home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Wydarzenia

Trzecie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii

W dniach 12-13 czerwca br. w Elblągu i Fromborku, pod hasłem Dziedzictwo a rozwój. Konflikt czy synergia odbędzie się trzecie doroczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii.


 


Pomniki historii to jedna z form ochrony zabytków w polskim prawie, niezwykle prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś tytuł ten nadano 54 zabytkom. Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie się powiększa. Znajdują się na niej m.in. Wawel, Jasna Góra, zespół katedralny we Fromborku, Kanał Elbląski, Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju, Kopalnia Soli w Bochni czy meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Elitarne grono Pomników Historii tworzą zarówno obiekty architektoniczne, układy urbanistyczne czy obiekty budownictwa obronnego, jak i krajobrazy kulturowe, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne.


Celem corocznych Spotkań jest wspieranie współpracy opiekunów Pomników Historii, potencjału tych miejsc i ich roli w rozwoju lokalnym oraz wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne, trzecie już Spotkanie ma skłaniać do dyskusji nad wyzwaniami w zarządzaniu Pomnikami Historii, a także nad różnorodnością rozwiązań w strategicznym zarządzaniu zabytkami.


Obrady tegorocznego zjazdu odbędą się 12 czerwca w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Słowo wstępne wygłosi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków. Podczas Spotkania z referatami wystąpią m.in. Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Autentyzm jako nadrzędna wartość zabytku), Krzysztof Zięba, Dyrektor Kopalni Soli Bochnia (Kopalnia Soli Bochnia: autentyczne świadectwo historii czy atrakcyjny produkt turystyczny?), oraz Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju: zabytek czy atrakcja turystyczna?).


Lista obiektów uznanych za pomniki historii

« powrót


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI