home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Wydarzenia

Michał Wurtzer mł. i Karol Burzyński – rzeźbiarze Ordynacji Zamojskiej

W ostatnich miesiącach ukazało się kilka ciekawych książek traktujących o rzeźbie. Ponieważ najbliższy podwójny numer „Spotkań z Zabytkami” (5-6, 2013) w dużej części poświęcony będzie właśnie tej tematyce, chcielibyśmy zaprezentować Państwu przy tej okazji wybrane wydawnictwa. Pierwsze z nich przedstawiamy już dziś na naszej stronie internetowej. Omówienia pozostałych znajdą Państwo w numerze.


Agnieszka Szykuła-Żygawska, której nazwisko znane jest czytelnikom z łamów „Spotkań z Zabytkami”, w wydanej w 2012 r. książce Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej opisuje twórczość dwóch snycerzy, w sumie obejmującą lata 1744-1800. Sto kilkadziesiąt fotografii i rycin przedstawiających rzeźby i snycerkę z kościelnych wnętrz pozwala zapoznać się ze stylem prac – potwierdzonych lub tylko domniemanych – obu rzeźbiarzy. Badaczka przyznaje we wstępie, że w założeniu praca miała być monografią artystyczną Michała Wurtzera młodszego, jednak jej zakres poszerzył się po dokonanym w trakcie poszukiwań ustaleniu, że mistrzem tego twórcy był Karol Burzyński. W związku z tym również jego twórczość została wzięta w opracowaniu pod uwagę, co pozwoliło na przeprowadzenie wstępnego porównania działalności obu artystów (na bardziej wnikliwą analizę możemy zapewne liczyć w przyszłości).


Szykuła-Żygawska szkicuje tło epoki, opisując życie polityczne i artystyczne w Ordynacji Zamojskiej; załącza także mapy, które pozwalają uświadomić sobie zasięg działalności Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego. Biografie rzeźbiarzy, daty początku i końca ich działalności oraz jej charakter zrekonstruowane zostały możliwie dokładnie na podstawie dostępnych źródeł. Dzięki informacjom pieczołowicie zebranym podczas kwerendy archiwalnej poznajemy także losy dzieł obu rzeźbiarzy. Wśród prac atrybuowanych z większą lub mniejszą dozą pewności warsztatowi tych twórców znajdują się takie, które pozostają w pierwotnym miejscu przeznaczenia, jak również dzieła przemieszczone. Autorka zastanawia się także nad rzeźbami słabszymi od pozostałych, które mogą być wynikiem współpracy z mniej doświadczonymi snycerzami. W rozdziale poświęconym analizie porównawczej twórczości obu rzeźbiarzy zestawione zostały w postaci kalendarium ich realizacje oraz najważniejsze wydarzenia z życia. W aneksie zamieszczono wypisy z zachowanych dokumentów wzmiankujących Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego.


Książka liczy niemal 300 stron. Można ją kupić, w cenie 35 zł, zwracając się bezpośrednio do wydawnictwa (adres strony internetowej: www.werset.pl) oraz w wybranych księgarniach.« powrót


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI