home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Wurtzer mł. i Karol Burzyński – rzeźbiarze Ordynacji Zamojskiej

W ostatnich miesiącach ukazało się kilka ciekawych książek traktujących o rzeźbie. Ponieważ najbliższy podwójny numer „Spotkań z Zabytkami” (5-6, 2013) w dużej części poświęcony będzie właśnie tej tematyce, chcielibyśmy zaprezentować Państwu przy tej okazji wybrane wydawnictwa. Pierwsze z nich przedstawiamy już dziś na naszej stronie internetowej. Omówienia pozostałych znajdą Państwo w numerze.


Agnieszka Szykuła-Żygawska, której nazwisko znane jest czytelnikom z łamów „Spotkań z Zabytkami”, w wydanej w 2012 r. książce Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej opisuje twórczość dwóch snycerzy, w sumie obejmującą lata 1744-1800. Sto kilkadziesiąt fotografii i rycin przedstawiających rzeźby i snycerkę z kościelnych wnętrz pozwala zapoznać się ze stylem prac – potwierdzonych lub tylko domniemanych – obu rzeźbiarzy. Badaczka przyznaje we wstępie, że w założeniu praca miała być monografią artystyczną Michała Wurtzera młodszego, jednak jej zakres poszerzył się po dokonanym w trakcie poszukiwań ustaleniu, że mistrzem tego twórcy był Karol Burzyński. W związku z tym również jego twórczość została wzięta w opracowaniu pod uwagę, co pozwoliło na przeprowadzenie wstępnego porównania działalności obu artystów (na bardziej wnikliwą analizę możemy zapewne liczyć w przyszłości).


Szykuła-Żygawska szkicuje tło epoki, opisując życie polityczne i artystyczne w Ordynacji Zamojskiej; załącza także mapy, które pozwalają uświadomić sobie zasięg działalności Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego. Biografie rzeźbiarzy, daty początku i końca ich działalności oraz jej charakter zrekonstruowane zostały możliwie dokładnie na podstawie dostępnych źródeł. Dzięki informacjom pieczołowicie zebranym podczas kwerendy archiwalnej poznajemy także losy dzieł obu rzeźbiarzy. Wśród prac atrybuowanych z większą lub mniejszą dozą pewności warsztatowi tych twórców znajdują się takie, które pozostają w pierwotnym miejscu przeznaczenia, jak również dzieła przemieszczone. Autorka zastanawia się także nad rzeźbami słabszymi od pozostałych, które mogą być wynikiem współpracy z mniej doświadczonymi snycerzami. W rozdziale poświęconym analizie porównawczej twórczości obu rzeźbiarzy zestawione zostały w postaci kalendarium ich realizacje oraz najważniejsze wydarzenia z życia. W aneksie zamieszczono wypisy z zachowanych dokumentów wzmiankujących Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego.


Książka liczy niemal 300 stron. Można ją kupić, w cenie 35 zł, zwracając się bezpośrednio do wydawnictwa (adres strony internetowej: www.werset.pl) oraz w wybranych księgarniach.« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI