home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Wydarzenia

Ponad 1200 osób zwiedziło II edycję Targów Dziedzictwo

Ponad 1200 zwiedzających przybyło do Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska na II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Trzy dni stanowiły okazję do poznania ofert z zakresu wyposażenia, sprzętu i usług dla archiwów, bibliotek oraz muzeów zgromadzonych na ponad 50 stoiskach. Wydarzeniu towarzyszyły również spotkania z ekspertami organizowane w ramach „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich” oraz specjalistyczne konferencje pod hasłem „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Wzięło w nich udział ponad 700 osób. Dodatkowo w programie nie zabrakło wystaw prezentujących prace podejmowane na rzecz zachowania dokonań minionych pokoleń. Targi Dziedzictwo 2014, które odbyły się w dniach 7-9 października br., zostały przygotowane w ścisłej współpracy z kluczowymi dla branży instytucjami.

Oficjalne otwarcie


Drugą edycję Targów Dziedzictwo 2014 zainaugurowała uroczysta ceremonia otwarcia. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu kluczowych dla branży instytucji i organizacji, w tym patronów wydarzenia. Wśród gości znaleźli się m.in. Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Jacek Olbrycht – dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Dąbrowski – dyrektor departamentu ochrony zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Miler – dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Czarnecki – dyrektor centrum obsługi Kancelarii Prezydenta RP. Uczestnikami ceremonii byli także Czesław Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, prof. Aleksandra Skrabacz – dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bogusław Wijatyk – dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, płk Tomasz Kalina – dyrektor biura infrastruktury specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej, prof. Małgorzata Rozbicka – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa czy Andrzej Biernat oraz Ryszard Wojtkowski – zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także wielu innych reprezentantów instytucji działających na rzecz ochrony i konserwacji zabytków.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wpisaną w swoją misję ochronę dziedzictwa narodowego w bardzo szerokim zakresie. […] Nasz kraj doświadczony wojnami, trudną historią musi zwierać szeregi w ochronie tego dziedzictwa, które zostało nam dane i za które jesteśmy odpowiedzialni. Stąd cieszymy się, że tak dużo osób i instytucji angażuje się w to przedsięwzięcie […]. Liczymy na to, że targi będą się rozwijać w sposób bardzo dynamiczny i kolejne edycje przyniosą coraz to nowe rozwiązania systemowe – powiedział w trakcie otwarcia Jacek Olbrycht, dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Podczas uroczystości przeczytano również list od Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, który nie mógł osobiście uczestniczyć w Targach Dziedzictwo. Wiceprezes Rady Ministrów wspomniał w nim m.in., że targi stanowią kluczową platformę wymiany poglądów i informacji pomiędzy przedsiębiorstwami reprezentującymi branże polskiej gospodarki, zaangażowane w wytwórczość na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Ceremonię zakończyło wspólne przecięcie wstęgi, oficjalnie otwierające II edycję Targów Dziedzictwo.

Propozycje wystawców


Podczas Targów Dziedzictwo 2014 na stoiskach wystawców można było zapoznać się z różnorodną ofertą produktów i usług dla konserwatorów i restauratorów obiektów zabytkowych, a także muzealników, bibliotekarzy czy archiwistów. Prezentowano propozycje producentów i dystrybutorów sprzętu oraz dostawców specjalistycznych usług.


Oferujemy pełen zakres usług konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wykonanych z różnych materiałów, zarówno przy obiektach polichromowanych, o podłożu papierowym, skórzanym, jak i kamieniu czy metalu. Wykonujemy również kopie zabytków, szczególnie dla muzeów czy archiwów. […] Cenimy sobie, że potencjalni klienci, którzy do nas trafiają na targach, nie są przypadkowymi osobami, ewidentnie są to osoby, które podchodzą do nas z konkretnymi problemami konserwatorskimi. Dla nas jest to szansa na nawiązanie współpracy – zaznaczył jeden z wystawców.


Nie zabrakło także materiałów i narzędzi dla osób zajmujących się rewaloryzacją zabytków. Zwiedzający mogli również porozmawiać z przedstawicielami oferującymi sprzęty elektroniczne do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, systemy zarządzania informacją oraz usługi i programy komputerowe. Wśród wystawców były także obecne firmy zajmujące się dostarczaniem profesjonalnych mebli do archiwów.


- Wiele osób pozytywnie przyjęło rozszerzenie drugiej edycji Targów Dziedzictwo o sektor konserwacji i restauracji zabytków. Tym samym zwiększona została grupa osób, którym dedykujemy to wyjątkowe wydarzenie. [...] Wiele osób również z chęcią korzystało z licznych konferencji towarzyszących targom, które były cennym źródłem informacji przydatnym w codziennej pracy – powiedział Bartosz Sosnowski, prezes MT Polska, organizatora II Targów Dziedzictwo 2014.
Konferencje i wystawy


Tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo towarzyszyły konferencje realizowane w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich oraz spotkania pod hasłem „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Łącznie przez trzy dni wzięło w nich udział ponad 700 osób. Dodatkowo zwiedzający mieli możliwość podziwiania wielu wystaw związanych z konserwacją i ochroną zabytków. Wśród nich znalazły się m.in. „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP” przygotowana przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, „Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim” opracowana przez Biuro Infrastruktury Specjalnej MON czy też „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja” zaprezentowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


„Spotkania z Zabytkami” objęły patronatem medialnym II edycję Targów Dziedzictwo.« powrót


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI