer „Spotkań z Zabytkami” (5-6, 2013) w dużej części poświęcony będzie właśnie tej tematyce, chcielibyśmy zaprezentować Państwu przy tej okazji wybrane wydawnictwa. Pierwsze z nich przedstawiamy już dziś na naszej stronie internetowej. Omówienia pozostałych znajdą Państwo w numerze.


Agnieszka Szykuła-Żygawska, której nazwisko znane jest czytelnikom z łamów „Spotkań z Zabytkami”, w wydanej w 2012 r. książce Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej opisuje twórczość dwóch snycerzy, w sumie obejmującą lata 1744-1800. Sto kilkadziesiąt fotografii i rycin przedstawiających rzeźby i snycerkę z kościelnych wnętrz pozwala zapoznać się ze stylem prac – potwierdzonych lub tylko domniemanych – obu rzeźbiarzy. Badaczka przyznaje we wstępie, że w założeniu praca miała być monografią artystyczną Michała Wurtzera młodszego, jednak jej zakres poszerzył się po dokonanym w trakcie poszukiwań ustaleniu, że mistrzem tego twórcy był Karol Burzyński. W związku z tym również jego twórczość została wzięta w opracowaniu pod uwagę, co pozwoliło na przeprowadzenie wstępnego porównania działalności obu artystów (na bardziej wnikliwą analizę możemy zapewne liczyć w przyszłości).


Szykuła-Żygawska szkicuje tło epoki, opisując życie polityczne i artystyczne w Ordynacji Zamojskiej; załącza także mapy, które pozwalają uświadomić sobie zasięg działalności Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego. Biografie rzeźbiarzy, daty początku i końca ich działalności oraz jej charakter zrekonstruowane zostały możliwie dokładnie na podstawie dostępnych źródeł. Dzięki informacjom pieczołowicie zebranym podczas kwerendy archiwalnej poznajemy także losy dzieł obu rzeźbiarzy. Wśród prac atrybuowanych z większą lub mniejszą dozą pewności warsztatowi tych twórców znajdują się takie, które pozostają w pierwotnym miejscu przeznaczenia, jak również dzieła przemieszczone. Autorka zastanawia się także nad rzeźbami słabszymi od pozostałych, które mogą być wynikiem współpracy z mniej doświadczonymi snycerzami. W rozdziale poświęconym analizie porównawczej twórczości obu rzeźbiarzy zestawione zostały w postaci kalendarium ich realizacje oraz najważniejsze wydarzenia z życia. W aneksie zamieszczono wypisy z zachowanych dokumentów wzmiankujących Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego.


Książka liczy niemal 300 stron. Można ją kupić, w cenie 35 zł, zwracając się bezpośrednio do wydawnictwa (adres strony internetowej: www.werset.pl) oraz w wybranych księgarniach.« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI