home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Nasze artykuly

Numer 3-4, 2019

SPIS TREŚCI

Przeglądy, poglądy 2
Syłgudyszki i ich zabytki
JAN SKŁODOWSKI
4
Dom rodziny Wydrzyckich w Starych Wasiliszkach – miejsce urodzenia Czesława Niemena 7
Kresy w malarstwie polskim 9
Kościół w Tuligłowach we wspomnieniach Juliana Fałata
AGNIESZKA MIRY
12
Spotkanie z książką: Rafajłowa − huculska wieś w Karpatach Wschodnich 14
Tuligłowy dziś
JAROSŁAW KOMOROWSKI
15
Zabytki i współczesność
STANISŁAW GRZELACHOWSKI
16
Z warsztatu historyka sztuki: Przedstawienie św. Wilgefortis w Krzeszowie nad Sanem
AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA
27
Pamiętny i chlubny rok 1809
GRAŻYNA BARTNIK
30
Spotkanie z książką: Wkład Polek w kulturę Oświecenia 33
Dwór „z darów bożych”
ANDRZEJ NAZAR
34
Willa fabrykancka Hoffmanna w Witnicy, czyli zapomniane dzieło Sławomira Odrzywolskiego
BŁAŻEJ SKAZIŃSKI
37
Jarosław Iwaszkiewicz w Byszewach
MARIUSZ GAWORCZYK
41
Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych
KATARZYNA KOMAR-MICHALCZYK
42
Kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska
ARKADIUSZ MALEJKA
45
Konserwacja kapy procesyjnej z Kęt
BARBARA KALFAS
46
Nowe ekspozycje stałe Muzeum Historii Włocławka 51
Spotkanie z książką: Galeria malarstwa i rzeźby polskiej 52
Dziedzictwo utracone 53
Wyspiański – odsłona druga
MARTA BOSAK
55
Mało znane oblicze wybitnego artysty
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
57
Spotkanie z książką: Oprawy książkowe w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej 58
Wystawa w poznańskim Muzeum Sztuk Użytkowych 58
Tworzyć, nie odtwarzać! 62
Otto Mueller, grupa Die Brücke i Wrocław – wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
DAGMAR SCHMENGLER
65
Zamek w Stolpen – symbol upadku hrabiny Cosel
MARCIN GOCH
68
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2019
WIOLETTA ŁABUDA-IWANIAK
71
II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” 72


Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019

Organizatorzy zapraszają do udziału w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Konferencji towarzyszy podróż studyjna z walorem in situ, która w tym roku będzie wiodła przez: (po stronie polskiej) Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynię, (po stronie niemieckiej) Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

czytaj więcej


O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach

Od 4 czerwca do 29 września 2019 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach będzie prezentowana wystawa „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”. Pojawi się na niej kilkaset zabytków użyczonych z kilkunastu polskich muzeów.

czytaj więcej


Dar dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwykle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym wydaniem Irydiona (1836) i drugim Nie‑boskiej komedii (1837) Zygmunta Krasińskiego. Książeczki, obie w bardzo dobrym stanie, są współoprawione, z zachowaniem oryginalnego grzbieciku z tłoczonymi w skórze złoconymi napisami.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI