home

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Trzecie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii

W dniach 12-13 czerwca br. w Elblągu i Fromborku, pod hasłem Dziedzictwo a rozwój. Konflikt czy synergia odbędzie się trzecie doroczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii.


 


Pomniki historii to jedna z form ochrony zabytków w polskim prawie, niezwykle prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś tytuł ten nadano 54 zabytkom. Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie się powiększa. Znajdują się na niej m.in. Wawel, Jasna Góra, zespół katedralny we Fromborku, Kanał Elbląski, Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju, Kopalnia Soli w Bochni czy meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Elitarne grono Pomników Historii tworzą zarówno obiekty architektoniczne, układy urbanistyczne czy obiekty budownictwa obronnego, jak i krajobrazy kulturowe, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne.


Celem corocznych Spotkań jest wspieranie współpracy opiekunów Pomników Historii, potencjału tych miejsc i ich roli w rozwoju lokalnym oraz wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne, trzecie już Spotkanie ma skłaniać do dyskusji nad wyzwaniami w zarządzaniu Pomnikami Historii, a także nad różnorodnością rozwiązań w strategicznym zarządzaniu zabytkami.


Obrady tegorocznego zjazdu odbędą się 12 czerwca w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Słowo wstępne wygłosi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków. Podczas Spotkania z referatami wystąpią m.in. Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Autentyzm jako nadrzędna wartość zabytku), Krzysztof Zięba, Dyrektor Kopalni Soli Bochnia (Kopalnia Soli Bochnia: autentyczne świadectwo historii czy atrakcyjny produkt turystyczny?), oraz Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju: zabytek czy atrakcja turystyczna?).


Lista obiektów uznanych za pomniki historii

« powrót


MNW poszukuje dzieł Józefa Brandta

W związku z prowadzeniem prac badawczych, których wyniki zostaną opublikowane w katalogu wystawy monograficznej „Józef Brandt 1841-1915”, Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce i za granicą o udostępnianie posiadanych prac malarskich lub rysunkowych Brandta.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz”
w MNKi

Wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach poświęcona Józefowi Szermentowskiemu (1833-1876) i Franciszkowi Kostrzewskiemu (1826-1911), przedstawicielom polskiego realizmu 2. połowy XIX w., jest prezentowana od 7 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł ze zbiorów muzeów polskich, bibliotek i od właścicieli prywatnych.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI