home

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Numer 5-6, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Trzecie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii

W dniach 12-13 czerwca br. w Elblągu i Fromborku, pod hasłem Dziedzictwo a rozwój. Konflikt czy synergia odbędzie się trzecie doroczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii.


 


Pomniki historii to jedna z form ochrony zabytków w polskim prawie, niezwykle prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś tytuł ten nadano 54 zabytkom. Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie się powiększa. Znajdują się na niej m.in. Wawel, Jasna Góra, zespół katedralny we Fromborku, Kanał Elbląski, Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju, Kopalnia Soli w Bochni czy meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Elitarne grono Pomników Historii tworzą zarówno obiekty architektoniczne, układy urbanistyczne czy obiekty budownictwa obronnego, jak i krajobrazy kulturowe, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne.


Celem corocznych Spotkań jest wspieranie współpracy opiekunów Pomników Historii, potencjału tych miejsc i ich roli w rozwoju lokalnym oraz wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne, trzecie już Spotkanie ma skłaniać do dyskusji nad wyzwaniami w zarządzaniu Pomnikami Historii, a także nad różnorodnością rozwiązań w strategicznym zarządzaniu zabytkami.


Obrady tegorocznego zjazdu odbędą się 12 czerwca w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Słowo wstępne wygłosi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków. Podczas Spotkania z referatami wystąpią m.in. Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Autentyzm jako nadrzędna wartość zabytku), Krzysztof Zięba, Dyrektor Kopalni Soli Bochnia (Kopalnia Soli Bochnia: autentyczne świadectwo historii czy atrakcyjny produkt turystyczny?), oraz Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju: zabytek czy atrakcja turystyczna?).


Lista obiektów uznanych za pomniki historii

« powrót


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” – apel o udostępnienie dzieł na wystawę

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje wystawę przedstawiającą drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911) i Józefa Szermentowskiego (1833–1876), ich wpływ na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim. Poszukiwane są dzieła tych twórców, które mogłyby wzbogacić wystawę.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana od 7 kwietnia w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w 1801 r. w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Ekspozycja będzie czynna przez rok – do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej


„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej organizuje wystawę „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Jej otwarcie uświetni Noc Muzeów 27 maja br.; pokaz potrwa do 5 listopada.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie


Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI