home

Numer 11-12, 2019


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie

13,7 mln zł dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 uzyskał projekt „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku”. W ramach projektu nastąpi m.in. wymiana okien, kompleksowe odrestaurowanie elewacji ogrodowej pałacu i fasad bocznych oraz renowacja wystroju rzeźbiarskiego i montaż rzeźby Marka Waleriusza na szczycie tympanonu. Przeprowadzony zostanie remont schodów zewnętrznych i nawierzchni oraz aranżacja zieleni w bezpośrednim otoczeniu pałacu. Powstanie kiosk multimedialny oraz instalacja audiowizualna w arkadach. Obiekt wzbogaci się o gabloty wystawiennicze przeznaczone dla eksponatów o znacznej wartości muzealnej i historycznej. Zamontowana zostanie również platforma dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania archeologiczne wokół pałacu.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w roku 2014. Planowana data zakończenia realizacji to 15 kwietnia 2016 r. W ramach naboru wniosków do Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego na lata 2009-2014 dofinansowanie o łącznej wartości ponad 275,2 mln zł uzyskało 18 projektów, m.in. budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, prace konserwatorskie w Kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku i budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie. Decyzję o ich dofinansowaniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał w lutym br. W czerwcu br., w ramach procedury odwoławczej, zdecydowano o dofinansowaniu 3 kolejnych projektów, na które przeznaczono 35 mln zł (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i Muzeum Śląskie w Katowicach).


Program ten uzupełnia się z wdrażanym już Programem Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej, ukierunkowanym na wsparcie przedsięwzięć „miękkich”, dofinansowanym również ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.


Do roku 2009 Polska w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 100 mln euro, z czego w ramach:
• Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego – 87,8 mln euro – na projekty inwestycyjne.
Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).
• Funduszu Wymiany Kulturalnej – 9,5 mln euro – na przedsięwzięcia kulturalne.


Źródło: informacja prasowa MKiDN« powrót


Konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki rozstrzygnięty

Niezwykle magiczne i tajemnicze wnętrze nieczynnego już kościoła ewangelickiego w Stawiszynie zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu Wiki Lubi Zabytki. Drugie miejsce zajęła fotografia przedstawiająca drewniany wiatrak w Dobrej Nadziei, trzecie – chłodni kominowej w nieczynnej Elektrowni Węglowej EC2. Wszystkie zdjęcia trafiły do zbiorów Wikipedii.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI