home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Nasze artykuly

Numer 1-2, 2019

SPIS TREŚCI

Przeglądy, poglądy 2
Wrocław przed uroczystościami piętnastolecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy
OLGIERD CZERNER
4
Zamek książęcy na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
JOLANTA SZCZEPAŃSKA
8
Wrocławska Dzielnica Czterech Świątyń
IZABELA SPIELVOGEL, KRZYSZTOF SPAŁEK
12
Spotkanie z książką: Plan zarządzania dla Hali Stulecia we Wrocławiu 15
Tajemnice kolekcji dzieł sztuki Aleksandra Orłowskiego z Podola i Michała Orłowskiego z Wołynia
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
16
Puławskie groty Izabeli Czartoryskiej
GRAŻYNA BARTNIK
28
Pejzaż malowniczy w twórczości Władysława Skoczylasa
PIOTR CYNIAK
36
Nowa formuła współpracy ratunkiem dla niszczejących zabytków
TOMASZ KOŁOMAŃSKI
44
Wokół jednego zabytku: Unikatowa tkanina ze Zgorzelca
MAŁGORZATA MOŻDŻYŃSKA-NAWOTKA
46
Dwór w Urdominie
JAN SKŁODOWSKI
48
Skarby kościoła pocysterskiego w Obrze
JUSTYNA SPRUTTA
51
Spotkanie z książką: Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju 55
Kaplica grobowa Kretkowskich w Kowalu
ARKADIUSZ CIECHALSKI
56
Spotkanie z książką: Dziedzictwo na przełomie wieków 59
Nagrobek z wizerunkiem orła w koronie
KRZYSZTOF JARZĘCKI
60
Arcydzieło gdańskiego mistrza w kolekcji wilanowskiej
JOANNA PAPROCKA-GAJEK
62
Nagrody rozdane 64
Spotkanie z książką: Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku 64
Wystawa „Non possumus” w Muzeum Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie
S. MAGDALENA ABRAMOW-NEWERLY RM
65
Spotkanie z książką: Niepodległa w warszawskim Muzeum Narodowym 67
Sztuka szczęśliwych ludzi 68
Architektura Jana Zawiejskiego 70
Stulecie służb konserwatorskich w Polsce 71
Sobiesciana w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi 72
Spotkanie z książką: Ukazał się 26 tom „Rocznika Chopinowskiego” 72
Spotkanie z książką: Secesja w płockim muzeum III OKŁ.


Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019

Organizatorzy zapraszają do udziału w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Konferencji towarzyszy podróż studyjna z walorem in situ, która w tym roku będzie wiodła przez: (po stronie polskiej) Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynię, (po stronie niemieckiej) Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

czytaj więcej


O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach

Od 4 czerwca do 29 września 2019 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach będzie prezentowana wystawa „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”. Pojawi się na niej kilkaset zabytków użyczonych z kilkunastu polskich muzeów.

czytaj więcej


Dar dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwykle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym wydaniem Irydiona (1836) i drugim Nie‑boskiej komedii (1837) Zygmunta Krasińskiego. Książeczki, obie w bardzo dobrym stanie, są współoprawione, z zachowaniem oryginalnego grzbieciku z tłoczonymi w skórze złoconymi napisami.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI