home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Nasze artykuly

Numer 3-4, 2019

SPIS TREŚCI

Przeglądy, poglądy 2
Syłgudyszki i ich zabytki
JAN SKŁODOWSKI
4
Dom rodziny Wydrzyckich w Starych Wasiliszkach – miejsce urodzenia Czesława Niemena 7
Kresy w malarstwie polskim 9
Kościół w Tuligłowach we wspomnieniach Juliana Fałata
AGNIESZKA MIRY
12
Spotkanie z książką: Rafajłowa − huculska wieś w Karpatach Wschodnich 14
Tuligłowy dziś
JAROSŁAW KOMOROWSKI
15
Zabytki i współczesność
STANISŁAW GRZELACHOWSKI
16
Z warsztatu historyka sztuki: Przedstawienie św. Wilgefortis w Krzeszowie nad Sanem
AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA
27
Pamiętny i chlubny rok 1809
GRAŻYNA BARTNIK
30
Spotkanie z książką: Wkład Polek w kulturę Oświecenia 33
Dwór „z darów bożych”
ANDRZEJ NAZAR
34
Willa fabrykancka Hoffmanna w Witnicy, czyli zapomniane dzieło Sławomira Odrzywolskiego
BŁAŻEJ SKAZIŃSKI
37
Jarosław Iwaszkiewicz w Byszewach
MARIUSZ GAWORCZYK
41
Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych
KATARZYNA KOMAR-MICHALCZYK
42
Kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska
ARKADIUSZ MALEJKA
45
Konserwacja kapy procesyjnej z Kęt
BARBARA KALFAS
46
Nowe ekspozycje stałe Muzeum Historii Włocławka 51
Spotkanie z książką: Galeria malarstwa i rzeźby polskiej 52
Dziedzictwo utracone 53
Wyspiański – odsłona druga
MARTA BOSAK
55
Mało znane oblicze wybitnego artysty
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
57
Spotkanie z książką: Oprawy książkowe w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej 58
Wystawa w poznańskim Muzeum Sztuk Użytkowych 58
Tworzyć, nie odtwarzać! 62
Otto Mueller, grupa Die Brücke i Wrocław – wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
DAGMAR SCHMENGLER
65
Zamek w Stolpen – symbol upadku hrabiny Cosel
MARCIN GOCH
68
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2019
WIOLETTA ŁABUDA-IWANIAK
71
II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” 72


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI