home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Trzecie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii

W dniach 12-13 czerwca br. w Elblągu i Fromborku, pod hasłem Dziedzictwo a rozwój. Konflikt czy synergia odbędzie się trzecie doroczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii.


 


Pomniki historii to jedna z form ochrony zabytków w polskim prawie, niezwykle prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś tytuł ten nadano 54 zabytkom. Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie się powiększa. Znajdują się na niej m.in. Wawel, Jasna Góra, zespół katedralny we Fromborku, Kanał Elbląski, Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju, Kopalnia Soli w Bochni czy meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Elitarne grono Pomników Historii tworzą zarówno obiekty architektoniczne, układy urbanistyczne czy obiekty budownictwa obronnego, jak i krajobrazy kulturowe, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne.


Celem corocznych Spotkań jest wspieranie współpracy opiekunów Pomników Historii, potencjału tych miejsc i ich roli w rozwoju lokalnym oraz wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne, trzecie już Spotkanie ma skłaniać do dyskusji nad wyzwaniami w zarządzaniu Pomnikami Historii, a także nad różnorodnością rozwiązań w strategicznym zarządzaniu zabytkami.


Obrady tegorocznego zjazdu odbędą się 12 czerwca w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Słowo wstępne wygłosi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków. Podczas Spotkania z referatami wystąpią m.in. Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Autentyzm jako nadrzędna wartość zabytku), Krzysztof Zięba, Dyrektor Kopalni Soli Bochnia (Kopalnia Soli Bochnia: autentyczne świadectwo historii czy atrakcyjny produkt turystyczny?), oraz Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju: zabytek czy atrakcja turystyczna?).


Lista obiektów uznanych za pomniki historii

« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI