home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Trzecia Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, podsumowująca działania przeprowadzone przez tę instytucję w ubiegłym roku. Podczas gali wręczono odznaczenia osobom zasłużonym dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.


Fundacja Dziedzictwa Kulturowego została powołana w 2012 r. dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. W 2016 r. prowadziła swoje działania w Polsce, na Białorusi, Łotwie, Ukrainie i we Francji. Prace konserwatorskie Fundacji realizowane były w pięciu kościołach (w Żółkwi, Ołyce, Kutach i Kamieńcu Podolskim na Ukrainie oraz w Przydrujsku na Łotwie), a także na czterech cmentarzach (we Lwowie na Ukrainie, Brześciu na Białorusi, Montrésor we Francji oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie). Konserwacji poddano ponad 50 zabytkowych nagrobków, w tym m.in. Juliana Ordona na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie czy zespół nagrobków dłuta wybitnego rzeźbiarza Abrahama Ostrzegi na cmentarzu żydowskim w Warszawie. We Lwowie odrestaurowany został pomnik Bartosza Głowackiego, a w Żółkwi epitafia Teofili i Marka Sobieskich (matki i brata króla Jana III).

Konserwacja epitafiów Teofili i Marka Sobieskich w Żółkwi 2016 (Ukraina), fot. FDK


Ponadto Fundacja prowadziła wolontariackie prace porządkowe na cmentarzu tatarskim w Studziance oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie, a także wolontariackie prace inwentaryzacyjne nagrobków polskich na terenie dawnych Inflant Polskich na Łotwie.


W Muzeum Narodowym Tarasa Szewczenki w Kijowie Fundacja zaprezentowała wystawę polskiego malarstwa współczesnego „Poszukując wolności”, a także wyprodukowała film dokumentalny o polskich pomnikach lwowskich. Film w reżyserii Artura Jaworskiego miał swoją premierę podczas Gali Fundacji na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kaplica grobowa rodziny Branickich na cmentarzu w Montrésor po zakończonych pracach konserwatorskich, fot. J. Kurkiewicz


Podczas Gali prof. Januszowi Smazie i Jerzemu Petrusowi zostały wręczone Złote Medale Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis”, a prof. Krzysztof Hejke otrzymał Srebrny Medal. Po raz trzeci wręczone zostało także stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dla dyplomanta konserwacji dzieł sztuki na realizację pracy dyplomowej.


Jerzy Petrus jest historykiem sztuki od wielu lat związanym z Zamkiem Królewskim na Wawelu – Państwowymi Zbiorami Sztuki; piastuje stanowisko zastępcy dyrektora tej instytucji. Jest autorem uznanych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jego dokonania są wysoko cenione przez muzealników i naukowców zarówno w kraju, jak i poza granicami. Jerzy Petrus od lat prowadzi prace badawcze w zbiorach muzealnych Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Współpraca m.in. z lwowskimi i wileńskimi muzeami zaowocowała wieloma wystawami, konferencjami naukowymi i publikacjami. Wraz z prof. Janem Ostrowskim, Jerzy Petrus był inicjatorem podjęcia kompleksowych badań dokumentujących historię i obecny stan świątyń rzymskokatolickich na terenie archidiecezji lwowskiej. Do tych prac udało się zaangażować wielu historyków sztuki, w szczególności studentów, absolwentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach monumentalnej serii „Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” powstały 23 obszerne tomy inwentarza zabytków sakralnych pt. „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”. Swoją wiedzą ekspercką Jerzy Petrus wspiera działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z ochroną i konserwacją polskiej spuścizny kulturowej poza granicami kraju.


Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wybitnym specjalistą z zakresu konserwacji kamienia i detalu architektonicznego. Stale współpracuje MKiDN, urzędami konserwatorskimi, wydziałami konserwacji na uczelniach polskich i zagranicznych oraz wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego, takimi jak m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” czy Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Na szczególną uwagę zasługują jego realizacje konserwatorskie w dawnej kolegiacie w Zółkwi, katedrze łacińskiej we Lwowie, kościele św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim, na cmentarzach w Dreźnie, Lwowie, Paryżu, Adampolu i Wilnie. Dzięki jego staraniom co roku na Ukrainę wyjeżdżają z Polski konserwatorzy i wolontariusze, aby ratować pomniki nasze wspólnej historii – dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej.


Prof. Krzysztof Hejke należy do najwybitniejszych polskich fotografików dokumentujących dziedzictwo kulturowe dawnej Rzeczypospolitej, a także losy Polaków, którzy znaleźli się na Syberii, w Uzbekistanie, Kazachstanie czy Kirgistanie. Od lat fotografuje świat dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. W niezwykły sposób porusza tematy z pozoru znane – Lwów, Huculszczyzna, Polesie, Wileńszczyzna, Łatgalia... Wyszukuje miejsca i osoby, do których nikt wcześniej nie dotarł, odkrywając historie, z których niemal każda jest pasjonującą opowieścią. Jednym z jego licznych zainteresowań jest bartnictwo. Krzysztof Hejke był jedną z tych osób, dzięki którym zostało ono wpisane w 2016 r. na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest nauczycielem akademickim od ponad 20 lat związanym z łódzką „Filmówką”, wykładowcą na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej macierzystej uczelni. Swoich studentów skutecznie zaraża pasją podróżnika i fotografika.


Więcej informacji o działaniach Fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.dziedzictwo.org.

 

2017-04-27

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI