home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich”

Od 17 grudnia 2016 r. do 9 czerwca 2017 r. w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) będzie trwać wystawa prezentująca fotografie z albumu rodziny Sierakowskich. Pokazane na niej fotografie pochodzą z dwóch kolekcji: Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim (są to w przeważającej większości dary Izabelli Sierakowskiej-Tomaszewskiej, a część pochodzi z albumu pamiątkowego z Waplewa zakupionego przez Muzeum w antykwariacie) i Archiwum Państwowego w Krakowie. Wernisaż odbędzie się 16 grudnia o godz. 18.00.

 
Maria i Adam Sierakowscy jako narzeczeni, XIX w., fot. Archiwum Państwowe w Krakowie


Zdjęcia podarowane przez Izabellę Sierakowską-Tomaszewską są zapisem życia codziennego rodziny hr. Sierakowskich w Waplewie i Przeworsku – majątku Lubomirskich. Dokumentują spotkania rodzinne z krewnymi ze strony hr. Hussarzewskich, ks. Lubomirskich i ks. Sapiehów, widoki parku i pałacu waplewskiego, wnętrza i fragmenty kolekcji artystycznej. Pokazują zarówno dzień powszedni – z zajęciami szkolnymi, działalnością społeczną, codziennymi zabawami dzieci i obecnością ukochanych zwierząt, jak i odświętny – upamiętniający jubileusze, śluby i uroczystości charakterystyczne dla życia ziemiańskiego. Przed oczami zwiedzających pojawią się fotograficzne portrety członków rodziny, nierzadko wykonane w znanych atelier, m.in. Walerego Rzewuskiego, Józefa Sebalda czy braci Bernarda i Jakuba Hennerów.

 
Sala Biała w pałacu waplewskim, 1896, fot. Archiwum Państwowe w Krakowie


Mimo tragicznych losów rodziny Sierakowskich podczas drugiej wojny światowej i ich późniejszej, powojennej emigracji zdjęcia przywołujące ich historię przetrwały, a marokańska część zbioru, pochodząca od Róży Sierakowskiej, powróciła do Polski.

 
Helena, Maria i Maria, Lwów, przed 1917, fot. Archiwum MNGCenny i ważny dla kolekcji jest album fotograficzny powstały na zlecenie Stanisława i Heleny Sierakowskich w latach 20. XX w. Wykonany najpewniej jako pamiątka dla odwiedzających Waplewo, przedstawia najciekawsze ujęcia tutejszego pałacu, fragmenty parku i wnętrz z wybranymi zdjęciami dzieł sztuki – chlubą kolekcji Sierakowskich.

 
Dziadzio na Lordziu – Andrzej Lubomirski, ojciec Heleny Sierakowskiej, fot. Archiwum MNG

Siostry Sierakowskie i Wańkowiczówny z psem Lordem, fot. Archiwum MNGSzczególnie ważne są zdjęcia z Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie znajduje się kolekcja fotograficzna hr. Potockich z Krzeszowic. Przez małżeństwo Marii Potockiej z Adamem Sierakowskim znaczna część fotografii wiąże się z Waplewem i jego mieszkańcami oraz z krewnymi ze strony hr. Potockich, hr. Branickich i Jaroszyńskich.


2016-12-05

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI