home

Numer 11-12, 2020


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2020


zobacz spis treści

Nasze artykuly

Numer 5-6, 2020

SPIS TREŚCI

Przeglądy, poglądy 2
Skarby Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego
ARKADIUSZ WAGNER
4
Spotkanie z książką: Zdobione zwoje Estery 13
Car Wasyl IV i jego bracia przed królem Zygmuntem III
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
14
Radziwiłłowie z Balic i ich pałac
SYLWESTER RUDNIK
24
Z warsztatu historyka sztuki: Porcelana polska z pałacu Radziwiłłów w Balicach w prywatnej kolekcji
WANDA ZAŁĘSKA
32
Mińkowce, czyli dożynki na Podolu
JAROSŁAW KOMOROWSKI
35
Spotkanie z książką: Teatr i widowiska na Podolu 38
Kościół w Skorulach
JAN SKŁODOWSKI
39
Akcja cmentarze: Założenie cmentarne w Chodczu
ARKADIUSZ CIECHALSKI
43
Spotkanie z książką: Dwór polski 47
Akcja cmentarze: Stary cmentarz żydowski w Lublinie
DARIUSZ KOPCIOWSKI
48
Bronisławy Rychter-Janowskiej obrazy malowane suknem
IZABELLA STRASZ
51
Spotkanie z książką: Sztuka skalnego Podhala 55
„Wyścig koników” Stanisława Grocholskiego
MAREK KABAT
56
Spotkanie z książką: Wspomnienie o Adamie Romanie 57
50 lat Muzeum Gdańska
WALDEMAR OSSOWSKI
58
Geniusz baroku 60
Cud światła
MAGDALENA ŁANUSZKA
62
Spotkanie z książką: Działalność kulturalna hrabiny von Reden
65
Witraż z kościoła ryglowego w Benicach
AGATA KACZMAREK
66
Spotkanie z książką: Przeszłość ma przyszłość 67
Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
MARTA DEREJCZYK
68
Europejskie Dni Dziedzictwa 2020
WIOLETTA ŁABUDA-IWANIAK
71
Odnaleziono unikatowy egzemplarz łacińskiego wydania Księgi Eklezjastesa z 1522 r.
WALDEMAR OSSOWSKI
72
Listy III OKŁ.


Zakup i prenumerata SzZ w wersji cyfrowej

Od 2020 r. „Spotkania z Zabytkami” są dostępne w witrynie e-Kiosk.pl, gdzie można zamówić konkretne numery z tego roku lub prenumeratę czasopisma w wersji cyfrowej. Tym samym oferujemy Czytelnikom alternatywę dla zakupu wydań drukowanych. Niezmiennie udostępniamy także online, za darmo, całe zamknięte roczniki z lat ubiegłych (za pośrednictwem serwisów Polona oraz issuu.com).

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Wacława Dobrowolskiego

Wacław Dobrowolski (1890-1969) to pochodzący z Kresów pedagog, publicysta i społecznik, a przy tym malarz i rysownik, który w latach 1927-1940 mieszkał i tworzył w Łodzi, a po wojnie związany był z Radomiem. W związku z planowaną na 2020 r. wystawą jego dzieł i pamiątek po nim trwają poszukiwania jego prac.

czytaj więcej


Poszukiwane: prace Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowuje wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna – 1927 Warszawa) i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu prace tego artysty. Na ekspozycji zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty.

czytaj więcej


Fundacja Rodzinna Blochów przekazała Bibliotece Narodowej w Warszawie rysunki skradzione w czasie wojny oraz cenne listy związane z gen. Józefem Hauke-Bosakiem

Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów przekazała w środę, 20 listopada br., Bibliotece Narodowej w Warszawie wykupione przez nią trzy dziewiętnastowieczne rysunki, pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i skradzione podczas drugiej wojny światowej.

czytaj więcej


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI