home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Nasze artykuly

Numer 3-4, 2019

SPIS TREŚCI

Przeglądy, poglądy 2
Syłgudyszki i ich zabytki
JAN SKŁODOWSKI
4
Dom rodziny Wydrzyckich w Starych Wasiliszkach – miejsce urodzenia Czesława Niemena 7
Kresy w malarstwie polskim 9
Kościół w Tuligłowach we wspomnieniach Juliana Fałata
AGNIESZKA MIRY
12
Spotkanie z książką: Rafajłowa − huculska wieś w Karpatach Wschodnich 14
Tuligłowy dziś
JAROSŁAW KOMOROWSKI
15
Zabytki i współczesność
STANISŁAW GRZELACHOWSKI
16
Z warsztatu historyka sztuki: Przedstawienie św. Wilgefortis w Krzeszowie nad Sanem
AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA
27
Pamiętny i chlubny rok 1809
GRAŻYNA BARTNIK
30
Spotkanie z książką: Wkład Polek w kulturę Oświecenia 33
Dwór „z darów bożych”
ANDRZEJ NAZAR
34
Willa fabrykancka Hoffmanna w Witnicy, czyli zapomniane dzieło Sławomira Odrzywolskiego
BŁAŻEJ SKAZIŃSKI
37
Jarosław Iwaszkiewicz w Byszewach
MARIUSZ GAWORCZYK
41
Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych
KATARZYNA KOMAR-MICHALCZYK
42
Kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska
ARKADIUSZ MALEJKA
45
Konserwacja kapy procesyjnej z Kęt
BARBARA KALFAS
46
Nowe ekspozycje stałe Muzeum Historii Włocławka 51
Spotkanie z książką: Galeria malarstwa i rzeźby polskiej 52
Dziedzictwo utracone 53
Wyspiański – odsłona druga
MARTA BOSAK
55
Mało znane oblicze wybitnego artysty
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
57
Spotkanie z książką: Oprawy książkowe w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej 58
Wystawa w poznańskim Muzeum Sztuk Użytkowych 58
Tworzyć, nie odtwarzać! 62
Otto Mueller, grupa Die Brücke i Wrocław – wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
DAGMAR SCHMENGLER
65
Zamek w Stolpen – symbol upadku hrabiny Cosel
MARCIN GOCH
68
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2019
WIOLETTA ŁABUDA-IWANIAK
71
II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” 72


Najpiękniejszy kraj. Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum w Gliwicach zaprasza na lekcję „geografii serdecznej” i podróż do krainy prawie (prawdziwie) „mitycznej”, jaką dla dzisiejszej Polski stają się Kresy – wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Na wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” w Willi Caro zaprezentowano widoki z kresowego świata uchwycone przez wybitnych polskich twórców, m.in. Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego czy Jana Stanisławskiego.

czytaj więcej


Konferencja o Izabeli Czartoryskiej w 210. rocznicę otwarcia Domu Gotyckiego

Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Izabela Czartoryska – dux femina facti” organizowanej 29 czerwca 2019 r. w Puławach. Wielokierunkowa działalność Izabeli z Flemingów Czartoryskiej zaznaczyła się szczególnie na kulturowej mapie dziejów Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że za sprawą interdyscyplinarnych badań planowana konferencja przyczyni się do ugruntowania i poszerzenia wiedzy o tej niezwykłej postaci.

czytaj więcej


Wystawa „Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego”

Wystawa, na którą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w dniach 28 listopada 2018 r. – 22 kwietnia 2019 r. do Kamienicy Hipolitów, to pierwsza ekspozycja muzealna poświęcona twórczości jednego z najważniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX w.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI