home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Wurtzer mł. i Karol Burzyński – rzeźbiarze Ordynacji Zamojskiej

W ostatnich miesiącach ukazało się kilka ciekawych książek traktujących o rzeźbie. Ponieważ najbliższy podwójny numer „Spotkań z Zabytkami” (5-6, 2013) w dużej części poświęcony będzie właśnie tej tematyce, chcielibyśmy zaprezentować Państwu przy tej okazji wybrane wydawnictwa. Pierwsze z nich przedstawiamy już dziś na naszej stronie internetowej. Omówienia pozostałych znajdą Państwo w numerze.


Agnieszka Szykuła-Żygawska, której nazwisko znane jest czytelnikom z łamów „Spotkań z Zabytkami”, w wydanej w 2012 r. książce Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej opisuje twórczość dwóch snycerzy, w sumie obejmującą lata 1744-1800. Sto kilkadziesiąt fotografii i rycin przedstawiających rzeźby i snycerkę z kościelnych wnętrz pozwala zapoznać się ze stylem prac – potwierdzonych lub tylko domniemanych – obu rzeźbiarzy. Badaczka przyznaje we wstępie, że w założeniu praca miała być monografią artystyczną Michała Wurtzera młodszego, jednak jej zakres poszerzył się po dokonanym w trakcie poszukiwań ustaleniu, że mistrzem tego twórcy był Karol Burzyński. W związku z tym również jego twórczość została wzięta w opracowaniu pod uwagę, co pozwoliło na przeprowadzenie wstępnego porównania działalności obu artystów (na bardziej wnikliwą analizę możemy zapewne liczyć w przyszłości).


Szykuła-Żygawska szkicuje tło epoki, opisując życie polityczne i artystyczne w Ordynacji Zamojskiej; załącza także mapy, które pozwalają uświadomić sobie zasięg działalności Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego. Biografie rzeźbiarzy, daty początku i końca ich działalności oraz jej charakter zrekonstruowane zostały możliwie dokładnie na podstawie dostępnych źródeł. Dzięki informacjom pieczołowicie zebranym podczas kwerendy archiwalnej poznajemy także losy dzieł obu rzeźbiarzy. Wśród prac atrybuowanych z większą lub mniejszą dozą pewności warsztatowi tych twórców znajdują się takie, które pozostają w pierwotnym miejscu przeznaczenia, jak również dzieła przemieszczone. Autorka zastanawia się także nad rzeźbami słabszymi od pozostałych, które mogą być wynikiem współpracy z mniej doświadczonymi snycerzami. W rozdziale poświęconym analizie porównawczej twórczości obu rzeźbiarzy zestawione zostały w postaci kalendarium ich realizacje oraz najważniejsze wydarzenia z życia. W aneksie zamieszczono wypisy z zachowanych dokumentów wzmiankujących Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego.


Książka liczy niemal 300 stron. Można ją kupić, w cenie 35 zł, zwracając się bezpośrednio do wydawnictwa (adres strony internetowej: www.werset.pl) oraz w wybranych księgarniach.« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI