home

Numer 5-6, 2019


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2019


zobacz spis treści

Wydarzenia

Wnioski po II Kongresie Konserwatorów Polskich

Obradujący w dniach od 8 do 10 października 2015 r. w Warszawie i Krakowie II Kongres Konserwatorów Polskich zakończył obrady.


Podczas uroczystości otwarcia Kongresu, która odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, m.in. wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Nagrodę Specjalną Zarządu Głównego SKZ, statuetkę autorstwa prof. Mariana Koniecznego MEMORIAE SPIRITUS MATERIAE „za nadzwyczajną otwartość i rzetelność w wieloletnich relacjach ze środowiskiem konserwatorskim, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego i przygotowanie Krajowego Programu Ochrony Zabytków na lata 2013-2017”, którą otrzymał generalny konserwator zabytków Piotr Żuchowski.

Uroczystość otwarcia Kongresu, fot. Zbigniew Wikłacz


Prace Kongresu podzielone zostały na dwie sesje plenarne inicjujące obrady, sześć sesji panelowych oraz sesję plenarną zamykającą obrady, w czasie której przyjęto Rezolucję II Kongresu Konserwatorów Polskich (jej tekst jest dostępny TUTAJ). Czwartego dnia, w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, odbył się kongresowy okrągły stół ekspertów z udziałem gości zagranicznych „Polska doktryna dziedzictwa na tle europejskim – »Karta Krakowska 2000« 15 lat później” oraz prezentacja Rezolucji Kongresu. Wśród wydarzeń towarzyszących Kongresowi trzeba wymienić otwarcie wystawy multimedialnej „Roberto Di Stefano (1926-2005): la figura, l’opera, il pensiero” [Roberto Di Stefano (1926-2005): osobowość, dzieło, myśl] w krakowskim MCK, odsłonięcie popiersia Galileusza w budynku Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz popiersia Michała Anioła w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a także inaugurację tegorocznych wykładów Akademii Dziedzictwa MCK (wykład prof. Jerzego Hausnera „Kultura a rozwój”).

Okładka pierwszego tomu serii wydawniczej „Przeszłość dla przyszłości”


Warto też zaznaczyć, że prelegenci oraz zaproszeni goście otrzymali w materiałach kongresowych komplet przygotowanych specjalnie na tę okazję siedmiu książek opatrzonych wspólnym tytułem „Przeszłość dla przyszłości” zawierających prace naukowe, które – jak napisał we wstępie do tego wydawnictwa prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków prof. Andrzej Kadłuczka – „są wkładem Politechniki Krakowskiej w Jubileuszowym Roku 70-lecia działalności w rozwój badań nad teorią i praktyką nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego”.


2015-10-23

Źródło: informacja prasowa, materiały własne« powrót


Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019

Organizatorzy zapraszają do udziału w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Konferencji towarzyszy podróż studyjna z walorem in situ, która w tym roku będzie wiodła przez: (po stronie polskiej) Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynię, (po stronie niemieckiej) Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

czytaj więcej


O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach

Od 4 czerwca do 29 września 2019 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach będzie prezentowana wystawa „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”. Pojawi się na niej kilkaset zabytków użyczonych z kilkunastu polskich muzeów.

czytaj więcej


Dar dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwykle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym wydaniem Irydiona (1836) i drugim Nie‑boskiej komedii (1837) Zygmunta Krasińskiego. Książeczki, obie w bardzo dobrym stanie, są współoprawione, z zachowaniem oryginalnego grzbieciku z tłoczonymi w skórze złoconymi napisami.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cudo-Twórcy” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu


13 lipca 2018 r., w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w gmachu tej instytucji otwarta zostanie nowa wystawa stała: „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współczesna ceramika i szkło”.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI