home

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Numer 7-8, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

„Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich”

Od 17 grudnia 2016 r. do 9 czerwca 2017 r. w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) będzie trwać wystawa prezentująca fotografie z albumu rodziny Sierakowskich. Pokazane na niej fotografie pochodzą z dwóch kolekcji: Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim (są to w przeważającej większości dary Izabelli Sierakowskiej-Tomaszewskiej, a część pochodzi z albumu pamiątkowego z Waplewa zakupionego przez Muzeum w antykwariacie) i Archiwum Państwowego w Krakowie. Wernisaż odbędzie się 16 grudnia o godz. 18.00.

 
Maria i Adam Sierakowscy jako narzeczeni, XIX w., fot. Archiwum Państwowe w Krakowie


Zdjęcia podarowane przez Izabellę Sierakowską-Tomaszewską są zapisem życia codziennego rodziny hr. Sierakowskich w Waplewie i Przeworsku – majątku Lubomirskich. Dokumentują spotkania rodzinne z krewnymi ze strony hr. Hussarzewskich, ks. Lubomirskich i ks. Sapiehów, widoki parku i pałacu waplewskiego, wnętrza i fragmenty kolekcji artystycznej. Pokazują zarówno dzień powszedni – z zajęciami szkolnymi, działalnością społeczną, codziennymi zabawami dzieci i obecnością ukochanych zwierząt, jak i odświętny – upamiętniający jubileusze, śluby i uroczystości charakterystyczne dla życia ziemiańskiego. Przed oczami zwiedzających pojawią się fotograficzne portrety członków rodziny, nierzadko wykonane w znanych atelier, m.in. Walerego Rzewuskiego, Józefa Sebalda czy braci Bernarda i Jakuba Hennerów.

 
Sala Biała w pałacu waplewskim, 1896, fot. Archiwum Państwowe w Krakowie


Mimo tragicznych losów rodziny Sierakowskich podczas drugiej wojny światowej i ich późniejszej, powojennej emigracji zdjęcia przywołujące ich historię przetrwały, a marokańska część zbioru, pochodząca od Róży Sierakowskiej, powróciła do Polski.

 
Helena, Maria i Maria, Lwów, przed 1917, fot. Archiwum MNGCenny i ważny dla kolekcji jest album fotograficzny powstały na zlecenie Stanisława i Heleny Sierakowskich w latach 20. XX w. Wykonany najpewniej jako pamiątka dla odwiedzających Waplewo, przedstawia najciekawsze ujęcia tutejszego pałacu, fragmenty parku i wnętrz z wybranymi zdjęciami dzieł sztuki – chlubą kolekcji Sierakowskich.

 
Dziadzio na Lordziu – Andrzej Lubomirski, ojciec Heleny Sierakowskiej, fot. Archiwum MNG

Siostry Sierakowskie i Wańkowiczówny z psem Lordem, fot. Archiwum MNGSzczególnie ważne są zdjęcia z Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie znajduje się kolekcja fotograficzna hr. Potockich z Krzeszowic. Przez małżeństwo Marii Potockiej z Adamem Sierakowskim znaczna część fotografii wiąże się z Waplewem i jego mieszkańcami oraz z krewnymi ze strony hr. Potockich, hr. Branickich i Jaroszyńskich.


2016-12-05

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI